יום שבת, 7 באוקטובר 2017

Model for Integrator Leader

מודל אמ"י למנהיגות אינטגרטיבית
מודל אמ"י הוא מודל ניהולי חדשני המשלב שלושה מעגלים:
אינטגרטור  Integratorמחדש Renovator ויועץ מומחה Trusted advisor.
המנהל כאינטגרטור מבצע בו-זמנית חיבור של כל הנקודות בראיית-על. כמחדש הוא מזהה מופעי חדשנות בסביבתו ומפיץ אותם, וכך נתפש כיועץ מומחה בעיני הסובבים והשותפים.
Integrator 
·                    Having a Compassionate Vision
·                    Global awareness
·                    Digital proficiency
·                    Net thinking
Renovator
·                    Doing Design thinking 
·                    Problem solving
·                    Communication
·                    Self awareness
·                    Collaboration- team player
Trusted advisor
·                    Being a Role model
·                    Courageous
·                    Modesty
·                    Creativity
·                    Critical thinking
מודל אמ"י מתבסס על המנהיגות הסינכרונית המורכבת מששת המיומנויות של המאה ה-21: מודל משתתפי"ם, וארבע תכונות נוספות של מנהיג.
מנהיגות סינכרונית על-פי מודל אמ"י :
פירוש המילה סינכרוני: syn- עם, chronos- זמן. מנהיגות סינכרונית היא מנהיגות מותאמת זמן. בעקבות המציאות המשתנה באופן מתמיד, על המנהיג העכשווי להיות מסונכרן עם המציאות אותה הוא אמור להוביל. מנהיגות סינכרונית היא מנהיגות המבוצעת בו-זמנית ומתואמת בזמנים עם השינוי המתרחש בו בעת. מנהיגות סינכרונית קשורה למצב בנקודת זמן מסוימת ולא להיסטוריה שלה. מודל אמ"י הוא תהליכי: ברגע שהמנהל מבצע אינטגרציה מקצועית (בראייה אנליטית מדויקת של פתרון בעיות או שיפור מתמיד), הוא מייצר חדשנות מקצועית וכתוצאה מכך נתפש כמנהיג מומחה והופך להיות יועץ לגורמים הרלוונטיים השונים.
התהליך מעגלי רב-פעמי, מסנכרן את המנהיגות עם האירוע המתרחש בו-ברגע: הסיטואציה המנהיגותית המשתנה כל הזמן מחייבת אינטגרציה אינסופית של התהליכים, המשאבים והאנשים. בעקבותיה נוצרת שגרת מנהיגות אינטגרטיבית בראייה אנליטית, המייצרת תרבות של שגרת חדשנות. 

7 כישורים למנהיג הסינכרוני:
מיומנות טכנולוגית-
שליטה בכל המערכות הדיגיטאליות, הרשתות החברתיות והפלטפורמות השונות, כדי להשיג ידע, לתקשר וליצור מערכות יחסים וכדי להיות מעודכנים כל הזמן במציאות המשתנה. בעל תודעה דיגיטלית- בעל שליטה בכל המדיות הדיגיטליות, הרשתות החברתיות והפלטפורמות השונות. משתמש בצורה מושכלת בכל הכלים הדיגיטליים להנהגה ולהובלה. תופש את המדיה כמסר ומשתמש במדיה המתאימה לבניית החזון שלו ולהפצתו.  
שיתוף פעולה-
מיומנויות עבודת צוות, הדדיות, השפעה והנעת אנשים בצוות, כדי ללמוד ולעבוד כצוות בפיתוח ובהובלה של תהליכים מורכבים ורב-ממדיים. מוביל דרך שיתוף פעולה- מחלק תפקידים בצוות, בעל מיומנויות עבודת צוות. מקפיד על הדדיות (reciprocity), השפעה והנעת אנשים בצוות. המנהיג הסינכרוני מוביל בזכות הכריזמה האישית שלו וראייתו כשותף וחלק מצוות.
תקשורת תוך ובין אישית-
מיומנויות ניסוח מסר, תקשורת בינאישית, טכניקות שכנוע, טיפול בהתנגדויות, גישור והתמודדות עם קונפליקטים. העיסוק העיקרי יהיה הקשבה והשפעה ללא סמכות על האחר כדי לגייסו לתהליך הלמידה והעבודה. מודע לכוחה של תקשורת ההמונים. מיומן בניסוח מסר, תקשורת בינאישית גלובלית, גישור והתמודדות עם קונפליקטים. משתמש בכל הכלים הדיגיטליים לתיקשור מסריו וברשתות החברתיות השונות להובלת אנשיו. תקשורת תוך-אישית מבוססת על  זיהוי של מה שאנו מרגישים, חושבים או עושים ברגע מסוים ובמתרחש סביבנו בעודו מתרחש. המודעות היא הכרתו של המנהיג בעצם קיומו והווייתו, והתבוננותו במחשבותיו, בתחושותיו וברגשותיו.
תודעה גלובלית-
ראיה של תהליכים חוצים עולם, זיהוי מגמות גלובליות, הבנת המורכבות הבינתרבותית, יכולת עבודה בסביבה גלובלית (פערי זמן, ניהול מרחוק, תפיסות עולם שונות תרבותית: סבלנות וסובלנות). הבנת השונות התרבותית כיתרון ליצירת מוצר אינטגרטיבי איכותי יותר. בעל תודעה גלובלית- רואה תהליכים חוצים עולם, מזהה מגמות גלובליות, מבין את המורכבות הבין-תרבותית ובעל יכולת עבודה בסביבה גלובלית (פערי זמן, ניהול מרחוק, שונות תרבותית: סבלנות וסובלנות). מנהיג בראייה גלובלית: מנהיג מדינה אך מוביל במקביל תהליך גלובלי. המנהיגות הסינכרונית דוגלת בהנהגה מדינית בראייה ואחריות גלובלית.
פתרון בעיות-
בעזרת מתודולוגית ה- ,Design Thinkingה מיומנויות תחקיר, PDCA, חשיבה מונעת ויוזמת, גישת הפנומנולוגיה. זיהוי הבעיה כמקור לחשיבה יוזמת ויצירתית. על המנהיג הסינכרוני להוביל תהליכי למידה והפקת לקחים אונליין בראייה גלובלית, רק כך יוכל לבצע את ההתאמה/ הסנכרון למצב הקיים.
יצירתיות-
חשיבה אינטגרטיבית מקורית ייחודית ללא גבולות. חשיבה מקורית ודמיונית המצליחה לייצר מציאות חדשה. מנהיג שיוצר משהו ביוזמתו ובכוונה תחילה. היצירתיות כרוכה בהפעלת הדמיון. במובן מה היצירתיות היא יישום של הדמיון: החזון. מוציא רעיונות חדשים מן הכוח אל הפועל. החדשנות היא יישום של היצירתיות. 

מחשבה ביקורתית- הטלת ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה והתחדשות. ביצוע הערכה וחשיבה המטילה ספק בכל הנחת יסוד תוך מציאת פתרון חלופי חדש. בעל מחשבה ביקורתית- מטיל ספק בכל נתון או דעה למטרת למידה וחדשנות. מוביל בצורה זו חדשנות: הפקת דבר מה חדש, או משפר, או שני הדברים גם יחד מכל מצב נתון. דרך החדשנות הוא מביא תועלת גלובלית לעולם.
4 תכונות נוספות:
דוגמה אישית (Role model)
יכולתו של המנהיג להפוך למושא להערצה בעיני מונהגיו. דוגמה אישית מושגת דרך קסם אישי, יושר ותכונות אופי דומות, אשר מביאות את האנשים לפעולה מתוקף ההזדהות עם המנהיג. סמכותו של המנהיג נובעת מרצונו להדמות לו. המנהיג נתפס כמודל לחיקוי (התפתחות אישית למשל). פעילות משותפת עם המנהיג (פורמאלית או א-פורמאלית) נחשבת כחוויה משמעותית מתוך הערכה והערצה לדמותו. הכלים ליצירת הזדהות הם: דוגמא אישית, הפגנת יוזמה, יצירת אמון, עקביות ואותנטיות.
אומץ (Courageous)
היכולת ללכת בשונה ובניגוד לפחדים אישיים ולדעות מסביב. לכל אדם יש את אמונתו האישית בעצמו, מחשבתו הייחודית והערך המוסף הייחודי לו. אומץ הוא יישומם תוך שיקול דעת, ללא פחדנות או פזיזות. הוא מבוסס האמונה ביכולת העצמית. היכולת לקבל החלטות ולבצען בשונה מדעת הרוב או בניגוד לפחדים אישיים.
ענווה (Modesty)
מנהיג ענו לא שם את עצמה במרכז אלא את ההצלחה. הוא לא מבקש לעצמו תהילה וכבוד אלא עושה מעשיים הראויים ורצויים מתוקף תפקידו כ"שליח ציבור". מנהיג ענו מצניע את כישוריו ואינו מבליט את עצמו מכיוון שאינו שם את עצמו במרכז אלא את הארגון. הוא בעל הערכה עצמית שקולה ונאותה, מגלה סבלנות וסובלנות כלפי האחר, ומוותר על כל גינוני כבוד או הערצה. הוא יודע את מעלותיו, אבל איננו מתפאר בהן ואינו חושב שהן נותנות לו מעלה מיוחדת על הזולת.
חזון (רגישותי)
חזון רגישותי-Compassionate Vision, המבוסס חמלה, מציג תמונת העתיד הנותנת מענה לצורך ומצוקות הפרט והכלל. חזון רגישותי מסביר לאנשים מדוע הם צריכים לשאוף לשינוי. חזון רגישותי מניע את האנשים דרך ערכים. מדרבן אנשים לזהות את הערכים האישיים שלהם עליהם מבוסס החזון, ונקיטת פעולה בכיוון הפתרון והמענה לצורך (גם אם הצעדים הראשונים כואבים מבחינה אישית ולא משרתים את האנשים בטווח הקצר). חזון רגישותי, מטפח תקווה ומוטיבציה, מקנה לאנשים סיבה קוסמית שכדאי להילחם למענה


סיכום: יחודו של המנהיג הסינכרוני על-פי מודל אמ"י: 

ליבו של מודל אמ"י הוא בנקודת המפגש המשותפת לכל המעגלים. באזור זה מתממשת ההוויה העצמית הניהולית. אזור זה מתעסק בחיבור בין Doing ל- Being ולכן נקרא .Dobeing מודל אמ"י עוזר למנהל לעצור ולחשוב על הפעולות שלו. הוא יכול למצוא דרכים לשפר אותן, ולהפוך אותן ליותר אפקטיביות. העצירה וההתבוננות מאפשרות למנהל גם לזהות את המשימות החשובות באמת, ובהתאם לרכז את האנרגיה במקומות הנכונים. המנהיג הסינכרוני על-פי מודל אמ"י בונה את החזון הרגישותי שלו בהתאמה ובשילוב ראייה גלובלית סינכרונית עם יצירתיות ופתרון בעיות. הוא מוביל צוות תוך הקפדה על תקשורת בינאישית, יוזמה ואומץ. ייחודו בשילוב בין הראייה הסינכרונית הגלובלית ותפיסתו כחלק מצוות. מודל אמ"י מאפשר למנהיג בחירה בחכמה ולא מתוך הרגל אוטומטי. ענווה היא תכונת נפש שבה המנהיג מחשיב את עצמו כשווה בין שווים. הוא אינו מרגיש כחשוב ונישא מאחרים. כשעליו להיענות לצורך מסוים או לפתור בעיות, הוא משקיע את מירצו בבירור הסיבות ובסוגי הצרכים, ואוסף את מרב הנתונים כדי למצוא את הפתרון המתאים ביותר לצורך או לבעיה. הוא מנסה למצוא את ההיגיון מאחורי הדברים, להבין מהיכן הם נובעים. הוא לא מבקש לעצמו תהילה וכבוד אלא עושה מעשים הראויים ורצויים מתוקף תפקידו כ"שליח ציבור".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה