יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

Sanhedrin Model for learning community

מודל סנהדרי"ן למעגלי חמ"ד קהילה לומדת 

"סנהדרין" היא מילה ביוונית שפירושה "ישיבה ביחד". יוונית synedrion – מועצה, ישיבה ביחד.Greek: συνέδριον, "sitting together", "assembly" or "council" Sanhedrin
מטרת מעגלי החמ"ד היא הובלת שינוי בשדה החינוך ויישום חזון החמ"ד, באמצעות קבוצות עבודה הפועלות מתוך אחריות משותפת ומשלבות בעשייתן בין השיח על המהות לעשייה בפועל. מודל סנהדרי"ן פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כדי לתת מענה לצורך ליצירת תרבות הבנויה על שגרת למידה. מעגלי סנהדרי״ן מהווים פלטפורמה אחידה ללמידת עמיתים המייצרת שפה משותפת. כל המנהלים הופכים לקהילה לומדת על-פי התפישה ש"המודל הוא המסר".

למודל סנהדרי"ן 7 שלבים:
סבב: כל משתתף מציע נושא או אירוע 
ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית דרך עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים 
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים: ממשיגים את תהליך למידה

פירוט התהליך השנתי:
כל מפגש מתועד על-פי פורמט סנהדרי״ן: 6 מפגשי המפקח ומנהליו בין 3-4 קהילות מנהלים לומדות, 18-24 תוצרי תיעוד לכל מפקח בשנה. כל מפקח בוחר את המנהלים המנחים, דואג להכשרתם ולבניית הקהילות בשיתוף עימם. המפקח מלווה אותם לפני, תוך-כדי ואחרי כל מפגש, מרכז את תוצרי התיעוד לתלקיט משותף. תפקיד המפקח לזהות מגמות או סוגיות פדגוגיות וניהוליות בתחום אחריותו.
המפקח מקיים סטטוס סנהדרי״ן אחת לחודשיים עם המנהלים המנחים, כולל ניתוח אירוע אחד בהובלתו על-פי המודל.
החדשנות היא בלוח בקרה לניהול ויזואלי של התהליך: Dashboard, בו יתועדו המפגשים ותוצריהם ללמידת קהילה ולמידת החמ״ד כארגון.
הלמידה במעגל סנהדרי"ן תהיה שוויונית בכך שכל משתתף יהיה במעמד כפול, של לומד ומלמד בזכות שיתוף וחיבור הידע, הכישורים, היכולות והניסיון האישי של כלל חברי המעגל להבניית תובנות ולמציאת דרכים ליישומם. מודל סנהדרי"ן מקדם את כישורי המנהיגות החינוכית של השותפים לתהליך ומשמש ככלי ניהולי חינוכי למנהל בית הספר, להובלת תהליכי למידה ולטיוב איכות ההוראה בבית ספרו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה