יום שישי, 19 במאי 2017

Ecosystem Management Integrator model EMI


מודל אמ"י לניהול אינטגרטיבי באקוסיסטם

במערכות מורכבות במרחב של אי-וודאות, המכונות אקוסיסטם Ecosystem, אין יכולת לייצר גבולות אחריות והשפעה Roles & Responsibilities, או ניטור פעולות האנשים בעזרת יעדים, וסך הפעולות לרוב איננו בר סיכום חד-משמעי.
במרחב זה של אי-וודאות, אין אפשרות לתכנן תוצאות פעולה מסוימת ומוגדרת Action Items ואין גורם מרכזי שבידו לנהל את האנשים לכיוון זה או אחר. עצם הנעת המערכת לפעולה צריכה בהכרח להיות שונה, ולכן לא נקרא לה מנהיגות אלא ניהול אינטגרטיבי: מודל אמ"י- ניהול אינטגרטיבי באקוסיסטם Ecosystem Management Integrator EMI.
הצורך בניהול אינטגרטיבי התעצם במציאות האקוסיסטם כיום, המתאפיינת בהתמקצעות מתחדשת ומתארגנת כל פעם מחדש באופן קבוע. המנהל כאינטגרטור, מתכלל את כל התהליכים והמשאבים בארגון בראיית-על: ראיית כל הארגון, כל הממשקים, הלקוחות, השוק, והמגמות, על-ידי העלאת רמת השליטה הניהולית ואיכות הבקרה. מערכת האקוסיסטם מתארת מציאות מרובדת הנוצרת ממפגש של מספר רב של מערכות ואת השפעתן אלה על אלה. אינטגרציה היא המעבר מראיית הפרט או הפרטים לראיית המכלול או התהליכים והמשאבים, היא חיבור כל הנקודות לידי קו אחד או מכלול. האינטגרציה מייצרת קשרים בין פרטים ויוצרת תהליכים ומבנים בארגון. על פי מודל ניהול אמ״י: אינטגרטור, מחדש, יועץ מומחה, שפיתח ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, המנהל מבצע אינטגראציה כבסיס לזיהוי החדשנות ולהעצמתה, בעקבותיה הוא הופך ליועץ מומחה בעייני הגורמים השותפים לתהליך האינטגרציה. ייחודו של המנהל על-פי מודל אמ"י היא ביכולת ההסתגלות והיצירתיות שמניעות את ההצלחה העסקית באקוסיסטם. המומחיות הופכת לתהליך אינסופי, ולכן יחזור המנהל על-פי מודל אמ"י לרכיב האינטגרטיבי, וימשיך להתפתח עם המודל לאורך כל חייו המקצועיים. 

מודל אמ״י בנוי משלושה רכיבי תפקיד:

אינטגרטור:
מבצע אינטגרציה ניהולית בראייה אנליטית: מזהה את המשותף והדומה במשאבים, בתהליכים ובתנאים המשתנים, ומייצר מכלול בעל ערך מוסף. האינטגרטור משקיע את רוב מאמציו בייצור של קשרים ראשוניים בין מערכות נבדלות, שיתניעו פעולות בין מערכתיות. האינטגרציה מאפשרת עמימות ביחס למטרות הערכיות והחזון, ובכך רותמת גם את הגורמים המתנגדים. מאחר והאקוסיסטם היא מערכת הוא רבת-מימדים, האינטגרטור מסתמך על פעולות עצמאיות של הגורמים השונים ומאפשר להם לפעול במשולב ובאופן מגוון. פעילות מעין זו חייבת להתבסס על זהויות משותפות, המניעות לפעולה אוטונומית מצד אחד, אך משולבת מצד שני. האינטגרטור מזהה מגמה או כיוון הרלוונטיים לכל הגורמים. עיקר המאפיינים של ההובלה באקוסיסטם מחייבים מעורבות בתהליכים. ללא מעורבות, עידוד של קשרים והנעה לפעולה לא תיתכן הנעה משמעותית. האינטגרציה מעלה את רמת השליטה הניהולית ובכך משפרת את יכולות ואיכות מעקב ובקרה, ייעול תהליכים ארגוניים ומיצוי מקסימאלי של המשאבים האנושיים והטכנולוגים. היא מאפשרת לזהות את אותם מקומות בהם קיימים פערים או צורך בחדשנות. המנהל על-פי מודל אמ"י ממנף מקומות אלו להובלת יזמות עסקית וטכנולוגית. מטרות ארגוניות אלה מושגות באמצעות שיפור ושילוב מנגנוני תצוגת מידע אינטגרטיביים, העברת מידע, שיבוץ מידע ושימוש חוזר במידע.  

מחדש:
לאור קצב השינוי המואץ באקוסיסטם, גובר הצורך בשינויים הסתגלותיים. החדשנות, כיכולת היצירה של פעולות ופרשנויות חדשות ורלוונטיות-למציאות מתוגמלת בחיוב באקוסיסטם ומשפרת את סיכויי המנהיג. המנהיג המחדש מביא ערך מוסף מקצועי חדשני. מזהה כתוצאה מתהליך האינטגרציה את המקומות בהם צריך חדשנות בארגון ובעולם התוכן הגלובלי, מצמיח וממנף אותה. תהליך ה-Naming: שיום והמשגת המגמות הרלוונטיות, מסייע באיתורן של אותן מגמות ומאפשר את מימוש ההזדמנויות ואת ההימנעות מן האיומים המגולמים בהן. תהליך ה-Naming/ השיום מגדיר מגמות באקוסיסטם, שהן תוצר של הבנה משותפת, ותורם גם להתהוות המגמות עצמן, ומגביר את עוצמתן. המומחיות של המנהל המחדש היא לאתר מגמות קשורה ישירות למעורבות בהתרחשויות. החידושים אותם הוא מביא נזקפים לזכותו ומקדמים את מומחיותו.

יועץ מומחה:
השינוי המואץ באקוסיסטם יוצר יתרון ברור למי שהופך להיות יועץ מומחה ראשון ומייצר היגיון להתרחשויות הכאוטיות. יועץ מומחה המבצע Naming, מטפל באתגרים מקצועיים בשעות משבר, פתרון בעיות, נותן חוות דעת מקצועית או גיבוש אסטרטגיות חדשות. עיקר השפעתו היא על תופעות מתהוות (Emerging Phenomena) שאין להן עדיין שם, אך הן מאפיינות ומשפיעות על האקוסיסטם באופן קיצוני. הוא נתפש כ-Trusted Advisor בעייני הלקוחות, האנשים בארגון, הקולגות והממונים. מומחיותו מייצרת אמון מקצועי ניהולי. המעורבות שלו כיועץ מומחה באזורי ההתרחשות, מאפשר קישוריות, חפיפה בין מערכות, ומאפשרת לו להיות רלוונטי ולהשפיע עליה. החתירה המתמדת למעורבות בהתרחשויות היא זו שמאפשרת באופן בסיסי את יכולתו להוביל באקוסיסטם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה