יום שישי, 18 בנובמבר 2016

Dilemma in Sanhedrin model

משמעות שלב דילמה במודל סנהדרי"ן

שלב הגדרת הדילמה ייחודי ובסיסי במודל סנהדרי"ן.
מקור המילה ביווניתdílēmm  מהמילהdi  שמשמעותה שניים או כפול, והמילה lemma שמשמעותה הנחה, השערה. הדילמה מוגדרת בשלב האמצעי והמרכזי של המודל, והיא משמשת כ"אבן ראשה" למודל. מודל סנהדרי"ן פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כדי לתת מענה לצורך ליצירת תרבות הבנויה על שגרת למידה. מעגלי סנהדרי"ן מהווים כיום פלטפורמה אחידה ללמידת עמיתים המייצרת שפה משותפת. כל המנהלים הופכים לקהילה לומדת על-פי התפישה ש"המודל הוא המסר".
למודל סנהדרי"ן 7 שלבים:
סבב: כל משתתף מציע נושא, אירוע או הצגת סדר היום
ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה דרך עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים 
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים: ממשיגים את תהליך למידה

דילמה היא התנגשות של שני ערכים שונים ומנוגדים, בעלי חשיבות דומה. ערך הוא מדד או קריטריון שבעזרתו אדם מעריך את מחשבותיו והתנהגותו. האדם קובע בעזרת הערך את איכותה של התנהגותו הקוגניטיבית או המוטורית. האדם מחליט האם היא טובה או לא. ההערכה היא בדרך כלל איכותית ופחות כמותית ולכן הערך הוא מדד איכותי. הוא מעריך את איכות הביצוע הקוגניטיבי (תהליך קבלת החלטות) והמוטורי (התנהגויות שונות הניתנות לצפייה).
לכל אדם סולם ערכים משלו המדרג את ערכיו לפי חשיבותם. כל עוד אין התנגשות בין שני ערכים, תהליך הערכת הביצועים הוא משוב אשר לפיו ממשיך אדם במעשיו.
כאשר בסיטואציה מסוימת, שני ערכים מנוגדים או שונים מקבלים אותה חשיבות, הם ממוקמים באותו גובה בסולם הערכים. במצב "ערכי" זה הם מייצרים צומת החלטה: לפי איזה ערך לפעול? מהו הערך הקובע? נוצרת ומוגדרת דילמה.
דילמה היא ערכית, והיא נובעת או מעצבת את זהותו של האדם.

במודל סנהדרי"ן שלושת השלבים הראשונים: סבב, ניתוח והבנה, נועדו להוביל להגדרת דילמה: הדילמה מחזיקה את "הקשת" של המודל.
מודל סנהדרי"ן מייצר "מרחב משמעותי" התורם לכל השותפים, כל שותף חש משמעותי למרחב הקהילה הלומדת. הנחה זו תלויה בהגדרת דילמה אמיתית: אם לא קיימת דילמה אמיתית, המרחב מפסיק להיות משמעותי לכולם, ולא כולם חשים משמעותיים במרחב.
הדילמה מייצרת משמעות לכולם כי היא ברמת חשיבה של הערכה, ועוסקת בזהות האישית ומקצועית של כל השותפים למרחב.
שלבים- סבב, ניתוח, הבנה, נועדו להכין את הקרקע לגדילת או התפתחות הדילמה.
במידה והיחיד בעזרת הנוכחים, מזהים כי לא קיימת דילמה אמיתית (תתכן דילמה "מדומה" המייצגת ניגוד אינטרסים ולא ניגוד ערכים), יש לעצור את התהליך. המרחב מפסיק להיות משמעותי לכולם, ולא כולם משמעותיים למרחב.
יחיד מסכם את התהליך שבוצע עד כה, תוך הסבר הסיטואציה שהציג בשלב ניתוח האירוע, בפרספקטיבה החדשה שנוצרה וההבנה כי אין דילמה.
נוכחים משתפים בתהליך הלמידה שחוו בניסיון להגדיר דילמה, עד להחלטה המשותפת כי הדילמה אינה קיימת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה