יום שישי, 16 בספטמבר 2016

Gesher Emet Model

מודל גשר-אמ"ת
כחלק מתפישת הניהול במודל אמ"י, פותח גשר-אמ"ת ככלי לניהול אינטגרטיבי:
גמישות
שייכות
ראות למרחוק
אחריות
מדדים
תגמול

גמישות
גורם הגמישות מתייחס לנהלים, כללים ואילוצים הנתפשים כלא הכרחיים. ככל שמבוצעת התאמה אישית גבוהה יותר לצורך הפרט, ישנה תחושה של גמישות גדולה יותר בארגון. ככל שהגמישות עולה יש יותר מרחב ליוזמות ורעיונות חדשים בארגון.
שייכות
תחושת השייכות היא מדד למידת שיתוף הפעולה של האדם בארגון ועם הארגון. תחושה זו היא פונקציה של עד כמה נוצרת סביבת עבודה בטוחה המאפשרת שיתוף. תחושת השייכות באה לידי ביטוי ביצירת הווי משותף, שפה משותפת, הומור וגאוות קבוצה.
ראות למרחוק
ראות מרחוק היא היכולת לראות גם בבהירות וגם למרחוק: ראיית חזון או בהירות החזון. מידת הבהירות והשקיפות לטווח הארוך אשר קיימות בארגון. ראות למרחוק מאפשרת הבנה ברורה לכולם לאיזה כיוון הולך הארגון, מקטינה את העמימות וחוסר הוודאות. ראות מרחוק מייצרת תחומי אחריות ברורים בין בעלי התפקידים השונים בארגון בטווח המיידי ובטווח הארוך.
אחריות
מידת האחריות מושפעת ממרחב שיקול הדעת של כל אדם בארגון. ככל שמרחב שיקול הדעת גדל, העובד חש כי מעגל ההשפעה שלו גדל, הסמכות שלו מתחזקת, הוא חש שהוא משמעותי יותר, תורם לארגון וחשוב לו. כל הגורמים הנ"ל מייצרים אחריותיות Accountability גבוהה יותר לארגון ולתפקיד, מחויבות המייצרת אחריותיות. ככל שתהיה הלימה גבוהה יותר בין הצורך האישי של האדם ליעדי הארגון הוא ייקח עליהם יותר אחריות.
מדדים
המדדים מעודדים מצוינות וחדשנות. ככל שהם מנוסחים בבהירות רבה יותר, ברי השגה, רלוונטיים לאדם, לתפקיד ולארגון, ניתנים למדידה בצורה כמותית ואיכותית ומנוסחים כמדדים קצרי מועד וארוכי טווח, הם יעודדו שיפור מתמיד בביצועים. כל זאת בליווי משוב משפר ומשמר ביצועים לאורך זמן.
תגמול
התגמול הוא על התנהגויות האדם ולא רק על ביצועיו, הוא מורכב מהכרה (לראות את האדם שבעובד), הוקרה על הצלחותיו, שבח אישי ופומבי, פרס בהלימה למאמץ שהושקע, יוקרה בתפקיד ובמיצוב, ומשוב 360 לאורך זמן. 

הקשרים אינטגרטיביים בגשר אמ"ת:
·        שייכות מושפעת מראות למרחוק: ככל שאדם רואה יותר רחוק בצורה יותר בהירה, הוא מרגיש שותף ושייך לתהליך ולארגון. ככל שאדם ירגיש יותר שייך הוא ייקח יותר אחריותיות על ביצועיו, כי המחויבות שלו לארגון ולצוות תעלה.
·        ככל שהגמישות עולה ירגיש האדם מחויבות גדולה יותר כי הולכים לקראתו, מקשיבים לו ונותנים לו להיות משמעותי: השייכות תעלה, האחריותיות תעלה והביצועים יעלו.
·        ככל שאדם ירגיש שייך ויקח אחריותיות הביצועים יעלו ותהיה תוצאה גבוהה יותר במדדים.
·        ככל שהתגמול יהיה מותאם, מגוון ומעודד הצלחה לפי מאפייני האדם ולפי הישגיו, יהיו מדדי ההצלחה גבוהים יותר לאורך זמן.
·        גמישות וראות למרחוק משפיעות על שייכות ואחריותיות.
·        שייכות ואחריותיות משפיעות על מדדים ובהתאם התגמול.
·        התגמול נובע ומשפיע על הגמישות והראות מרחוק וכך נוצר התהליך.
·        גמישות וראות מרחוק: ככל שאני יותר רואה רחוק אני יכול לאפשר יותר גמישות
·        שייכות מחזקת את האחריותיות.
·        התגמול תומך במדדי ההצלחה.
·        ככל שהתגמול יהיה גמיש ומתחשב בראייה למרחוק הוא יהיה יותר אפקטיבי לאורך זמן.
ג+ר משפיעות על ש+א ובמקביל על מ+ת, ש+א משפיעות על מ+ת.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה