יום רביעי, 10 במאי 2017

Sanhedrin model for Learning Communities

נשלי"ם: מודל לקהילות סנהדרין לומדות

קיים צורך בהגדרה מעשית לקהילה לומדת בשטח, ניר גולן, איש חינוך ומנהיגות, יצר הגדרה זו על-סמך הגדרות אקדמיות קיימות. קהילה לומדת מקצועית מוגדרת על-פי מודל נשלי"ם, כבעלת נושא או עולם תוכן משותף, ליווי ע"י גורמים אקדמים, המומחים לשלב את התיאוריות עם הידע הפרקטי והניסיון הרב שמגיע מעשייתם בשדה. במהלך הפעילות בקהילה, הלומד מודע לתהליך הלמידה אותו הוא חווה. מודעות זו הכרחית לטיוב התהליך ולהמשגתו ללמידה משמעותית. הפרט השותף בקהילה המקצועית הלומדת חווה תחושת שייכות, מרחב בטוח להצגת רעיונותיו המקצועיים ותמיכת עמיתים.
·        נושא או עולם תוכן משותף
·        שילוב בין תיאוריות ופרקטיקה
·        ליווי ע"י גורמים אקדמים
·        יצירת מרחב בטוח ותחושת שייכות
·        מודעות לתהליך הלמידה והמשגתו
למידה משמעותית היא למידה "המזמנת חוויית למידה רגשית, חברתית וקוגניטיבית, המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד". מודל סנהדרי"ן מאפשר לפרט לבטא את משמעותו, במרחב המשמעותי לו: "להוסיף ערך לקהילה מוערכת". מכיוון שטבורו של המודל היא הדילמה בה נפגשים לפחות שני ערכים בו זמנית, הפרט תורם את משמעותו למרחב הלמידה לאורך כל שלבי המודל. כל השותפים לתהליך "נראים" לכל אורכו: בשלב הסבב הוא תורם את ניסיונו: נושא או עולם תוכן משותף, בשלב הניתוח במידה ומתאר בעצמו את האירוע או הנושא: שילוב בין תיאוריות ופרקטיקה, בשלב ההבנה כשהוא מקשיב ושואל שאלות עומק והבהרה: מומלץ ליווי ע"י גורמים אקדמים, עוזר בניסוח ודיוק הדילמה, מציע פתרונות, בוחר, מיישם ומתעד במידה והוא בעל האירוע או הנושא, ומשתף ברפלקציה בשלב הנוכחים.
ערך: לנלמד יש משמעות וחשיבות לגבי הלומד תוך בחירה בתהליך ביקורתי אישי.
מעורבות: הלומד פעיל מתוך סקרנות, הנעה, חדווה והשקעה פנימית, מוטיבציה, יוזמה והרחבת הנושא הנלמד.
רלוונטיות: הלומד מבטא במפורש ו/או על ידי בחירה מה ללמוד וכיצד ללמוד על פי צרכיו השונים: אינטלקטואליים, רגשיים. חברתיים ופזיו-מוטוריים.

מעגל למידה במודל סנהדרי״ן
המעגל נפתח בסבב או סדר המפגש בדגש על רלוונטיות לכל הלומדים 
ניתוח אירוע/ הצגת נושא או כלי ליצירת מעורבות 
הבנת עומק של האירוע/ הנושא או הכלי
הגדרת הערך כדילמה
ריבוי פתרונות דרך מעורבות מקסימום שותפים
יחיד או יחידים מתחייבים להשלים את תהליך הלמידה לידי יישום התנהגותי
נוכחים מבצעים רפלקציה אישית על תהליך הלמידה
סגירת מעגל במפגש הבא דרך דיווח ההתנהגויות שבוצעו בעקבות תהליך הלמידה הקבוצתי: הזדמנות לרפלקציה, למידה מניסיון האחרים.
·        ניתן לפתוח מעגל למידה חדש ומעמיק יותר או לעבור לנושא/ אירוע/ הכלי הבא.

מודל נשלי"ם למודעות בקהילה לומדת
המודעות בקהילה לומדת היא ההכרה המלאה בחווית הלמידה שאנו עוברים. כלומר זיהוי של מה שאנו מרגישים, חושבים או עושים ברגע מסוים בתהליך הלמידה הקבוצתי, ובמתרחש סביבנו בקבוצה בעודו מתרחש.
המודעות במהלך הלמידה  היא הכרתו של אדם בעצם קיומו והווייתו, והתבוננותו במחשבותיו, בתחושותיו וברגשותיו בזמן התהליך. כאשר אנו מודעים מודעות מלאה לעצמנו, תהליך הלמידה הופך להיות משמעותי יותר: מייצר רלוונטיות, ערך ומעורבות מדויקת יותר בתהליך.
·        יצירת מרחב בטוח ותחושת שייכות
·        מודעות לתהליך הלמידה והמשגתו
להיות מודעים לתהליך הלמידה בקבוצה פירושו להחזיר לעצמנו תכונות או היבטים של עצמנו שאיבדנו בשל חוסר שימוש (כגון אינטואיציה), בשל הדחקה (כגון רגשות ומחשבות שלא בחרנו/רצינו להתמודד איתן) או בשל סיבות רבות אחרות. משום כך המודעות מאפשרת לנו להתנהג במקרים השונים בחכמה ומתוך בחירה, ולא מתוך הרגל אוטומטי. כמות הגורמים המשתנים המעורבים ומשפיעים על התהליך בקהילה הלומדת רב, ולכן נדרשת מודעות ברמה גבוהה גם לתהליכים המתרחשים בקבוצה, בקהילת השותפים ללמידה.
  
הלמידה ברובה היא למידה רפלקטיבית המבוססת על הלמידה מהצלחות העבר. השיטה מבוססת על תשומת לב סלקטיבית ללמידה מהעבר (הגברת המודעות) ולזיהויי ידע המכוון לפעולה עתידית מתוך ההנחה שבעשייה-היום יומית חבויים ידע רב וחכמה ושהעלאתם אל פני השטח תתרום לעבודה עם אוכלוסיות אלו. למודעות תפקיד חשוב בזיהוי ההתנהגויות שהובילו להצלחה- שחזור התחושות, המחשבות והרגשות.
הארגון, המאפשר ומעודד פעילותן של קהילות מקצועיות לומדות, זוכה לבניית ידע כללי וידע מקצועי וצבירתו, ניהול ידע זה באופן יעיל והיזון חוזר מחזק את הארגון ומעשיר את משאביו המקצועיים. במקביל זוכה הקהילה לזיכוך המקצועיות שלה ולהבטחת דורות חדשים של חברים.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה