יום שישי, 10 ביוני 2016

Habitual Vision

From leading constant change to Habitual Vision

“The Habitual Vision of Greatness,” comes from Alfred North Whitehead’s The Aims of Education.
The full quotation reads: “Moral education is impossible apart from the habitual vision of greatness. If we are not great, it does not matter what we do or what is the issue.”
מודל "גשר אמת" להובלת תרבות ארגונית:


מנהל אשר רוצה להנהיג חזון אינו יכול להסתפק יותר רק בהובלת שינוי, עליו ליצר תרבות ארגונית חדשה מותאמת לחזון. חזון אשר אינו הופך לתרבות ארגונית אינו מוטמע ואינו הופך ל:Habitual Vision חזון שהפך לשגרה או הרגל.
ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, המלווה ארגונים רבים בהטמעת חזונם, גילה כי הובלת שינוי על-פי המודלים הקיימים, אינו מצליח להגיע לשלב "החזון שהופך לשגרה". הסיבה העיקרית היא תפישתית: מתייחסים אל השינוי כתהליך. גולן טוען שיש להתייחס לשינוי כתרבות, המעבר מחשיבת "תהליך הובלת שינוי" לחשיבת "יצירת תרבות שהופכת לשגרה" מתבסס על ראייה רב ממדית. התרבות על פי גולן, היא בעלת שישה ממדים ולכן המודלים הקיימים להובלת שינוי שאינם מתייחסים לכל הממדים בו-זמנית, נועדו לכישלון. רק התייחסות לכל רכיבי התרבות, בכל שלב של ההטמעה, ייצר את החזון כשגרה.
ממדי המודל "גשר אמת":
גמישות Flexibility
שייכות Commitment
ראות למרחוק Clarity
אחריות Responsibility
מדדים Standards
תגמול Reward

גמישות- גמישות תוך התחשבות בצורכי הפרט אל מול אילוצי המערכת, יישום התרבות החדשה על-ידי המנהל כדוגמה אישית.
שייכות- חיזוק תחושת השייכות והמחויבות למסגרות השונות כבסיס ליצירת התרבות החדשה.
ראות למרחוק- תקשור השינוי בשקיפות מלאה, בכדי להקטין ולהסיר חששות מהתרבות החדשה.
אחריות- יצירת אחריות ושותפות לתרבות החדשה על-ידי כל הגורמים הרלוונטיים.
מדדים- הגדרת מדדי הצלחה הניתנים למשוב והערכה, ובניית נורמות התנהגות ברורות המצופות בתרבות החדשה.
תגמול- בניית שגרות ניהול תומכות תרבות דרך הכרה והוקרה.

ברוב המודלים הקיימים, השינוי הופך לתרבות רק בשלבים האחרונים של התהליך. גולן פיתח את מודל "גשר אמת" ליצירת תרבות, ולכן היא מוטמעת כבר בתחילת התהליך, מתעצמת ומתרחבת בארגון עם הזמן. המודל "גשר אמת" מתייחס לסביבה החברתית, העסקית והכלכלית הדינמית ולמאפייניה הייחודיים. הוא רלוונטי עבור כל מנהל השואף להנהיג תרבות ארגונית כתפישה ניהולית המממשת את החזון.

המודל המוצג יכול לסייע גם לאנשי מקצוע בבואם לנתח שינויים שכשלו בניסיון להפיק לקחים לתהליכים עתידיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה