יום שני, 5 ביוני 2017

Swarm Learning


למידת נחיל
נְחִיל הוא להקה שבה מספר עצום של בעלי חיים קטנים (לרוב חרקים או דגים). השורש נ-ח-ל משותף גם לערבית במשמעויות דומות: نَحْلَة-דבורה, مَنْحَل-כוורת. לנחיל מאפיין רבים של אקוסיסטם Ecosystem.
ניר גולן, איש חינוך ומנהיגות, פיתח תהליך למידה על-פי מודל נחי"ל הכולל:
נוכחות בתוך ההתרחשות (נחיל של מציאות רבודה רבת-מערכות)
חיפוש המשלב אקראיות, חיפוש מקומי וחיפוש גלובלי (מטה-היוריסטי)
יצירת מגמות חדשות ושיומן Naming
למידה הסתגלותית המתאימה את עצמה למצב החדש הזמני

נוכחות: Participating
הלמידה נוכחת באזור ההתרחשות עצמו בתוך הנחיל. הנוכחות באזורי ההתרחשות יכולה להיות פיזית או וירטואלית. על הלומד להיות נוכח בזירת התרחשות בזמן אמת, דרך הפלטפורמה או המדיה הדיגיטלית הרלוונטית. הנוכחות המתמדת והמעורבות במהלך ההתרחשויות בתוך הנחיל, היא זו שמאפשרת באופן בסיסי את יכולת הלמידה באקוסיסטם.
חיפוש: Searching
מאחר והאקוסיסטם הוא רב-מימדי ומרובה לומדים בו-זמנית, כמו נחיל, יש להסתמך על פעולות למידה עצמאיות של הגורמים השונים, ולאפשר להם ללמוד ולפעול במשולב ובאופן מגוון. עיקר החיפוש של הלומד בנחיל משלב אקראיות, חיפוש מקומי וחיפוש גלובלי (מטה-היוריסטי), בעל אופי של גילוי שאינו מתבסס על עקרונות או מודלים קיימים. פעילות למידה מעין זו חייבת להתבסס על זהויות Dobeing משותפות, המניעות לפעולה אוטונומית מצד אחד, אך משולבת מצד שני. זהות Dobeing משותפת מייצרת מרחב למידה משמעותי בו הלומד נתרם מהשותפים לזהות הנחיל ותורם להם מזהותו הייחודית. במידה ולא קיימת תרומה הדדית, לא קיימת זהות נחיל משותפת משמעותית. Dobeing הוא שילוב בין תיאוריות Being לפרקטיקות Doing. הDobeing הוא הבסיס להנעת למידה הנדרשת באקוסיסטם. כוחה של פעולת הDobeing הוא בכך שהיא מאפשרת עמימות ביחס למטרות הלמידה ההתנהגותיות-הערכיות, ובכך היא מאפשרת לשהות בו-זמנית בDoing ובBeing גם יחד.
יצירה: Naming
בתוך נחיל היתרון ברור למי שכלומד מתעשת ראשון ומייצר היגיון להתרחשויות הכאוטיות. ייצור ההיגיון, ע"י המשגה רלוונטית Naming (קריאת המגמות בשם), מסייע באיתורן של המגמות ומאפשר את מימוש ההזדמנויות ללמידה, ואת ההימנעות מן האיומים המגולמים בהן. באותו מובן שמגמות בנחיל הן תוצר של הבנה ולמידה משותפת, הרי שהמשגת המגמות תורמת גם היא להתהוות המגמות עצמן, או לכל הפחות מגבירה את עוצמתן. נוצר מנגנון חדש של למידה מייצרת מציאות. היכולת לאתר מגמות קשורה ישירות למעורבות בהתרחשויות ("להיות נוכח"). חשיבות מכרעת למאמץ ההמשגה המתואר מיוחסת לאותן תופעות מתהוות (Emerging Phenomena) שאין להן עדיין שם, אך הן מאפיינות ומשפיעות על הנחיל באופן קיצוני. ככל שהלומד יזהה אותן מוקדם יותר הן תהפוכנה משמעותיות יותר עבורו בטווח הארוך. הוא יוכל להנות מהן למשך ארוך יותר לפני שהן תשתננה או תעלמנה.
למידה הסתגלותית: Adaptive learning
למידת נחיל מייצרת מציאות חדשה באופן קבוע. לכן נדרש כי למידת הנחי"ל תשלב בו-זמנית בין הפרקטיקה לתיאוריה או בין האקדמיה לשדה. בשונה מתהליך הלמידה היום, בו מופרדים שני השלבים אחד מהשני, בתפישת הנחי"ל הם קורים בו-זמנית ביחד. בדומה למודל Dobeing המייצר מצב המשלב בו-זמנית בין הDoing לBeing, תפישת הנחי"ל משלבת בו-זמנית בין התיאוריה לפרקטיקה: וכך נוצר תהליך למידה הסתגלותי: נוכחות הלומד בתוך הנחיל, זיהוי של המגמה הנוכחית (שתתכן ותשתנה או תהפוך ללא רלוונטית תוך זמן קצר), שיומה Naming, והפיכתה למציאות חדשה באקוסיסטם. נוצר למידה הסתגלותית של נחי"ל: דרך נוכחות הלומד בהתרחשות, וחיפוש המגמות, נוצרו השיום וההמשגה של אותה מגמה, נלמדו מאפייניה וכיוונה והפכו אותה למציאות החדשה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה