יום חמישי, 14 בספטמבר 2017

The failure of the hero from The Memory Monster

למה נכשל גיבור הספר "מפלצת הזיכרון"?

מדריך פולין חייב לאהוב את תלמידיו משתי סיבות: 
1.    הוא מוביל את תהליך הלמידה במסע: לא ניתן להוביל תהליך למידה משמעותי בלי לאהוב את הלומד. אהבת הלומד היא תנאי לרגישות, אמפתיה ותמיכה בכדי לסייע לו בתהליך.
2.    העיקרון המארגן לכל נושאי הלמידה במסע הוא הומניזם ואנושיות: לא ניתן ללמד בלי להוות דוגמה אישית Role Model כמדריך, ביישום העקרונות במהלך המסע. הבסיס להומניזם ואנושיות הוא אהבת האדם, אהבת הלומד.
גיבור הספר "מפלצת הזיכרון" נכשל כבר בעמוד 15: " אף פעם לא הרגשתי שאני ממש מצליח, כי לא אהבתי אותם מספיק, את זה אני מבין רק עכשיו." מפלצת הזיכרון/ ישי שריד/ ספרייה לעם, הוצאת עם עובד, תשע"ז.

המדריך כמומחה להובלת תהליך למידה: 
1.    מעורר הנעה פנימית בלומדים.
2.    מאפשר התנסות דרך דיון וחקר ונותן משוב תוך כדי. 
3.    מוביל בצורה הדרגתית את התהליך. 
4.    בונה מבנה הגיוני למסע תוך חיבור דמויות ואירועים היסטוריים המתרחשים באתרים השונים, למבנה אחד רבוד אך ברור ללומדים.
5.    מעצים ומדגיש עקרונות מנחים לתהליך, לעקרון המארגן- הומניזם ואנושיות, ולהמשכו אחרי המסע.
6.    מתייחס בשונות לכל לומד ולומד. 

בכדי להתייחס בשונות, יש צורך בכישורי אמפטיה ולהפוך אותם ל-Compassion: לינק לפוסט בנושא חמלה:
היכולת לזהות את מצבו הנפשי והקוגניטיבי של כל לומד בקבוצה ולסייע לו, תווך תהליך הלמידה הקבוצתי לתהליך למידה אישי. תהליך הלמידה האישי מתרחש בשיח הלא-פורמלי במהלך נסיעות, ארוחות, הפסקות ובשיחות הערב. 

המודל המוצע ללמידה אפקטיבית במסע הוא מודל נחי"ל: לינק למודל:

שלב נוכחות Participating
המודל מאפשר ללומד, בשלב הראשון,  להיות נוכח באתר/ בזירת האירוע. זהו ייחודו העיקרי של תהליך הלמידה על אדמת פולין. שלב זה הוא כל-כך קריטי במסע ולכן הוא מצדיק את המאמץ בנסיעה לפולין. תפקידו של המדריך בשלב זה, לתווך (Facilitate) את האתר והאירועים שהתרחשו בו לתלמיד. 
שלב חיפוש Searching
התלמיד מחפש באתר, באירוע או בתהליך שהוצג לו, מגמות שמעניינות אותו, סימני שאלה, דילמה, פער לא ברור וכו'. המדריך יכול להציע כיוונים אפשריים, ולסייע לתלמיד בחיפוש דרך "הארת האזורים המשמעותיים".
שלב יצירה Naming 
בשלב הבא הלומד משיים את המגמה, האיום או ההזדמנות שזיהה, נותן להם שם או כותרת. ומתרגם אותם לשאלה, דילמה, או כיוון המעניין אותו להמשך למידה: חקירה, והעמקה.
שלב למידה אדפטיבית Adaptive Learning
הלומד משלים את תהליך החקירה והעמקה עם עצמו, הקבוצה או הצוות החינוכי. את תוצאת התהליך הוא משתף וחולק עם הסובבים במהלך ההדרכה, בנסיעה, אך בעיקר במעגלי השיח ובשיחות הערב. מכאן חשיבותם למסע.

כתוצאה מתהליך הלמידה משתנה ה-Dobeing של הלומד: 
לינק ל-Dobeing:
הלומד מדייק את תשוקותיו לחיים, מזהה את חזקותיו ומתחיל להגדיר את ייחודו כאדם. תהליך זה נמצא בליבת מודל למידת נחי"ל והוא אין סופי Long Learning Life.

למידת נחי"ל תתכן בשלוש תצורות:
1.    כתהליך קבוצתי מלא תוך שיתוף ושקיפות מלאה לכל חברי הקבוצה.
2.    סמי-קבוצתי: חלק ראשון קבוצתי- הדרכת אתר, שני- חיפוש אישי, שלישי- שיח קבוצתי, ורביעי- שיתוף בתהליך הלמידה האדפטיבי כולו בקבוצה. 
3.    אישי בלבד מול עצמו (יומן מסע, או בליווי מדריך או מחנך מלווה).

בכדי לבצע את התהליך המתואר יש "ללמוד" את הלומדים: לשנן את שמותיהם, "לחלץ" את תווי פניהם, ולזהות את מאפייניהם. החשוב ביותר הוא לאהוב אותם באמת. גיבור הספר הבין כי נכשל בעמודים 87-88: "הלכנו משם הלאה, לאומשלגפלץ. שמתי לב שהם עדיין לא מרוצים ממני. הכימיה שלי עם בני האדם התקלקלה באיזה מקום." 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה