יום שלישי, 5 ביולי 2016

צוות GROW חינוכי EdGROW Team


במערכת החינוך כיום קיימת כיתת חינוך, המשמשת כמסגרת אדמיניסטרטיבית לניהול התלמידים והובלת תהליכי עשייה חינוכים ערכים.  
מודל GROW משמש ככלי אפקטיבי לפיתוח מקצועי אישי וצוותי של בעל תפקיד (תלמיד או מנהל). 
ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, חיבר את שני הכלים ליצירת קונספט חינוכי חדש: צוות GROW חינוכי EdGROW Team.  
את מסגרת הכיתה מחליף צוות GROW חינוכי. כל שכבת גיל תחולק בצורה הטרוגנית לצוותי משימה חינוכית Educational Mission. הצוות החינוכי על-פי מודל הGROW יחליף את מסגרת הכיתה ויהפוך לפלטפורמה לגדילה חינוכית בצוותים של 10-15 תלמידים. כיתת החינוך תהפוך לצוות תלמידים עובד, המייצר משימה חינוכית, והוא יוערך בצורה מגוונת כחלק מהרפורמה בחינוך. 
צוות הGROW החינוכי יורכב מאוכלוסיית תלמידים מגוונת ויובל על-ידי ראש צוות מבוגר.  
במקום כיתת חינוך: צוות GROW חינוכי.   
במקום מחנך כיתה: ראש צוות GROW חינוכי. 
התהליך יתרחש במשך 3 שנים ויכין את הלומדים לתפקוד בצוותי משימה בעתיד. יושם דגש על מיומנויות המאה ה21 הרלוונטיות, ויינתן משוב על תפקודי הלומד הרלוונטיים בהתאם. התהליך ינוהל אינטגרטיבית על-ידי רכז השכבה, שיהיה בקיא בסטטוס המשימות השונות בכל צוות.    
שלבי מודל GROW כפי שבאים לידי ביטוי בצוות GROW חינוכי: 
Goal:  הגדרת משימה חינוכית לצוות.  
Reality: ראיית המציאות/ הערכת הביצועים וזיהוי פערים או הצלחות. יתכן ויתגלה כי קיימים ביצועים שלא בוצעו בכלל יתכן או בוצעו אך לא במידה נדרשת.  
יש להשקיע זמן רב בשיקוף מבוסס על עובדות על מנת להגיע להסכמה עם הצוות לגבי תפישת המציאות. הדוגמאות צריכות להגיע מהתלמידים עצמם.  
Options: בנק אפשרויות לשיפור הפערים ושימור הצלחות. בנק של כלים פרקטיים ליישום מיידי אשר יתרמו להצלחת המשימה. 
Way forward: האופציה או הכלי הנבחר על ידי לתלמידים ליישום מיידי. 
יבוצע תיעוד ומשוב לאורך כל התהליך על פי שלבי המודל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה