יום שני, 10 באפריל 2017

TheMalchutha: Gola Mire a Feminine Leadership Role model 4


גולה מירה מנהיגה דמלכות"ה: מודל למנהיגות נשית 4

גולה מנהיגה דמלכות"ה גם בסופה
עד האקציה ביוני 1942, הבעיות שעמדו בפני "איסקרא" היו בעיקר בעיות קיומיות, ונושאים הקשורים לקראת פעילות מחתרתית לוחמת. בשלב זה הלכה וגדלה מעורבותה של גולה בקבוצת "איסקרא", בין היתר בשל קרבתה להשיק באומינגר. גולה מירה הייתה בעלת ניסיון וידע רב בפעילות מחתרתית ולחימה בשל חברותה בפ.פ.ר. בזכות קשריה עם הצד ה"ארי" של פולין ועם המפלגה, הצליחה לספק לתנועת המחתרת בגטו כלי נשק ומידע רב ונחוץ, ואף התאפשרה תנועה חופשית אל מחוץ לגטו לבתיהם של חברי הפ.פ.ר. מחשבתה הרשתית של גולה מייצרת תפישה אינטגרטיבית, היא תפישת המכלול, המאגר, התהליך, המשותף ולא הפרט. בגלל תפישה ונקודת מבט זו היא מאפשרת גמישות, התייעלות ויצירתיות בעיקר במערכות גדולות הנותנות מענה דרך פתרונות מורכבים, דרך הפיכת דברים נפרדים ושונים לישות אחת, מיזוג, שילוב ואיחוד. האינטגרציה היא תהליך של מציאת מכנה משותף או רמה עקרונית של מספר פרטים כולל שילוב וסנכרון ביניהם. אינטגרציה מייצרת שילוב בין רכיבים שונים בתוך המערכת, לאחר בדיקת מאפייניו כל רכיב, ניתן להמשיך את תהליך האינטגרציה בביצוע שילוב בין מרכיבי המערכת לבין הסביבה או הסביבות בהן הם מיועדים לפעול.

בנקודה היסטורית זו בא לידי ביטוי שיא ייחודה של גולה כמנהיגה.
הודות לקשריה האדוקים של גולה מירה עם הפ.פ.ר, התאפשר שיתוף הפעולה שכלל עזרה באמצעים, מקומות מסתור ועוד. היא שמה בצד את האגו הפרטי שלה ומבצעת אינטגרציה על-ידי איגום Pooling: ניהול משאבים דרך קיבוצם למאגר משותף, בכדי למקסם ולתת יתרון סינרגטי או לצמצם סיכונים באופן השימוש. אינטגרציה זו מעודדת חדשנות ושכיחה במתן הפתרונות המורכבים. כתוצאה מאינטגרציה זו אלו הן הפעולות שבוצעו על-ידי "איסקרא" והגיעו לשיאן בדצמבר 1942:
אוגוסט 1942- התנקשות באדמס בעיר מיילץ שבמחוז רישא. אדמס היה נציג גרמני בכיר בתעשייה הצבאית והאזרחית ב"גנרלגוברנמן" Generalgouvernement, שנודע באכזריותו ליהודים.
אוגוסט 1942- התקפה על מחנה משטרה גרמנית על נהר הויסלה, חיסולם של שני ז'נדרמנים גרמנים. תחנה זו נועדה לתפיסת סירות עם יהודים נמלטים שחתרו להגיע לקראקוב בעת חיסול הגטאות בערי השדה שבתחומי "הגנרלגוברנמן".
ספטמבר 1942- פריצה לסדנאות ומחסני "אופטימה" בכדי לקחת מוצרים מוגמרים בכמות גדולה: מוצרי עור, שמיכות, בדים ומדי צבא גרמנים.
אוקטובר 1942- הצתה בגז'וגושק. בהתקפה זו ניזוקו ונשרפו מבנים ורכוש צבאי רב.
התקפה על מחסני הרכבת שברחוב ורוצלאבסקה.
התקפה בחג המולד 22/12/1942.
הפעולה תוכננה ובוצעה בשותפות עם לוחמי "הארגון החלוצי הלוחם". לקראת ההתקפה הקימו שתי המחתרות בקראקוב מפקדה מאוחדת שבראשה: באומינגר, אלברייך, ליפסקינד, דרגנר, לאבאן וגולה.
הם ארגנו התקפה על בתי הקפה: "אימפריאל", "ציגאנריה" ו"לאספאנדה" שבמרכז קראקוב.
הפעולה בוצעה בפיקודו של לאבאן. הפגיעה העיקרית היתה ב"ציגאנריה". בית הקפה הותקף ברימוני-יד שנזרקו פנימה. בהתקפה זו נהרגו 11 גרמנים ונפצעו 13. מבצעי הפעולה של ארגון "החלוץ הלוחם" נסוגו ללא פגיעה אל דירת המסתור. עוד באותו לילה הם נפלו לידי הגסטאפו כתוצאה מהלשנה של שניים מחבריהם שנאסרו בפעולת "האיקסים" על-ידי הגסטאפו ושוחררו.
גולה בעלת האינטואיציה הנשית החזקה, הזהירה בזמנו לא לתת בהם אמון, כי שוחררו על-ידי הגסטאפו. היא ביקשה לא לשתף אותם בתנועת המחתרת.
לוחמי "איסקרא" נסוגו בתום הפעילות לעבר הרובע הפלילי "הפרודניק האדום", שם הוכנו למענם מקומות מסתור בטוחים על-ידי "הגווארדיה לודובה". הם המשיכו בפעולות מבצעיות נוספות.
בפברואר 1943 התגלה לגרמנים מקום מחבואו של השיק באומינגר. השיק פתח ביריות לעבר אנשי הגסטאפו שבאו ללכוד אותו, הרג אחדים מהם ומצא את מותו בקרב הקצר שהתנהל.
גולה שכונתה "לידקה" הפצירה בהנהגת "החלוץ הלוחם" להצטרף ל"גווארדיה לודובה". היא האמינה כי רק כך ביחד, הם יישארו חזקים, שווים אל שווים ללא תלות או היררכיה.
המפלגה הקומוניסטית לא הייתה כלל בענייני מחתרת, היא היחידה שעוררה לפעילות. על רקע כישלון זה פורקה השותפות הרופפת בין תנועת "עקיבא" ל-פ.ר.ר וניסיונותיה של גולה לשכנע אותם להמשיך בשותפות לא הועילו.
במרץ 1943 נאסרה גולה בבית הדפוס שהקימה בקראקוב להדפסת חומר תעמולה של הפ.פ.ר. לגולה כמנהיגה נשית הייתה יכולת התמדה גבוהה יותר בהובלת שינוי. היא התמידה בפרטים לאורך זמן, היא לא הפסיקה את מה שהיא עשתה ואתגרים עוררו אותה לעשייה מרובה יותר. תכונה זו דרשה ממנה יכולת הנעה פנימית גבוהה לאורך זמן. היא הייתה מלאת נחישות להמשיך, שקדנית, עקבית ועקשנית ללא פשרות. היא שילבה את ההתמדה בעשייה תוך שימת-לב לפרטים הקטנים. גולה עוברת עינויים קשים, ארבעה עשר יום היא מוחזקת במרתף. שערות ראשה נתלשו, אצבעות ידיה רוצצו, והיא התעוורה זמנית. לאחר שהנאצים לא הצליחו לשבור את רוחה, היא מושלכת לתא מספר 15 בבית הכלא לנשים ברחוב האלצלוב Helzlow. רבות מידידותיה מהפעולה ב-22 לדצמבר עדיין כלואות, והן עוזרות לה להתאושש. כשהגיעה גולה לתא הפכה לנשמתו. תוך זמן קצר התיידדה עם כל הבנות, אשר ראו בה את נציגתו של הכוח המנצח במזרח. סיפוריה [...] נסכו אמונה בלב שומעיה, בעוד היא קוראת לפני הבנות את שיריה בפולנית אירופה בדם, במקום פתיחה, וביידיש ביים וויג אויף מיין קינד (על-יד ערש ילדי), שירים שחיברה אותם בשבתה נחבאת מאחורי ערימת מזרנים. גולה ויוסטינה מתיידדות והופכות להיות מנהיגות האסירות. הן החליטו על ניסיון בריחה בשעת ההעברה מהאלצלוב לחצר בית הכלא הסמוך מונטלופיך Montelupich. כוונת הנאצים הייתה לשלוח אותם מכלא מונטלופיך לפלאשוב- ולהשמדה. גולה תרמה מניסיונה הרב בנושא הבריחה כלוחמת מחתרת. האסירות היו משוכנעות שתיהרגנה כולן, מכאן שמטרת הבריחה הייתה הרצון לא ללכת כצאן לטבח, אלא הפגנה אחרונה של מרד נגד הצורר הנאצי.

ב29 לאפריל 1943 איש אס.אס. מלווה בסוהרת מגיע והאסירות מועלות זוגות זוגות לכיוון כלא מונטלופיך. השער שלפניהן נפתח ושיירת האסירות יוצאת לרחוב, באמצע הרחוב ניתן הסימן וכולן נמלטו לכל עבר כשהן מלוות במטחי יריות של אנשי אס.אס. גולה נפצעה במטח הראשון, אבל ממשיכה בניסיונה להימלט עד שצרור ארוך משיגה ומקפח את חייה.

סיכום מפעלה המנהיגותי של מירה גולה דמלכות"ה
מנהיגותה של גולה על-פי מודל דמלכות"ה מבוססת על מחשבה רשתית המייצרת דרך רגישותית, המונעת מוודאות אינטואיטיבית. הכוליות האמפתית מייצרת דרך רגישותית המיושמת דרך התמדה בפרטים. בקראקוב היתה אינטגרציה נדירה במערכת הקשרים בין הפ.ר.ר וגולה בראשה, לבין השיק באומינגר מפקד "איסקרא" ומפקדי "עקיבא".
הפעולה בהנהגתה של גולה וחבריה הוכיחה כי ניתן לפגוע האויב גם במקומות השמורים ביותר. השלכת הרימונים ל"ציגאנריה" ויתר מקומות הבילוי של הקצונה הגרמנית בלב ליבה של ה"גנרלגוברנמן" הייתה ירית הפתיחה למרידות בוורשה, בנדין, ביאליסטוק, וילנה וגטאות נוספים. לגולה כמנהיגה נשית הייתה מודעות עצמית תוך-אישית גבוהה וענווה, שסייעה לה ליישם את הדרך הרגישותית שלה בלכידות משפחתית.
אותה אינטגרציה שגולה הובילה, שהייתה בנויה על אמון ומניעים מעשיים משותפים, היא שגרמה לכך שיריית הפתיחה יצאה מקראקוב ולא משום גטו אחר.
גולה היא המשקמת של הפ.ר.ר ולא מעט בזכותה הוקמה הזרוע הצבאית "הגווארדיה לודובה".

המנהיגות הנשית של גולה דמלכות"ה באה לידי ביטוי בשירה, המתמצת את תפישת עולמה :
"אדע, ממילים לוהטות חזקים יותר הרובים,
מטורי שירים נוקבים עדיפים טורי הגדודים.
אדע, כי קצב הזעם פחות בסבלו אומר
מצלילי תופי מלחמה, מפקודה, חזקה יותר.
והדגל האדום שבקרב – כסופה מעל מתנופף
יקר הוא, אהוב הוא יותר מזה שמושר בלב.
אך מה לעשות במלים, שכמו לקרב נדחקות,
מוטב שתפרוצנה בשיר – אם הן את ליבי מסעירות.
כמו זרועות החובקות רובה – שיהיו לי כל שירי,
שיפרצו בסבלי קדימה – לקרב, לקרב אחרי!!"
 
 6 עקרונות המנהיגה דמלכות"ה:
         המנהיגה מפתחת מודעות לרגשות האחר, ואולי אף מזדהה עימם. היא מייצרת דרך רגישותית כדי להוציא את האחר ממצוקתו.
         כדי להיות שותפה רגשית יש צורך קודם כל במודעות עצמית גבוהה, ביכולת הקשבה והכלה, ביכולת ניתוח וזיהוי וביכולת המשגה.
         החמלה מכילה בתוכה את המודעות לרגשות האחר אך אינה נשארת שם. היא אינה מחייבת אמפטיה או הזדהות. היא כן מחייבת חיבור לרגשות האחר או ברובד אינטלקטואלי או ברובד רוחני יותר.
         המנהיגה מפתחת את היכולת לזהות ולדייק את צורך האחר לדרך רגישותית. חמלה כשותפות רגשית שמה במרכז את פתרון הבעיות, את זיהוי הצורך ומתן המענה.
         המנהיגה בונה בשיתוף צוות מוביל את הדרך הרגישותית האמורה לתת מענה לצורך או לפתרון הבעיה.
         המנהיגה מובילה את הצוות ואת הסובבים אותה דרך הקשבה, דאגה וחמלה.

גולה היתה מנהיגה נשית אמיצה וענווה. גולה כמנהיגה נשית חשה שעליה לתרום את חלקה הקטן למען התקדמותה של המציאות, לכן היא התאמצה יותר ויותר כדי להביא את עצמה לידי ביטוי, לא כמימוש עצמי פרטי, אלא כמילוי שליחותה בעולם והבאת התרומה שלה למאמץ הכולל של המציאות להתקדם. היא חשה שותפות במתרחש בעולם ומסוגלת להיות אסרטיבית מאוד, למען המשימה הכללית ולא מתוך אגו פרטי. ייחודה של גולה מירה, ששכנעה את אנשי "עקיבא" וקבוצת "איסקרא" לא להמתין במאבק נגד הנאצים עד ליום החיסול הסופי של הגטו. הם פעלו מתוך הכרה ודאית כי גורלם של היהודים תחת השלטון הנאצי הוא כיליון, והדבר היחיד שנותר היה למות בכבוד מתוך התנגדות ומאבק. עם סיום המלחמה מעניק השלטון לגולה את אות בהצטיינות הגבוה ביותר לאחר מותה- "וירטוטי מיליטרי".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה