יום שישי, 15 ביולי 2016

Educational Synchronous Leadership

מנהיגות חינוכית סינכרונית

מודל המנהיגות החינוכית הסינכרונית שפותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, מבוסס על 3 מרחבים. הסנכרון בין המרחבים לבין עצמם עם האירועים המתרחשים בזמן (syn-chronous), מהווה את המנגנון המניע למודל.

3 מרחבי המנהיגות החינוכית הסינכרונית:
1.    מרחב ראשון מתווה את הכיוון
2.    מרחב שני מכיל את התכנית והדרך
3.    מרחב שלישי הוא מרחב הביצוע וההטמעה

מרחב ראשון: הכיוון
המרחב הראשון מגדיר את הכיוון דרך החזון.
הוא המכיל בתוכו 3 רכיבים:
1.    מענה לצורך החינוכי הקיים כרגע בארגון, בראייה פרואקטיבית לטווח הארוך.
2.    פתרון בעיות ודילמות חינוכיות דרך מתודולוגית Root Cause Analysis RCA)): מציאת הפתרון החינוכי דרך זיהוי בעיית השורש למניעת הפער החינוכי הבא.
3.    יצירתיות וייחודיות במענה לצורך או בפתרון החינוכי, כחלק מרלוונטיות וחדשנות ללומד.

מרחב שני: תכנית ודרך
המרחב השני מכיל בתוכו מיומנויות דיגיטליות, תודעה גלובאלית וחשיבה מוסרית.
1.    המיומנויות הדיגיטליות מתייחסות לכל המיומנויות הרלוונטיות לניהול הלמידה ברשת כולל האוריינות הרשתית במדיות הדיגיטליות השונות.
2.    כתוצאה נוצרת התודעה הגלובלית: אותה תפישת עולם המזהה תהליכים חוצי יבשות, מנתחת מגמות ומשמעות, ומטייבת אותם לעשייה הומנית, ערכית ומוסרית.
3.    החשיבה המוסרית מתייחסת לשיקולים ואמות המידה בתהליכי קבלת החלטות, השמים במרכז את כבוד האדם וחירותו.

מרחב שלישי: ביצוע והטמעה
המרחב השלישי הוא מרחב הביצוע וההטמעה המתבסס על תקשורת בין ותוך-אישית ושיתוף דרך עבודת צוות.
מרחב זה מתבסס על כבוד הדדי, קבלת השונות (Diversity) חיצונית ופנימית.

המנהיגות החינוכית הסינכרונית מלווה לכל אורכו במחשבה ביקורתית אמיצה, ענווה ואותנטיות של המנהיג החינוכי הסינכרוני.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה