יום שני, 16 בינואר 2017

הקפיטליזם הורג את הרוח62 בני האדם העשירים ביותר בעולם מחזיקים בהון השווה לנכסיהם של 3.5 מיליארד האנשים העניים ביותר בעולם – כך עולה מדוח שפורסם על ידי ארגון הסיוע הבינלאומי "אוקספם", שקרא לפעולה דחופה נגד "משבר אי-השוויון" ונגד מקלטי מס לעשירי העולם. החברה הקפיטליסטית, שמעמידה לרשות אנשיה את כל סוגי הנוחיות, הבידור וההנאה בשפע וללא אבחנה, מסתכנת ביצירת אנשים ללא אמות-מידה. 
מטרת הקפיטליזם איננה למכור מה שטוב לבריות, ואף לא את מה שנחוץ להם באמת, אלא מכירה למטרת מכירה: הגדלת ההון והרווחים התאגידים. על פי הנתונים המוצגים בדוח, בשנת 2010 ההון המצטבר של 388 העשירים ביותר בעולם היה שווה לזה של חצי מאוכלוסיית העולם, אולם בחמש השנים האחרונות מספר זה הצטמצם.
מבחנו הסופי של המסחר הוא ההצלחה במכירה. חברה קפיטליסטית כזאת מטפחת את הטיפוס הקרוי בפי אפלטון בשם "האדם הדמוקרטי", ובקווי דיוקנו, ששורטטו לפני למעלה מאלפיים שנה, הננו מכירים את פני דורנו, דור המילניום:
אותו האיש חי מתוך שהוא מבזבז גם כסף וגם עמל וגם זמן על הנאות הכרחיות ועל בלתי-הכרחיות במידה שווה; ואם ישחק לו המזל... יגיע לידי מין שיווי-משקל בהנאותיו ויתנהג כך, שלכל תאווה ותאווה אשר תזדמן לו במקרה ימסור את השלטון על עצמו, כאילו נועדה לכך עפ"י גורל, עד אשר יקוץ בה, ושוב לאחרת, ולא יהיה מזלזל אף באחת מהן אלא יטפח את כולן במידה שווה... ולדבר-שכל של אמת לא ישעה, ואל המבצר לא ייתן לגשת למי שיבוא ויגיד לו...: "ההנאות מהן מקורן בתאוות יפות וטובות ומהן במושחתות, והראשונות חובה לטפל בהן ולכבדן ואת האחרונות להכניע ולשעבד"- כל הדברים ממין זה הוא דוחה בשלילה באמרו, שכל ההנאות שוות וכולן ראויות לכבוד במידה אחת... וכך יעברו עליו חייו יום אחרי יום כשהוא נהנה מכל תאווה ותאווה המזדמנת לו, פעם שותה לשכרה ומזין אוזניו בנגינות החליל ומיד אחר-כך הוא מסתפק במים ומסגף את גופו ושוב פעם מסור לאימון- הגוף ופעם סרוח בעצלות ובחוסר כל עניין, ויש והוא גם מעמיד פנים כמעמיק בהוויות הפילוסופיה; לעתים קרובות הוא גם עוסק בצורכי המדינה וכשהוא קופץ ממקומו הריהו סח ועושה כל מה שיאנה לו המקרה; ויש ויתקנא במלאכתם של אנשי המלחמה, והוא פונה אליה, או במלאכתם של אנשי המסחר, ופונה שוב אליה... (המדינה, 561)
בדוח, שפורסם לקראת הפורום הכלכלי העולמי באתר הנופש דאבוס שבשווייץ, צוין גם כי האחוז העשיר ביותר באוכלוסיית העולם – כ-73 מיליון בני אדם – מחזיקים ביותר מ-50% מההון העולמי, והעשירון העליון בעולם מחזיק ב-87.7% מההון העולמי. הארגון קורא למנהיגי העולם שיתכנסו בדאבוס לפעול נגד מקלטי מס שניתנים לעשירים, אשר לטענת "אוקספם" מונעים איסוף מסים שעשויים לאפשר תקצוב של מערכות חינוך ובריאות, וצעדים למאבק בעוני. אפלטון היטיב לתאר את אורח חיינו כיום בדור המילניום:
אנו מבזבזים גם כסף וגם עמל וגם זמן על הנאות הכרחיות ועל בלתי-הכרחיות במידה שווה.
בעינינו כל ההנאות שוות וכולן ראויות לכבוד במידה אחת.
אורח חיינו אינו אחיד: "פעם שותה לשכרה ומזין אוזניו בנגינות החליל ומיד אחר-כך הוא מסתפק במים ומסגף את גופו ושוב פעם מסור לאימון- הגוף ופעם סרוח בעצלות ובחוסר כל עניין."
לעתים אנו מעמידים פנים כמעמיקים בהוויות הפילוסופיה; לעתים קרובות אנו גם עוסק בצורכי המדינה וכשאנו קופצים ממקום למקום הרי אנו עושים כל מה שיאנה לו המקרה; עוברים ממצב מלחמה, למצב של מסחר, הלוך ושוב. חשוב לציין כי אופי כזה איננו רע לחלוטין לטווח הקצר. יש בו רגעים של מרץ ומדי פעם בפעם התפרצויות טוב-לב. אך שולטת בו התאווה או השאיפה של הרגע: מין, כסף, או כל דבר אחר. בטוח הארוך אין הוא מבחין בין טוב לרע משום שאין לו אמות-מידה, אין לו עקרון אשר ישלוט בו וירסן אותו. נוצר אדם חסר מוסר או כושר שיפוט המובל על ידי תרבות הצריכה הקפיטליסטית והוא חסר עמוד שדרה או משמעות.
"באמת" אומר אפלטון, "אין שום משטר או הכרח אשר ינחה את חייו, אלא קורא הוא לחיים אלה נעימים וחופשיים ומאושרים, וכך הוא הולך וחי אותם עד סוף ימיו". לצערנו, מכל צורות החיים, החיים ללא אמות-מידה הם השפלים והעקרים ביותר. אם נרצה לשקם את עצמינו עלינו דבר ראשון להתחיל להוביל מהלך מוסרי של בחירה ושיקול דעת, לפי אמות-מידה, ולחנך את ילדינו להתמודד עם כל הפיתויים הניצבים בפניהם בתקופה נהנתנית זו. בדו"ח של ארגון אוקספם לקראת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס נכתב כי שמונת האנשים העשירים בעולם מחזיקים באותה כמות הון שבה מחזיקים 3.6 מיליארד בני אדם יחד, "החצי העני" של תושבי העולם. בדו"ח נכתב כי העובדה ששמונה אנשים, בראשות ביל גייטס מייסד מיקרוסקופ, מחזיקים בסכום כולל של 426 מיליארד דולר – כמו מחצית העולם יחד, היא "מעבר לגרוטסקית". הקפיטליזם פשוט הורג אותנו מבחינה רוחנית.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה