יום שני, 19 בספטמבר 2016

Dilemma according to Sanhedrin model

ניסוח דילמה על-פי מודל סנהדרי"ן

דילמה היא השלב הרביעי על-פי מודל סנהדרי"ן, השלב האמצעי והקריטי ביותר. קודמים לו שלב סבב האירועים, ניתוח האירוע על-ידי היחיד והבנת מהות האירוע על-ידי הנוכחים, בעזרת שאלות אינפורמטיביות בלבד. לאחר שלושת השלבים מגיע שלב הגדרת הדילמה: אתגר ניהולי או קושי (לעתים מנוסח כשאלה), אשר יש בו התנגשות בין ערכים (או אינטרסים), ואשר נדרשת בו הכרעה מעשית.

"סנהדרין" היא מילה ביוונית synedrion שפירושה "ישיבה ביחד", מועצה.
שלבי מודל סנהדרי"ן:
סבב: כל משתתף מציע נושא או אירוע 
ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח הדילמה הניהולית במושגי עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים 
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים: בוחרים וממשיגים למידה

הדילמה היא "אבן הראשה" של המודל: מצב שבו אדם נדרש לבחור (נדרשת עשייה ולא רק דיון תאורטי) בין שתי פעולות המבוססות על שני ערכים הממוקמים בחשיבות זהה בסולם הערכים שלו, אך מתנגשים זה בזה באירוע המנותח. מתח זה מקשה על קבלת ההחלטות והפעלת שיקול הדעת. כל החלטה שיקבל כרוכה בוויתור על אחד משני הערכים.
כל השלבים במודל סנהדרי"ן מרכיבים את קשת המודל כולל שלב הדילמה: היא מוגדרת בצורה מדויקת יותר כתוצאה משלב ההבנה לעומק המבוצע דרך השאלות האינפורמטיביות של השותפים ללמידה. לעתים תשתנה נקודת המבט על הדילמה, יוחלפו הערכים המתנגשים או תובנה כי הדילמה אינה קיימת.
בהמשך השלבים: ריבוי הפתרונות, יחיד בוחר ונוכחים משתפים, מתבססים על "אבן ראשה" זו: הדילמה. 
לכל אדם ישנו סולם ערכים ועל מנת ליישם את סולם הערכים שלו, הוא בוחר לפעול לאור ערכים שחשובים בעיניו יותר על חשבון ערכים אשר חשובים בעיניו פחות. כך הדילמה ברורה יותר ומהווה כלי לפתרון המצב ולא גורם מבלבל ומקשה.

דגשים להגדרה של דילמה:
יש לתאר את הדילמה כאתגר ולא כהתלבטות (מצב פסיכולוגי)- האתגר קיים גם אם האדם לא מתלבט בדרך הפעולה. בעצם הפעולה האדם מממש ערך כלשהו אפילו אם הוא לא מתכוון או מודע לכך.
השיח סביב הגדרת הדילמה חייב להיות מעשי ולא תאורטי- הדילמה היא מצב מציאותי שדורש הכרעה מעשית ולא מצב תאורטי. מודלים או תיאוריות אינם חלק משלב ריבוי הפתרונות. הפתרונות המוצעים בשלב זה הם מעשיים וניתנים ליישום מיידי.
מומלץ לבצע זיהוי הערכים המתנגשים בניסוח הדילמה ומה הם הערכים שכל אפשרות מייצגת בשלב ריבוי הפתרונות.

בשלב הנוכחים ניתן לשתף באיזו תפיסת עולם רחבה יותר מייצגת הבחירה בערך כלשהו. מהי המשמעות של הבחירה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה