יום שני, 15 באוקטובר 2018

Leading constant change according to EMI model


מודל אמ"י להובלת תרבות של שינוי מתמיד

המציאות העסקית והחינוכית כיום מתאפיינת בשינוי מתמיד, משמע, בו-זמנית מתרחשים בארגון מספר תהליכי שינוי בצורה שאינה סינכרונית. כל תהליך שינוי הוא בעל מאפיינים שונים: משך, משאבים, עומק, מעגל ההשפעה, השלב הנוכחי בו הוא נמצא, מועד התחלה וסיום, מדדי הערכת תוצרים וכו'. לכן כל המודלים הקיימים להובלת שינוי אחד אינם מתאימים לתרבות של שינוי מתמיד בה קיימים בו-זמנית מספר תהליכי שינוי שונים. מבחינה ניהולית בתרבות של שינוי מתמיד אין רק הטמעת תהליך שינוי אחד בלבד בכל פעם, אין המתנה עד שתהליך אחד יסתיים במלואו בכדי להשיק תהליך נוסף. קיימים בו-זמנית, במקביל, מספר תהליכי שינוי כאשר כל אחד מהם נמצא בשלב הטמעה אחר. בטרם יסתיים אחד מהם כבר מתחיל תהליך שינוי חדש. ניהול ריבוי תהליכי שינוי דורש מודל ניהולי אחר שאינו לינארי אלא רוחבי/ במקביל: מודל המתייחס להובלת מספר תהליכי שינוי השונים זה מזה, בו-זמנית ובמקביל.
מודל אמ״י פותח ע״י ניר גולן, כמענה לצורך אמיתי בהכשרת מנהלים מקצועיים מומחים (Professional and Expert Managers). לאוכלוסייה זו קיים צורך במודל ייעודי אשר יגדיר להם את תפקידם וינחה אותם באופן בו הם מובילים במקביל תהליכים שינוי בארגון, ומפתחים מקצועית את האנשים ואת עצמם. המודל נוסה בארגונים עסקיים שונים, מקומיים וגלובליים, בדרגי ניהול מהדרג הזוטר ביותר- מנהל משמרת, לדרג הבכיר של סמנכ"ל ומנכ"ל, בהצלחה מרובה. המודל נוסה בארגונים עסקיים יצרנים (בפריסה ארצית), קמעוניים (פריסה ארצית וגלובלית) וארגוני היי-טק גלובאליים. במקביל נוסה המודל במערכת החינוך באוכלוסיית מנהלי בתי ספר, אשר משמשים גם כמנהלים מקצועיים מול צוות עובדי ההוראה בבית הספר, ובאוכלוסיית מנהלי וסגני מרכזי פסג״ה, האמונים על הפיתוח המקצועי של כל עובדי ההוראה בפועל. הגרסה שתוצג בפוסט זה, היא גרסה מדויקת ופרקטית לשימוש מיידי של כל מנהל מקצועי באשר הוא, ללא תלות בעולם התוכן המקצועי אותו הוא מוביל.


מודל אמ״י בנוי משלושה מרכיבי תפקיד בניהול המקצועי:
אינטגרטור: מבצע אינטגרציה מקצועית של תהליכי השינוי בראייה מתכללת
מחדש: מביא ערך מקצועי חדשני מוסף, לתהליכי השינוי אותם הוא מוביל
יועץ: מייעץ כמומחה המטפל באתגרים מקצועיים בהובלת השינוי ומשפיע על קבלת ההחלטות
מודל אמ״י הפך לשפה ניהולית שגורה בארגונים בהם הוטמע.
המודל הוא תהליכי: ברגע שהמנהל מבצע אינטגרציה מקצועית (בראייה אנליטית מדויקת של פתרון בעיות או שיפור מתמיד), הוא מייצר חדשנות מקצועית וכתוצאה מכך נתפש כמומחה והופך להיות יועץ לגורמים הרלוונטיים השונים. המודל מייצר תהליך ספירלי רב פעמי: הסיטואציה המקצועית כל הזמן משתנה, בעקבותיה נוצרת שגרת למידה אינטגרטיבית בראייה אנליטית, המייצרת תרבות של שגרת חדשנות מקצועית. המנהל המקצועי מתמחה בעולם התוכן שלו או מגדיל את תחום התמחותו על ידי לקיחת אחריות על תהליכי שינוי מקצועיים נוספים, הובלתם בצורה אינטגרטיבית מקצה לקצה תוך שיפור מתמיד למצוינות.
המרכיב הניהולי העיקרי של מודל זה הוא המרכיב האינטגרטיבי. יש צורך במנהל המתכלל (Integrator) את כל תהליכי השינוי המתרחשים בו-זמנית, והמשאבים בארגון, בראיית על: ראיית הארגון, הממשקים, השותפויות, הלקוחות, השוק, והמגמות. האינטגרציה מבוצעת על-ידי העלאת רמת השליטה הניהולית ואיכות הבקרה. אינטגרציה היא המעבר מראיית תהליך שינוי אחד, לראיית מכלול תהליכי השינוי או כל תהליכי השינוי והמשאבים. ראיית-העל מחברת את כל הנקודות (כל תהליכי השינוי המתרחשים בארגון) לידי קו אחד או מכלול. האינטגרציה מייצרת קשרים בין תהליכי השינוי השונים ויוצרת תהליכים ומבנים חדשים. בדרך זו האינטגרציה מייעלת תהליכים ארגוניים ומביאה למיצוי מקסימלי של המשאבים האנושיים והטכנולוגים. מטרות ארגוניות אלה מושגות באמצעות שיפור ושילוב מנגנוני תצוגת מידע, העברת מידע, שיבוץ מידע ושימוש חוזר במידע רלוונטי שמופיע בתהליך השינוי.  
מטרות האינטגרציה בהיבט השותפויות החוץ-ארגוניות הן: שיפור תהליכי ואמצעי התקשורת עם שותפים, בעלי-עניין, לקוחות וספקים. התפישה האינטגרטיבית היא תפישת המכלול, המאגר, התהליך הניהולי המשותף לכל תהליכי השינוי ולא התייחסות לניהול תהליך השינוי היחיד. בגלל תפישה ונקודת מבט זו היא מתאפשרת גמישות, התייעלות ויצירתיות בעיקר במערכות גדולות הנותנות מענה דרך פתרונות מורכבים, דרך הפיכת דברים נפרדים ושונים לישות אחת, מיזוג, שילוב ואיחוד. נוצר מינוף המידע הקיים בארגון והטכנולוגיה הממומשת בו ליצירת יתרון ניהולי, השגת תמיכה למערכות המידע בארגון, כך שתותאמנה לשינויים בצרכים החוץ-ארגוניים, על מנת ליצור גמישות באסטרטגיות הארגוניות.
האינטגרציה יכולה להתבצע דרך סנכרון או דרך מציאת מכנה משותף של כל תהליכי השינוי המתרחשים בו-זמנית בארגון: ראיית על.
האינטגרציה היא תהליך של מציאת מכנה משותף או רמה עקרונית של מספר תהליכי שינוי, כולל שילוב וסנכרון ביניהם. אינטגרציה מייצרת שילוב בין תהליכי שינוי שונים בתוך הארגון, אשר מתבצעת לאחר בדיקת כל תהליך שינוי לגופו. ניתן להמשיך את תהליך האינטגרציה בעזרת שילוב בין מרכיבי תהליך השינוי לבין הסביבה או הסביבות בהן הם מיועדים להתרחש.
ניתן לבצע אינטגרציה על-ידי איגום Pooling של המשאבים שהוקצו לטובת הטמעת כל תהליך שינוי: ניהול משאבים דרך קיבוצם למאגר משותף באופן ניהולם, בכדי למקסם ולתת להם יתרון סינרגטי או לצמצם סיכונים באופן השימוש בהם.
מנגנון נוסף הוא אינטגרציה דרך ורסטיליות: על ידי יצירת משאב ורסטילי אחד אשר משמש להובלת תהליכי שינוי שונים, ונותן מענה לצרכים מגוונים וגם למצבים משתנים, כך נוצרת הגמישות האינטגרטיבית. תהליך האינטגרציה דורש מידה שונה של יכולות ורסטיליות מגוונות מבעלי תפקיד שונים בארגון. חלקם ידרשו ללמוד ולהפנים תהליכי עבודה חדשים, אחרים יידרשו להסתגל לשינוי בתהליכים וחלקם לא יצטרכו לשנות מאום בעבודתם היומיומית. כמובן שהבדל כזה בהשפעת תהליכי השינוי על הארגון, הוא מאפיין חשוב ולעיתים קריטי בתהליך האינטגרציה, ולכן יש לשים עליו את הדעת כבר בשלבי התכנון וניתוח הדרישות.
כישורי המנהל על-פי מודל אמ"י:
·        בעל סגנונות ניהול מגוונים המותאמים לניהול שינוי מתמיד.
·        מוביל תוך שימוש בממדים המשפעים על האקלים הארגוני.
·        מנהל מטריציונית דרך השפעה ללא סמכות.
·        בעל מיומנויות הנחיית למידת עמיתים.
·        מומחה לפיתוח וניהול מומחי תוכן.  
·        בעל מיומנות ניהול ישיבת פיתוח אינטגרטיבית.
·        מוביל ניהול פיתוח למידה מקצועית.
·        מומחה בבקרה ובניהול תהליכי פיתוח אינטגרטיבי.
·        מנהל שותפויות דרך זיהוי מעגלים וכלים להגדלת מעגל ההשפעה.
מודל אמ"י נותן מענה לצורך לנהל בתרבות של שינוי מתמיד. בתרבות זו מתרחשים בו-זמנית מספר תהליכי שינוי בשלבי התפתחות שונים. המודל הוא תהליכי: המנהל מבצע אינטגרציה מקצועית של כל תהליכי השינוי המתרחשים בו-זמנית (בראייה אנליטית מדויקת של פתרון בעיות או שיפור מתמיד) בארגון. הוא מייצר חדשנות מקצועית כתוצאה מאינטגרציה זו: היא מעביר ומשתף באופן ניהול החדשנות בין תהליכי השינוי השונים, וכתוצאה מכך נתפש כמומחה והופך להיות יועץ לגורמים האחרים המובילים כל אחד מהם תהליכי שינוי אחד. מנהל על-פי מודל אמ"י מנהל תהליכי שינוי רבים בראייה אינטגרטיבית. הוא משתמש במומחיותו בכדי להוביל מספר תהליכי שינוי במקביל, תוך מיצוי המשאבים הקיימים בארגון בראיה אינטגרטיבית.
מודל אמ״י מתבסס על אנליזה אינטגרטיבית: היכולת לזהות בכל תהליך שינוי או בכל שלב בתהליך השינוי את הפתרון או סיבת השורש בראיית השלב, התהליך, ותהליכי השינוי המקבילים בארגון. הניתוח והזיהוי הם בראיית מיקרו תוך בקיאות ומקצועית גבוהה מאד בפרטים, בשילוב ראיית מקרו הרואה את כל תהליכי השינוי בארגון מקצה לקצה. שילוב שתי יכולות אלו במקביל מייצרת פתרונות חדשניים לניהול שינוי מתמיד. רק פתרונות חדשניים אלה יהפכו את המנהל המקצועי ליועץ מומחה בעולמו.


2 תגובות:

  1. שמי איזבלה איתן, אני מגיעה מתל אביב ,, אבל אני עוברת לאוהיו עם בעלי, אני רוצה לחלוק את החדשות הטובות על חיי עם כל מי שזקוק לעזרה בנישואין / זוגיות. סבלתי שש שנים, בעלי עזב אותי והמשכתי ללדת אישה אחרת רק בגלל שמשפחתו לא אהבה אותי, ומכיוון שלא יכולתי להביא לו תינוק, בכיתי שבע שנים בגלל שבעלי התגרש ממני. חיפשתי את הכישוף שהענן עזר לי ברשת פגשתי כל כך הרבה קוסמים, כולם גייסו כסף בלי לעזור לי, אבל ב -3 באוגוסט 2019 ראיתי תרומה מקוונת של קוסם טוב בשם ד"ר אלאבה. החלטתי לפנות אליו כשפניתי אליו, הוא אמר לי שהבעיה שלי נפתרה מכיוון שפניתי אליו, אמרתי לו את כל הבעיות שלי והוא הבטיח שיעזור לי להחזיר את בעלי. ד"ר אלאבה הורה לי והראה לי מה לעשות אז אני ממלא אחר כל ההוראות ועושה את מה שהוא ביקש ממני לעשות אחרי שלושה ימים הוא אמר לי שבעלי יתקשר אלי לפני שאני ישן באותו יום ויתנצל. ברגע שהוא סיפר לי הכל, בעלי התקשר אלי וביקש שאחזור אליו אחרי שש שנות גירושין. היום אני חולק את המסר הזה כי אני רוצה שהעולם יידע וזו עבודה טובה, ואני גם מאוד שמח להיות בהריון ולאלו מכם שזקוקים לעזרה, בעיות בעבודה או קידום, צרו קשר עוד היום עם ד"ר אלאבה ופתרו את הבעיה שלכם הנה דוא"ל: dralaba3000@gmail.com או whatsapp בטלפון: +2349039885856 אני מבטיח לך שהבעיה שלך תיפתר

    השבמחק
  2. אני ובעלי לשעבר נפרדנו לפני שנה וחודשיים והייתי בחודש השישי להריוני. שנינו אוהבים אחד את השני וזה היה הלם עבורי וזה ממש שבר לי את הלב. ניסיתי להתקשר אליו ושני הקווים נותקו. ניסיתי להשיג אותו ברשתות החברתיות, אבל הוא סילק אותי מהן. ניסיתי להגיע להורים שלו והם אמרו לי שהבן שלהם אמר שהוא לא אוהב אותי ולא רוצה לראות אותי והם לא יודעים מה לא בסדר. בכיתי ובכיתי כל יום כי אהבתי אותו מאוד. עד שילדתי והתינוק היה בן שנה, לא הצלחתי להחזיר את אהבתי. שוב, התבלבלתי. אני לא יודע מה לעשות וגם איבדתי את העבודה ואין לי כסף לטפל בתינוק. הייתי אומללה בחיים אז בכיתי לאחותי וסיפרתי לה את הבעיה שלי ואמרתי שהיא יודעת על כישוף עוצמתי של ד"ר אפטה שעוזר לה כשהיא לא יכלה להיכנס להריון. יצרתי איתו קשר במייל והוא אמר שהוא יעזור לי ואמר לי שאישה עשתה כישוף על בעלי ואמרה שהוא יעזור לי לשבור את הכישוף כדי שבעלי יחזור אליי לנצח והדבר יהיה שלי. זו הייתה הפתעה גדולה עבורי שכל מה שהוא אמר קרה. בעלי מיד חזר אלי ואמר לי לסלוח לו. תודה רבה למטיל הקסמים החזק והאמיתי הזה. אני מתפלל שהוא יחיה זמן רב ויעשה עוד מהעבודה הנפלאה שלו. אם יש לך בעיה שמטרידה אותך בחיים, עליך ליצור קשר עם שחקן הכישוף החזק הזה! הוא יכול לעזור לך. הוא לא יאכזב אותך, אתה יכול להגיע אליו דרך כתובת ה-Gmail: drapata4@gmail.com או שאתה יכול להשיג אותו דרך הוויבר / WhatsApp שלו:(+22958359273)

    השבמחק