יום חמישי, 19 בינואר 2017

Versions for Sanhedrin model

צורות שונות למודל סנהדרי״ן


קהילת סנהדרי"ן לומדת מבוססת על שותפות רעיונית, מחויבות אישית ותחושת אחווה מקצועית לכל המשתתפים בה. חברי הקהילה תומכים זה בזה בבניית המידע, הפעלת שיקול הדעת, ותהליך הערכת התוצרים. שיתוף הפעולה בין חברי הקהילה נובע ממקורות פנימיים. היחסים בין חברי הקהילה מבוססים על קשרי גומלין ויחסי תלות הדדיים המתייעלים דרך שיתוף פעולה, על תחושת המחויבות והתמיכה שחשים חברי הקהילה זה כלפי זה, ועל זיקתם לאמונות, נורמות וערכים משותפים. ישנה הסכמה בין כל חברי קהילת סנהדרי"ן על תכלית הקהילה, העקרונות והערכים, תחומי אחריות ותפישות התפקיד, כללי התנהגות ומחויבות קולקטיבית, והאופן בו מבוצעת הערכת התקדמות תהליך הלמידה בקהילה למטרת שיפור מתמיד. מודל קהילת סנהדרי"ן פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כדי לתת מענה לצורך ליצירת תרבות הבנויה על שגרת למידה.

קהילת סנהדרי"ן
סבב של עמדה/ נושא/ כלי או אירוע
ניתוח העמדה/ הנושא/ הכלי או האירוע הנבחר על-ידי יחיד
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 
יחיד בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים משתפים בתהליך הלמידה 

קיימות 8 גרסאות אופרטיביות למודל לפי צורך הקהילה והלומד:

1.    נהד"ר- שיח ממוקד פתרון מעשי ומיידי, השם את היחיד במרכז ונקרא לרוב "מעגל היוועצות".
ניתוח העמדה/ הנושא/ הכלי או האירוע הנבחר על-ידי יחיד
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 

2.    הדרי"ן- שיח מתוכנן מראש לנושא, אירוע או כלי, הרלוונטיים לכל משתתפי הקהילה
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 
יחיד בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים משתפים בתהליך הלמידה 

3.    דרי"ן- שיח ערכי עמוק במשמעות הערך, כחלק מזהות היחיד והקבוצה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 
יחיד בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים משתפים בתהליך הלמידה 

4.    סנ"ה- שיתוף הקהילה למציאת נקודות מבט נוספות וקבלת תמיכה
סבב של עמדה/ נושא/ כלי או אירוע
ניתוח העמדה/ הנושא/ הכלי או האירוע הנבחר על-ידי יחיד
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה

5.    הד"ר- שיח ערכי עמוק המתעסק במשמעות הערך כמעצב את התנהגות הלומדים
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 

6.    נה"ר- שיח ממוקד פתרון מעשי-מיידי, כגרסה מקוצרת ומהירה של נהד"ר
ניתוח העמדה/ הנושא/ הכלי או האירוע הנבחר על-ידי יחיד
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 

7.    ה"ד- שיח ערכי, ממוקד ומהיר לבירור סוגיית הדילמה בלבד
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים

8.    ד"ר- שיח ערכי-התנהגותי קצר וממוקד, נגזרת של גרסת הד"ר
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית כשני עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים כהתנהגויות גלויות 

מעגל הלמידה בקהילת סנהדרי״ן על-פי המודל המלא: 
המעגל נפתח בסבב או סדר המפגש בדגש על רלוונטיות לכל הלומדים 
ניתוח אירוע/ הצגת נושא או כלי ליצירת מעורבות 
הבנת עומק של האירוע/ הנושא או הכלי
הגדרת הערך כדילמה
ריבוי פתרונות דרך מעורבות מקסימום שותפים
יחיד או יחידים מתחייבים להשלים את תהליך הלמידה לידי יישום התנהגותי
נוכחים מבצעים רפלקציה אישית על תהליך הלמידה
סגירת מעגל במפגש הבא דרך דיווח ההתנהגויות שבוצעו בעקבות תהליך הלמידה הקבוצתי: הזדמנות לרפלקציה, למידה מניסיון האחרים.


·        כל גרסה מייצרת שיח למידה חלקי אשר אינו תמיד מעגלי, ולכן תמיד ניתן בפעם הבאה לפתוח מעגל למידה שלם, חדש ומעמיק על-פי מודל סנהדרי"ן המלא, או לעבור לנושא/ אירוע/ הכלי הבא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה