יום שישי, 8 ביולי 2016

High-GROW model for High school educational teams


מודל High-GROW לניהול חדש בחינוך העל-יסודי

בבתי-הספר העל-יסודים מנוהלים התלמידים אדמיניסטרטיבית וחינוכית דרך כיתות חינוך: כיתות אם. כיתת חינוך מחולקת בדרך כלל בצורה הומוגנית לפי הישגי התלמידים ומקצועות הליבה אותם הם בוחרים ללמוד בצורה מוגברת. כמות התלמידים נעה בכל כיתה סביב 35 תלמידים. הם אינם מרגישים זהות או שייכות לכיתת האם, שיעורי החינוך משמשים לעתים כפלטפורמה להעברת עדכונים אדמיניסטרטיביים וניהול הכיתה. בשיעורי חינוך העשייה החינוכית הערכית היא יותר תאורטית מאשר מעשית: מתקיימות פעילויות חברתיות ומתנהלים דיונים סביב דילמות ערכיות.
לא נוצר תהליך עבודה ערכי מסודר לאורך כל השנים, למרות שהקבוצות הומוגניות, לרוב על פי הישגי התלמיד אין יצירת לכידות ושייכות לקבוצה.
מודל הGROW משמש ככלי אפקטיבי לפיתוח מקצועי אישי וצוותי של בעל תפקיד (עובד או מנהל) במגזר העסקי. הפיתוח המקצועי האישי יכול לעסוק בעולם התוכן המקצועי של אותו בעל תפקיד, בעולם תוכן מקצועי ניהולי או בשילוב של שניהם. תהליך מקביל של פיתוח מקצועי בצוות בעזרת מודל הGROW ניתן לקיים בצוות בעל מאפיינים דומים.
ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, מציע את מודל High-GROW  ליצירת צוותי משימה חינוכיים, בחינוך העל-יסודי. הצוותים יורכבו מקבוצות תלמידים שיעברו תהליך עשייה המדמה את התהליך המתרחש בארגונים עסקיים. הצוות המשימתי חינוכי EdGROW team על-פי מודל הGROW, מחליף את מסגרת הכיתה ויהפוך לפלטפורמה לעשייה חינוכית בצוותים של 10-15 תלמידים.
כיתת החינוך תהפוך לצוות תלמידים חינוכי EdGROW team המייצר משימה חינוכית כחלק מהרפורמה בחינוך, והוא יוערך בצורה מגוונת.
צוות הGROW החינוכי יורכב מאוכלוסיית תלמידים מגוונת ויובל על-ידי איש חינוך מצוות המורים, ראש צוות Team Lead TL
·        במקום כיתת חינוך צוות GROW חינוכי EdGROW team  
·        במקום מחנך כיתה ראש צוות GROW חינוכי EdGROW TL 

שלבי מודל הGROW החינוכי:
Educational Mission-
כל צוות חינוכי בוחר משימה חינוכית ערכית אשר עליה יעבוד במהלך השנה או לאורך כל שנותיו בבית הספר העל-יסודי.
Goal:
הגדרת מטרה או מטרות כנגזרת מהמשימה החינוכית הצוותית. 
המטרה מנוסחת: כהתנהגות ערכית חינוכית אשר תושג בסוף התהליך השנתי או הרב שנתי.  
Reality:
ראיית המציאות/ הערכת הביצועים – באיזו מידה הצוות הצליח לעמוד במטרה שהוגדרה (פערים או הצלחות).
יתכן ויתגלה כי קיימים ביצועים שלא בוצעו בכלל יתכן  ובוצעו אך לא במידה נדרשת. 
יש להשקיע הרבה זמן בשיקוף מבוסס על עובדות על מנת להגיע להסכמה. הדוגמאות צריכות להגיע מהצוות עצמו. 
Options: 
בנק אפשרויות לשיפור הפערים ושימור הצלחות. בנק של כלים פרקטיים ליישום מיידי.
Way forward:
האופציה או הכלי הנבחר על ידי הצוות/ הTL ליישום מיידי.

המודל מייצר תהליך רציף של מפגשי GROW, כאשר ביניהם מתנסה הצוות ומיישם את יעדי המפגש.
ניתן לצאת מהתהליך לשני רבדים נוספים:
להשליך ממנו על עולמות תוכן נוספים- לזהות דפוסי התנהגות אצל התלמיד או הצוות שאינם תלויי תוכן. להשליך ממנו על תפקודי לומד נוספים שאינן על פי מודל הGROW אך מאפיינים את הלומד.
נוצר תהליך עבודה ערכי מסודר לאורך כל השנים, למרות שהקבוצות הטרוגניות מתהווה קבוצת תלמידים, אשר הופכת לצוות משימה חינוכי EdGROW team בעל לכידות ותחושת שייכות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה