יום שבת, 3 בנובמבר 2018

Nashlim model for manager's lonelinessמודל נשלי"ם לבדידותו של המנהל

בדידותו של מנהל באה לידי ביטוי באחריות המוטלת עליו בזמן תהליך קבלת החלטות, אותו הוא מבצע ברוב המקרים לבד. תחושת הבדידות מועצמת בשל האחריות המוטלת רק עליו, בשילוב החששות עמן הוא מתמודד. בכדי לסייע בהתמודדות עם בדידות זו מוקמת קהילת מנהלים מקצועיות לומדות.
זוהו 5 מאפיינים ועקרונות מנחים למהות הגדרתה של קהילת מנהלים מקצועית לומדת. החמישה אוגדו תחת ראשי התיבות של המילה נשלי"ם. כל אחד מן המאפיינים יכול לעמוד בפני עצמו, אך רק החיבור של כל החמישה מגדיר את הקהילה
פירוט חמשת המאפיינים:
נושא או עולם תוכן משותף
שילוב בין תיאוריות ופרקטיקה
ליווי ע"י גורמים אקדמים
יצירת מרחב בטוח ותחושת שייכות
מודעות לתהליך הלמידה והמשגתו

עקרונות נשלי"ם מסייעים למנהלים להשלים זה את זה לכדי מרחב לומד, להגדיר ולהבחין בין קהילת המנהלים לבין כל מסגרת קבוצתית לומדת אחרת. על כתפי המנהל מונח כובד האחריות להביא בחשבון שיקולים רבים בכדי לקבל החלטות. מנהל בכיר חי במציאות תמידית של כאוס ושל עודף משימות. כל מנהל בעל דעה טוען רק בזכות חלק אחד של התמונה מבלי לראות את איכותם של החלקים האחרים. מנהל רואה כאוס היכן שאחרים אינם רואים אותו, ומשם ממשיכה בדידותו של מנהל אינטליגנטי. הדגש בנשלי"ם הוא היחסים, והאופן בו הם מאפשרים העלאת המודעות ואותנטיות.
במפגש נוצר דיאלוג אמיתי עם מספר מנהלים בו-זמנית, המעצים את ההתגלות של האותנטיות, והמנהל יכול לפגוש את עצמו באמת. הלמידה היא ברובה למידה רפלקטיבית המבוססת על למידה מהצלחות העבר ויישום הכלים הנלמדים במפגשים בפרק הזמן בין המפגשים.
כל שאדם נמצא בעמדת ניהול בכירה יותר, כך עולה רמת אי-הודאות של ההחלטות שעליו לקבל וגם מספרן. לכן, דווקא אצל מנהל בעל אחריות והבנה גוברות גם המחשבות, החששות והספקות. באופן פרדוקסלי, ככל שמנהל ניצב בפני החלטות מורכבות יותר, כך קטן מספרם של האנשים שעמם ביכולתו להתייעץ בפתיחות. כאן באה נחיצות קהילת מנהלים מקצועית לומדת. למודעות המנהל תפקיד חשוב בזיהוי ההתנהגויות שהובילו להצלחה- שחזור התחושות, המחשבות והרגשות. מסגרת בה מתקיימת קהילת מנהלים מקצועית לומדת זוכה לבניית ידע כללי וידע מקצועי וצבירתו, ניהול ידע זה באופן יעיל ומשוב חוזר מחזק את אותה המסגרת ומעשיר את משאביה המקצועיים. במקביל זוכה הקהילה לזיכוך המקצועיות שלה ולהבטחת דורות חדשים של לומדים.
קהילת מנהלים מקצועית לומדת המוגדרת על-פי מודל נשלי"ם, היא בעלת נושא או עולם תוכן המשותף לכולם, ליווי ע"י גורמים אקדמים, המומחים לשלב את התיאוריות עם הידע הפרקטי והניסיון הרב שמגיע מעשייתם בשדה. הלומד השותף בה חווה תחושת שייכות, מרחב בטוח להצגת רעיונותיו המקצועיים ותמיכת שאר הלומדים. במהלך הפעילות עולה מודעותו של הלומד לתהליך הלמידה אותו הוא חווה. מודעות זו הכרחית לטיוב תהליך הלמידה והמשגתו ללמידה משמעותית.