יום שבת, 4 בפברואר 2017

Teaching the Files generation Sanhedrin model for

מודל סנהדרי"ן ללמד את דור הקבצי"ם

הדור שנולד לתוך המדיה הדיגיטלית, מכונה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, דור קבצי"ם, בזכות חמשת המאפיינים הבאים:
·        קהילה: תחושת שייכות למסגרת חברתית
·        בחירה: דרישת עצמאות וחופש לבחור בעצמו
·        צורך: חיפוש מענה לצורך פיזיולוגי, נפשי
·        ייחודי: בקשת פתרון בהתאמה אישית, חדשני
·        מיידי: ציפייה ליישום מיידי ללא דחיית סיפוקים
חמשת המאפיינים מחייבים גישה חברתית אחרת לנושא הלמידה. הלמידה הופכת להיות למידת קבצי"ם לא רק מבחינת המדיה הדיגיטלית אלא כתפישה לימודית חדשה.
חמשת המאפיינים של למידת קבצי"ם מתקיימים בו-זמנית במודל סנהדרי"ן: 
סבב: כל משתתף מציע נושא או אירוע או סדר יום 
ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית דרך עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים 
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים: ממשיגים את תהליך למידה

פירוט המאפיינים ואופן ביטויים במודל סנהדרי"ן:
1.    קהילה: תחושת שייכות למסגרת חברתית
מודל סנהדרי"ן מייצר תהליך למידה מבוסס קהילהCommunity Based Learning. כחלק מחיפוש הזהות האישית והמקצועית, הלומד בדור קבצי"ם מנסה להגדיר את עצמו דרך שייכות למסגרת, לקבוצה או לקהילה לומדת. במודל סנהדרי"ן נוצרת הקהילה כבר בשלב הסבב, היא מתפתחת למרחב למידה משמעותי בשלב הדילמה, מתחזקת ומתייצבת כקהילה בשלב הנוכחים דרך שיתוף בחווית הלמידה הקבוצתית. תהליך הלמידה מתפתח ומתעצם בצורה ספירלית במפגש הבא: היחיד מדווח על מידת יישום הלמידה. לדור הקבצי"ם קיים צורך עמוק ובסיסי להיות שייך ל"משהו גדול ממנו". צורך זה נותן מענה לתחושת אפסותו וחוסר חשיבותו של הפרט במערכת. הצורך בשייכות לקהילה היה קיים גם בדורות הקודמים, אך הוא התעצם בדור הנוכחי כתוצאה מריבוי הקהילות הווירטואליות אליהן הוא יכול להשתייך. בסנהדרי"ן נוצרת קהילה אנושית היכולה להתקיים במפגשים וריטואלים. יצירת שייכות לקהילה חברתית בכלל ולומדת בפרט, מעניינת את הדור כשהיא תורמת לו באופן אישי, חברתי ומקצועי, ובעיקר עוזרת לו להגדיר את עצמו. במודל סנהדרי"ן העיסוק הוא באירוע או בנושא בעל השלכות לעתיד.
הלומד בעזרת המודל נמצא במצב הBeing. האדם עוצר את עשייתו ושוהה בהווייתו. העצירה מאפשרת לו להגדיר לעצמו את זהותו, ערכיו, תפקידו בחיים. הוא מודע למחשבותיו, תחושותיו ורגשותיו. מצב זה מאפשר לו לראות דברים מנקודות מבט חדשות. הוא מתמקד בהווה, בהוויה, מה שמאפשר לו לבנות תובנות חדשות על נושאים בחייו שאולי לא שם אליהן לב בשלב הDoing.

2.    בחירה: דרישת עצמאות וחופש לבחור בעצמו
הבחירה באה לידי ביטוי במידת האוטונומיה הניתנת ללומד בתהליך הלמידה. בשני השלבים הראשונים במודל סנהדרי"ן באה לידי ביטוי האוטונומיה בבחירת הנושא ופירוט התיאור. 
סבב: אוטונומיה בבחירת הנושא
ניתוח: אוטונומיה בתיאור ובניתוח
הלומד בדור הקבצי"ם תופש את עצמו כישות עצמאית אוטונומית. הוא רואה עצמו כמי שמכוון את עצמו מבחינה עצמית, בוחר מה ללמוד, כמה ואיך. קונפליקט תלות-עצמאות מועצם במציאות הווירטואלית היום, מכיוון שהגבולות בין הבחירה האמיתית לבין הבחירה הווירטואלית היטשטשו.
כדי לאפשר בחירה אמיתית יש לאפשר שקיפות. דור זה אינו טולרנטי לעמימות. העמימות נותנת לו תחושה של חוסר שליטה ופגיעה בחופש הבחירה שלו. ניתן להעצים את חופש הבחירה דרך שיתוף הקהילה בהחלטה על: משימה ונושא, משך, שיטה, הרכב קבוצה, אופן הערכת תהליך ותוצר, תוצרי הלמידה, והמיקום.
תפקיד הקהילה במודל סנהדרי"ן אינו לתת תשובות מוכנות לשאלות שנקבעו מראש, אלא לסייע ללומד לגלות בעצמו את השאלות החשובות ואת התשובות. דרך השאלות יקטן קונפליקט תלות-עצמאות אצל הלומד ותהיינה פחות התנגדויות ללמידה.

3.    צורך: חיפוש מענה לצורך פיזיולוגי, נפשי
הלומד בדור הקבצי"ם מוכן ללמידה רק כאשר הוא זקוק לה, או שהיא קשורה למשימותיו ולתפקודו היומיומי והחברתי. הוא רואה בלמידה כמשרתת מטרות בתהליך התפתחותו האישית. במודל סנהדרי"ן כשאנחנו עוצרים וחושבים על הפעולות שלנו, בשלב הסבב, הניתוח וההבנה, אנחנו יכולים למצוא דרכים לשפר אותן, ולהפוך אותן ליותר אפקטיביות. העצירה וההתבוננות מאפשרות לנו גם לזהות את המשימות החשובות באמת, ובהתאם לרכז את האנרגיה במקומות הנכונים. תהליך זה מועצם בשלב ההבנה ע"י שאלות עומק, לזיהוי הערכים המתנגשים, ומגיע לשיאו בשלב הגדרת הדילמה. הדילמה הערכית היא שלב העוסק בהוויה, בBeing בלבד. זהו שלב ייחודי למודל, המחייב את הלומדים לשהות בהווייתם האישית מקצועית, ולזהות את ערכי הליבה שלהם. זהו שלב העוסק בזהותם, בהגדרת תפקידם ובתחומי האחריות.
הדור הדיגיטלי הוא בעל מודעות גבוהה לצורך הפיסי והקוגניטיבי שלו. כל משימה או נושא למידה מומלץ שיהיו מחוברים לצורך, כך הם יתנו לו מענה ויבוצעו בצורה מיטבית. מענה סטנדרטי מייצר אצלו תחושת שעמום שאינו יכול לסבול. המדיה הדיגיטלית מספקת לו תעסוקה תמידית אינסופית, דרך הרשתות החברתיות והמשחקים הזמינים ברשת. דור זה אינו יודע איך להשתעמם. הדור "מחובר" מאד לצרכיו והסטנדרטים למילוי צרכיו רק עולים מדרגה בכל רגע. הוא מחפש ריגושים ואינו מסתפק במענה סטנדרטי לצרכיו. הדרך המתאימה ביותר ללמידה היא למידת סנהדרי"ן המותאמת לצרכי ולמאפייני הלומד: בירור וניתוח צרכיו של האדם תוך התייחסות למרכיבים רגשיים ונפשיים ולא רק קוגניטיביים והתנהגותיים.

4.    ייחודי: בקשת פתרון בהתאמה אישית, חדשני
מודל סנהדרי"ן מסייע ליחיד לעבור משלב הDoing לשלב הBeing וחזרה לDoing בכדי ליישם את תהליך הלמידה מיידית. הוא מתעסק בזהות היחיד כבעל תפקיד ולכן מעצב בכל פעם מחדש את הווייתו המקצועית, ועוזר לו לממש אותה. המודל מסכם בכל פעם מחדש את תרומתה של הקבוצה לתהליך הלמידה של הפרט, ובכך מעצב כל פעם מחדש את הוויית הקבוצה כקהילה לומדת על פי תפישת מודל סנהדרי"ן. בעידן הדיגיטלי בו קיימת זמינות כמעט מלאה של המידע ברשת, על הלמידה לחדש ללומד. הלומד מגיע עם מטען של ניסיון חיים שהופך למקור משמעותי ללמידה, ויש צורך לחבר את הלמידה הנוכחית לידע ולניסיון הקודם שלו. הוא נמצא במרדף אינסופי אחר הכרה והוקרה ברשת החברתית. ישנה חשיבות גבוהה לאופן בו הלמידה בסנהדרי"ן מתקשרת לו ולסובבים את הייחודיות, היצירתיות והחדשנות בפתרון או ברעיון שהוצע לו. יש לברר את הידע המוקדם של הלומד והניסיון הקודם שלו על מנת לחבר את הלמידה לניסיונו ולא ללמדו דברים שהוא כבר יודע. בעידן הדיגיטלי בו קיימת זמינות כמעט מלאה של המידע ברשת, על המלמד לחדש ללומד.
החיפוש אחר זהות וירטואלית מעסיק את הדור הקבצי"ם הדיגיטלי. חשובה לו מאד הזהות הייחודית שלו, הסטייל האישי. לכן לא יסתפק ב"פתרון קיים", הוא רוצה פתרון חדשני, המוצע בשלב ריבוי הפתרונות, מענה ייחודי לצורך שלו, המבדיל ומייחד אותו מהשאר, אך עדין מקובל ומוכר על-ידי הקהילה שלו.

5.    מיידי: ציפייה ליישום מיידי ללא דחיית סיפוקים
מודל סנהדרי"ן מייצר למידה תכליתית :(Purpose) יישום מיידי של הפתרון הנבחר על-ידי הלומד או הקבוצה תוך שיתוף בתוצאות. המודל מייצר תכליתיות ביישום הנלמד:
יחיד: תכלית בבחירת הפתרון ויישומו
נוכחים: תכלית תהליך הלמידה בתרומתו למשתתפים
המניע העיקרי ללמידת הדור הוא פתרון בעיות וסקרנות. הכול זמין ברשת ומגיע בדחיפה Push, לכן לדור הנוכחי אין את היכולת לדחות סיפוקים. המדיה הדיגיטלית מספקת לו ריגושים ותעסוקה תמידית אינסופית, במיוחד דרך הרשתות החברתיות והמשחקים הזמינים ברשת. דור זה אינו יודע כיצד לדחות סיפוקים. כל מאוויו הווירטואליים מתמלאים וזמינים ברשת מיידית. במידה והמענה אינו מיידי או אינו ניתן ליישום מיידי, הוא מאבד בו עניין ועובר לגירוי או לצורך הבא. ללומד יש צורך ביישום מיידי של החומר, ולכן הלמידה על-פי מודל סנהדרי"ן ממוקדת ונותנת מענה לבעיה הדורשת פתרון דילמה בנושא מסוים, והופכת לתגובה מיידית Immediate Replay. למידה אשר אינה ניתנת ליישום מיידי נתפסת כבזבוז זמן.

למידת קבצי"ם על-פי מודל סנהדרי"ן משלבת בו-זמנית את חמשת המאפיינים, ולכן היא יעילה ומשמעותית יותר ללומד. מומלץ לקשר את הלמידה לחיפוש הזהות האישית, המקצועית והייחודית של הלומד. הלומד בדור הקבצי"ם רוצה להרגיש שייך לקבוצה או לקהילה, הנותנת לו תחושה של "משהו הגדול ממנו". הוא רוצה לשלוט בתהליך הלמידה ולהוביל אותו על-פי צרכיו. הוא מחפש למידה ייחודית הניתנת ליישום מיידי. בעזרת מודל סנהדרי"ן ניתן להוביל קהילות לומדות הרלוונטיות למאפייני הדור של היום.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה