יום שישי, 15 ביולי 2016

Educational Synchronous Feminine Leadership

מנהיגות חינוכית סינכרונית נשית
 
ייחודה של המנהיגות החינוכית הנשית על-פי מודל מב״ת MABAT הוא בשלושה תפקודים: 
מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת
בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים
תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית

מודל המנהיגות החינוכית הסינכרונית שפותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, מבוסס על 3 מרחבים. הסנכרון בין המרחבים לבין עצמם עם האירועים המתרחשים בזמן (syn-chronous), מהווה את המנגנון המניע למודל.

3 מרחבי המנהיגות החינוכית הסינכרונית:
1.    מרחב ראשון מתווה את הכיוון
2.    מרחב שני מכיל את התכנית והדרך
3.    מרחב שלישי הוא מרחב הביצוע וההטמעה

מרחב ראשון: הכיוון
המרחב הראשון מגדיר את הכיוון דרך החזון.
הוא המכיל בתוכו 3 רכיבים:
1.    מענה לצורך החינוכי הקיים כרגע בארגון, בראייה פרואקטיבית לטווח הארוך.
2.    פתרון בעיות ודילמות חינוכיות דרך מתודולוגית Root Cause Analysis RCA)): מציאת הפתרון החינוכי דרך זיהוי בעיית השורש למניעת הפער החינוכי הבא.
3.    יצירתיות וייחודיות במענה לצורך או בפתרון החינוכי, כחלק מרלוונטיות וחדשנות ללומד.
·        במרחב זה אין ייחודיות למנהיגות החינוכית הסינכרונית הנשית.

מרחב שני: תכנית ודרך
ייחודה של המנהיגות החינוכית הסינכרונית הנשית הוא בתודעה גלובאלית כחלק מיכולת ראייה כוללת של תהליכים. המרחב השני מכיל בתוכו מיומנויות דיגיטליות, תודעה גלובאלית וחשיבה מוסרית.
1.    המיומנויות הדיגיטליות מתייחסות לכל המיומנויות הרלוונטיות לניהול הלמידה ברשת כולל האוריינות הרשתית במדיות הדיגיטליות השונות.
2.    כתוצאה נוצרת התודעה הגלובליות: אותה תפישת עולם המזהה תהליכים חוצי יבשות, מנתחת מגמות ומשמעות, ומטייבת אותם לעשייה הומנית, ערכית ומוסרית.
3.    החשיבה המוסרית מתייחסת לשיקולים ואמות המידה בתהליכי קבלת החלטות, השמים במרכז את כבוד האדם וחירותו.
לפי מודל מב״ת ייחודה של המנהיגות הנשית בתודעה הגלובלית היא היכולת לראות תהליכים גלובאליים כוללים, לזהות ולהבין את ההקשר ביניהם ולקחת עליהם אחריות.

מרחב שלישי: ביצוע והטמעה
יכולות הכלה ואמפתיה המובילות לשיתוף ועבודת צוות. 
המרחב השלישי הוא מרחב הביצוע וההטמעה המתבסס על תקשורת בין ותוך-אישית ושיתוף דרך עבודת צוות. המרחב השלישי כולו ייחודי ומובהק למנהיגות חינוכית סינכרונית נשית בשל כישוריה הבין ותוך-אישיים הגבוהים.
ייחודה של המנהיגות החינוכית הסינכרונית הנשית היא ביכולת לקבל את השונה: יכולת הכלה של מגוונות- ההכרה בשונות ובדמיון בין אנשים. המנהיגה בעלת מיומנויות של תקשורת בין ותוך-אישית כחלק מיכולות הכלה ואמפתיה גבוהות.
ייחודה בעבודת צוות מעולה כחלק מתפישת השותפים כשווים לתהליך ומתן מקום לתרומתם הייחודית לצוות. מרחב זה מתבסס על כבוד הדדי, קבלת השונות (Diversity) חיצונית ופנימית. שונות ודמיון אלה מורכבים אך אינם מחייבים: אתניות, דת, גיל, מין, תרבות, יכולות שכליות, ניסיון חיים, מצב משפחתי והעדפה מינית.


המנהיגה החינוכית הסינכרונית הנשית מתאפיינת בענווה אמיצה יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה וכתוצאה ממיקום האגו והכבוד שלה בצד. מנהיגה חינוכית סינכרונית נשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים של הלומד, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכי חינוך אישיים, כיתתיים, בית ספריים, ארציים וגלובליים. המנהיגות החינוכית הסינכרונית הנשית ייחודה ביכולת הכלה, ענווה ואותנטיות של המנהיגה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה