יום שבת, 26 בנובמבר 2016

Integrator Manager as Trusted Advisor


המנהל האינטגרטיבי כיועץ מומחה על-פי מודל אמ"י 


הצורך בניהול אינטגרטיבי התעצם כיום בעולם המתאפיין בהתמקצעות מתחדשת ומתעדכנת באופן קבוע. המנהל כאינטגרטור, מתכלל את כל התהליכים והמשאבים בארגון בראיית-על: ראיית כל הארגון, כל הממשקים, הלקוחות, השוק, והמגמות, על-ידי העלאת רמת השליטה הניהולית ואיכות הבקרה. אינטגרציה היא המעבר מראיית הפרט או הפרטים לראיית המכלול או התהליכים והמשאבים, היא חיבור כל הנקודות לידי קו אחד או מכלול. האינטגרציה מייצרת קשרים בין פרטים ויוצרת תהליכים ומבנים בארגון. על פי מודל ניהול אמ"י: אינטגרטור, מחדש, יועץ מומחה, שפיתח ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, המנהל מבצע אינטגרציה כבסיס לזיהוי החדשנות ולהעצמתה, בעקבותיה הוא הופך ליועץ מומחה בעייני הגורמים השותפים לתהליך האינטגרציה. ייחודו של המנהל על-פי מודל אמ"י היא ביכולת ההסתגלות והיצירתיות שמניעות את ההצלחה העסקית. המומחיות הופכת לתהליך אינסופי, ולכן יחזור המנהל לרכיב האינטגרטיבי וימשיך להתפתח עם המודל לאורך כל חייו המקצועיים. 

מודל אמ"י בנוי משלושה רכיבי תפקיד בניהול:
אינטגרטור:
מבצע אינטגרציה ניהולית בראייה אנליטית: מזהה את המשותף והדומה במשאבים, בתהליכים ובתנאים המשתנים, ומייצר מכלול בעל ערך מוסף. מזהה מגמה או כיוון הרלוונטיים לכל הגורמים. האינטגרציה מעלה את רמת השליטה הניהולית ובכך משפרת את יכולות ואיכות מעקב ובקרה, ייעול תהליכים ארגוניים ומיצוי מקסימלי של המשאבים האנושיים והטכנולוגים. היא מאפשרת לזהות את אותם מקומות בהם קיימים פערים או צורך בחדשנות. המנהל על-פי מודל אמ"י ממנף מקומות אלו להובלת יזמות עסקית וטכנולוגית. מטרות ארגוניות אלה מושגות באמצעות שיפור ושילוב מנגנוני תצוגת מידע אינטגרטיביים, העברת מידע, שיבוץ מידע ושימוש חוזר במידע.   
מחדש:
מביא ערך מוסף מקצועי חדשני. מזהה כתוצאה מתהליך האינטגרציה את המקומות בהם צריך חדשנות בארגון ובעולם התוכן הגלובלי, מצמיח וממנף אותה. החידושים אותם הוא מביא נזקפים לזכותו ומקדמים את מומחיותו.

יועץ:
מייעץ כמומחה המטפל באתגרים מקצועיים בשעות משבר, פתרון בעיות, צורך במתן חוות דעת מקצועית או גיבוש אסטרטגיות חדשות. נתפש כ-Trusted Advisor בעייני הלקוחות, האנשים בארגון, הקולגות והממונים. מומחיותו מייצרת אמון מקצועי ניהולי.


דוגמה ליישום המודל במערכת החינוך:
מנהל בית-ספר כאינטגרטור: מתכלל תהליכי חינוך ולמידה בבתי הספר שבאחריותו, מקצה לקצה (E2E End To End Accountability). אחראי לזהות את תהליכי הלמידה השונים המתרחשים בבית-הספר, לזהות את המכנה המשותף להם, לזהות את צורכי הלומד והקהילה, ולתת מענה אינטגרטיבי בבית-הספר. עליו ללוות את התהליך מתחילתו ועד סופו. הוא מבצע אינטגרציה של משאבים, כוח-אדם, תקציבים, תהליכים וממשקים. עיקר עבודתו מול צוות מורים, הורים, תלמידים, גורמי רשות, גורמי ליווי ופיקוח ממשרד החינוך, עובדי קהילה וקולגות.
מחדש: מזהה תכנים ושיטות חדשים מחוץ למסגרת או בתוכה, בודק מידת התאמתם ומטמיע אותם בצורה אינטגרטיבית, עד ליצירת מבנה ושגרה חדשים בתוך בית-הספר. תפקידו להיות בקיא בכל התכנים והמתודות העדכניים ביותר, בנושא החינוך והלמידה המשמעותית, לזהות תכנים ומתודות רלוונטיים: חדשים (מהמעלה הראשונה) וחדשניים (מהמעלה השנייה), בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה, לבדוק את מידת תרומתם והתאמתם למערכת, ולתכנן בצורה אינטגרטיבית תהליך הטמעה מוביל שינוי. אינטגרציה זו מעודדת חדשנות ושכיחה במתן הפתרונות המורכבים. רק מנהל יועץ מומחה יכול להוביל תהליך של חדשנות בפתרונות מורכבים.

יועץ: תפקידו לייעץ לצוות מורים, הורים, תלמידים, גורמי רשות, גורמי ליווי ופיקוח ממשרד החינוך, עובדי קהילה וקולגות, כיצד לנהל בצורה הטובה ביותר, את תהליכי החינוך, הלמידה ותחום פיתוח עו"ה (עובדי הוראה) בבית-ספרו. מכיוון שניסיונו רב בפיתוח עו"ה, הוא בקיא מקצועית, ניהולית והדרכתית במסלולי הפיתוח. הוא יועץ מומחה בניהול תהליכי הוראה וחינוך ובמיומנויות פיתוח מקצועי של עו"ה.

בהיבט החוץ ארגוני, מטרות האינטגרציה הן: שיפור תהליכי ואמצעי התקשורת עם לקוחות וספקים, מינוף המידע הקיים בארגון והטכנולוגיה הממומשת בו ליצירת יתרון תחרותי גמיש וחדשני, ניהול זמיש (Agile), השגת תמיכה למערכות המידע בארגון, כך שיותאמו לשינויים בצרכים העסקיים החוץ ארגוניים, תוך יצירת גמישות בשינוי תנאי מסחר ובאסטרטגיות הארגוניות.

האינטגרציה יכולה להתבצע או דרך סנכרון או דרך מציאת מכנה משותף: ראיית-על.
התפישה האינטגרטיבית היא תפישת המכלול, המאגר, התהליך, המשותף ולא הפרט. בגלל תפישה ונקודת מבט זו היא מאפשרת גמישות, התייעלות ויצירתיות בעיקר במערכות גדולות הנותנות מענה דרך פתרונות מורכבים, דרך הפיכת דברים נפרדים ושונים לישות אחת, מיזוג, שילוב ואיחוד. האינטגרציה היא תהליך של מציאת מכנה משותף או רמה עקרונית של מספר פרטים כולל שילוב וסנכרון ביניהם. אינטגרציה מייצרת שילוב בין רכיבים שונים בתוך המערכת, לאחר בדיקת מאפייניו כל רכיב, ניתן להמשיך את תהליך האינטגרציה בביצוע שילוב בין מרכיבי המערכת לבין הסביבה או הסביבות בהן הם מיועדים לפעול. ניתן לבצע אינטגרציה על-ידי איגום Pooling: ניהול משאבים דרך קיבוצם למאגר משותף באופן הניהול, בכדי למקסם ולתת יתרון סינרגטי או לצמצם סיכונים באופן השימוש. בדרך זו הופך המנהל למומחה בעולם התוכן שלו בעייני כל הממשקים והסובבים אותו.

מודל אמ"י הופך למודל המוביל כיום בתפישה הניהולית בארגונים גלובאליים ובמערכת החינוך. הוא מאפשר למנהל להוביל דרך פתרונות חינוכיים ערכיים מורכבים. כל מנהל בית-ספר השואף להצליח בתפקידו, מבצע תהליכי אינטגרציה של תהליכי הלמידה והחינוך הערכי, המשאבים וכוח האדם, מחדש כמענה למציאות המשתנה, הובלת המערכת לעתיד, ונתפש כיועץ מומחה במנהיגות חינוכית בעייני התלמידים, המורים, ההורים, הקולגות, הרשות ומשרד החינוך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה