יום שני, 24 באוקטובר 2016

The SEIC model; Sensory, Emotional and Intellectual Cavity: SEIC model

מודל SEIC למילוי החלל התחושתי, הרגשי והמחשבתי (חלק 2)


החלל התודעתי המשותף לרובד התחושתי, רגשי ומחשבתי על-פי מודל SEIC, אינו ממוקם פיזית בגוף האדם במקום אחד, הוא חלל וירטואלי, ישות מופשטת שאינה ניתנת למדידה או תצפית אך קיומה ודאי לכל בן אנוש. החלל נוצר בתודעה כתוצאה ממודעות האדם לצרכיו הגופניים, הרגשיים והמחשבתיים המתקיימים בו-זמנית בכל רגע נתון בגופו.
·        ההנעה האמיתית ללמידה ומצוינות נמצאת בלב ליבו של החלל.
·        יש להתייחס לכל הצרכים בו-זמנית, בצורה אינטגרטיבית, בהתאם למינונם.
החלל התחושתי, רגשי ומחשבתי אינו מתמלא לעולם, ולכן מניע את חייו של אדם עד יום מותו: חיפוש אחר הנאה ועונג, כבוד וכוח, אמת ומשמעות.
(יש הטוענים כי בתוך חלל זה שוכנת נשמתו של אדם. ככל שהיא דורשת ממנו יותר, הצורך למלא את החלל עולה והאדם משקיע יותר בחיפוש, ככל שנשמתו דורשת ממנו פחות הוא מסתפק בקיים ונוצרת תחושה שהוא חלול.)

מכיוון שמדובר על חלל וירטואלי המרופד בשלוש שכבות/ שלושה רבדים, הוא מקבל ביטוי התנהגותי שונה אצל כל אדם. השילוב והמינון בין שלושת הרבדים הממלאים את ה-SEIC הוא קריטי בעיצוב דמותו של האדם:
"אדם תחושתי"
עוסק יותר בתאוות הגוף, בתשוקותיו (עונג). החיפוש אחר עונג עילאי הופך למטרת חייו. ככל שהחיפוש גובר, סף הריגוש עולה ונוצר אתגר גדול יותר למלאו. מושקעים יותר מאמץ ומשאבים ושוב סף הריגוש עולה. תהליך זה אינסופי ומתסכל. "אדם תחושתי" מחפש כל הזמן ריגושים תחושתיים המגרים את חושיו לרמות עונג גבוהות יותר, בחיפוש אחר שיאים חדשים.
·        הדרך העיקרית להניע אותו היא דרך תגמול חושיו: כל תהליך ההערכה ומשוב חייב להיות מלווה בסוג של עונג או הנאה.
"אדם רגשי"
עוסק בצורך להיות מוערך ונאהב דרך ביצועיו (שיפור יכולותיו). הוא מתעסק לרוב ברגשותיו ובמידת האהבה שהוא נותן ומקבל מן הסובבים אותו. כל התנהגויותיו וביצועיו הם בכדי לזכות באהבה. אדם נאהב ונערץ על-ידי כל, ייזכר לאורך זמן כגיבור, מנהיג או מודל לחיקוי. לעתים נתפש כנצחי בעייני ההמון. הוא מתעסק באופן הנצחתו כאל-מותי. הצורך להיות נאהב מתורגם לנושא הנצחיות. חשוב לו מאד להיות נערץ ומוערך ולכן יחפש אחר כוח, מעמד חברתי, כבוד ויקרה. 
·        התייחסות אישית חיובית לאדם זה, תוך גילויי חיבה והערכה מילוליים מעוררים אצלו את רגש האהבה ותחושת הביטחון העצמי.
"אדם מחשבתי"
עוסק בחיפוש אחר משמעות קיומו, בייחודיותו (מה הערך המוסף שלו). הבנת האמת מקרבת אותו לתפישתו והבנתו את האלוהות. הוא שואף להיות אלוהי בהבנת המציאות והיכולת לשלוט בה. הוא סוג של פילוסוף אוהב חכמה ומשכיל בחכמת הטבע. המניע העיקרי של אדם זה הם הסקרנות והצורך ללמוד ולדעת.  
·        הנעת אדם זה היא רק דרך גירוי אינטלקטואלי: תפישות מנוגדות, עקרונות מנחים מפתיעים, "הדיאלוג הסוקרטי", כיווני חשיבה חדשים, ומתודות חקר וגילוי.

התודעה, בשונה מבינה או אינטליגנציה מלאכותית, מתעסקת במילוי אינסופי של החלל. התודעה מחפשת את העונג העילאי אשר אינו קיים בעולם הדיגיטלי חסר החושים. למחשב אין צורך להיות נאהב או נצחי ולכן הוא לא מחפש כמו התודעה האנושית. למחשב אולי יש סוג של "סקרנות דיגיטלית" אך הוא אינו עסוק בחיפוש אחר משמעותו או ייחודו. אנשים "חלולים" שאינם מנסים למלא את ה- SEICשלהם, נראים ריקים, מבטם זגוגי, כ"עובדים על אוטומט".
הנחת היסוד למודל :SEIC
לכל אדם יש חלל מופשט שאינו מתמלא לעולם והוא מורכב משלושה רבדים: תחושתי, רגשי ומחשבתי
Sensory, Emotional and Intellectual Cavity: SEIC
בתוך החלל קיימת כל הזמן זרימה "flow" בין שלושת הרבדים, המייצרת אינטגרציה כמערכת שיווי משקל סגורה.
כל אדם מוגדר דרך תשוקותיו, ביצועיו וייחודו.

במידה ונזהה את הרכב הSEIC  של כל אדם נוכל להניע אותו ביתר שאת ללמידה ולמצוינות בביצועיו. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה