יום שני, 13 ביוני 2016

ARAVA model 2

מודל ערב"ה ARAVA למנהיגות נשית בעלת ראייה רחבה אמפטית

למנהיגה על-פי מודל ערב״ה צריכה להיות היכולת להפוך את החזון להרגלHabitual Vision וליצור תרבות ומציאות חדשה וטובה יותר. חזון אשר אינו הופך להרגל נשאר רק חזון. ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, מציע את מודל ערב״ה המדייק בארבע תכונות את ייחודה של המנהיגות הנשית. תכונות אלו הן ״טבעיות״ יותר אצל נשים ולכן באות לידי ביטוי בעוצמות גבוהות יותר בסגנון המנהיגות הנשי.


למנהיגה ישנם ארבעה מאפיינים על-פי מודל ערב״ה המהווים יתרון על פני מנהיג גברי, ומסייעים לה להפוך את החזון להרגל Habitual Vision:    
1.    ענווה אמיצה
2.    ראייה רחבה אמפטית
3.    בגובה העיניים
4.    הומנית

פירוט:
ראייה רחבה אמפטית
בעלת ראייה הקשרית רחבה של בעיות חברתיות בזיקה לקוד מוסר הומני. בעלת ראייה רחבה אינטגרטיבית, המכילה בו זמנית את הציבור וצרכיו והיריבים ומאפייניהם. היא מתחשבת ברגשות ובהקשר הרחב של האירועים. בעלת אינטליגנציה רגשית גבוהה המאפשרת יכולת אמפתיה והתעניינות אישית. היא מקבלת החלטות תוך התחשבות בדעות וברגשות של האנשים הנוגעים בדבר. מתחשבת בבעיות אישיות של האנשים סביבה- בעיות משפחתיות, כלכליות או אחרות, ולכן זוכה להערכה והערצה על-ידי מונהגיה. 
בזכות היותה חסרת אגו היא מודעת לכך שהיא מנהיגה זמנית. ברגע שהיא מפסיקה להיות מסונכרנת עם צורכי הציבור, הזמן והתקופה, היא מייצרת נזק. היא מזהה שיש להתאים את עצמה בצורה אמפטית ובראייה רחבה לצורכי הציבור והשעה או למצוא לה חליפה. תכונות אלו הן ״טבעיות״ יותר אצל נשים ולכן באות לידי ביטוי בעוצמות גבוהות יותר בסגנון המנהיגות הנשי.


למנהיגות נשית בעלת ראייה רחבה אמפטית, על-פי מודל ערב״ה, צריכה להיות היכולת להפוך את החזון להרגלHabitual Vision : תכנית פעולה המתרגמת את החזון להתנהגויות מצופות ממנה ומהציבור. התנהגויות אלו אמורות להפוך להרגל, שגרה, נורמה, וליצור תרבות ומציאות חדשה וטובה יותר. חזון אשר אינו הופך להרגל נשאר רק חזון. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה