יום ראשון, 14 באוגוסט 2016

Compassion lessons in the Educational system

"אהבת חינם" דרך שיעורי חמלה 

המושג "אהבת חינם" חודש על-ידי הרב קוק כ"אנטי מושג" ל"שנאת חינם", המוזכר בתלמוד כסיבה לחורבן בית שני: "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם"/ אורות הקודש.
לא קיימת אהבת חינם ללא חמלה. חמלה היא שותפות רגשית: Compassion. מסתבר שלחמול צריך ללמד, בעיקר בעידן הדיגיטלי בו נושא הרגש והרגישות לאחר נעלמים. המילה מורכבת משתי מילים;
עם מישהו- מקורה בלטינית com או cum
לסבול- פאסכיון páschein ביוונית.
עם הזמן המילה passion קיבלה משמעות כוללת יותר של רגש, תשוקה.
·        סימפתיה שמה במרכז את המודעות לרגשות האחר
·        אמפתיה שמה במרכז את חווית רגשות האחר
·        חמלה שמה במרכז את העשייה בעקבות רגשות האחר
המילה Compassion הוצגה על ידי בודהה, כיכולת לשים את טוב הלב במקום בו נמצא הכאב של האחר, ובכך לנתץ ולהשמיד את כאבו של האחר. החמלה מחבקת את המצוקה של האחר ומגוננת בצורה זו מפניה. לחמול זו היכולת לראות את צערו של האחר תוך שימוש בטוב לב. מטרת שיעורי החמלה ללמד דור שלם את המיומנות, בכדי לייצר תרבות של "אהבת חינם", בכך למנוע את כל גילויי "שנאת חינם" הקיימים היום.
ניתן לומר כי חמלה היא היכולת להרגיש יחד עם מישהו את רגשותיו, להרגיש יחד עם משהו אחר. התגובה היא ספונטנית ועמוקה ולכן היא מעבר למחשבה הרציונלית, לדעות קדומות ולחשיבה אגוצנטרית המנתחת מערכות יחסים למטרת תועלת מסוימת. החמלה מתגברת על שנאת הזר והשונה ובכך מונעת כל גילויי אלימות על בסיס שונות Diversity. אין בחמלה שום היגיון או בחירה. זהו רגש ספונטני של התאחדות עם רגש האחר בכדי לעזור, לעשות משהו אקטיבי. לכשתהפוך תרבות החמלה להרגל נוכל להגיד כי הגשמנו חזון מוסריותנו.
תהליך החמלה החינוכי:
·        התלמיד מפתח מודעות לרגשות האחר, ואולי אף מזדהה עימם. הוא מייצר התנהגות או פתרון כדי להוציא את האחר ממצוקתו.
·        כדי להיות שותף רגשית יש צורך קודם כל במודעות עצמית גבוהה, ביכולת הקשבה והכלה, ביכולת ניתוח וזיהוי וביכולת המשגה.
·        החמלה מכילה בתוכה את המודעות לרגשות האחר אך אינה נשארת שם. היא אינה מחייבת אמפתיה או הזדהות. היא כן מחייבת חיבור לרגשות האחר או ברובד אינטלקטואלי או ברובד רוחני יותר.
·        התלמיד מפתח את היכולת לזהות ולדייק את צורך האחר ולתת לו מענה. חמלה כשותפות רגשית שמה במרכז את פתרון הבעיות, את זיהוי הצורך ומתן המענה.
·        בשיעורי חמלה ילמד התלמיד להיות מודע לעצמו ולרגשותיו, ירכוש מיומנויות הכלה עצמית, ינתח ויזהה את רגשות האחר, ויחפש בנק כלים לפתרון הבעיה או המצוקה של האחר.
·        בעזרת שיעורים אלו תגדל היכולת להבין מה האחר מרגיש ומה הפתרון שיתאים לו, היכולת לדמיין אותו בסיטואציה עתידית אשר תיתן לו מענה לצורך או מצוקה.
חמלה היא תנאי הכרחי להיות איש חינוך המהווה דוגמה אישית לתלמידיו:
כאשר איש החינוך מודע לרגשות התלמיד, ישנה תחושה של חמלה, אך לא בהכרח הזדהות עם רגשותיו. בעזרת חמלה שמים את התלמיד ורגשותיו לפני צרכיו של איש החינוך האמפתי או הסימפתי. יותר קל להרגיש חמלה ממקום של סימפתיה, כי אז אין מעורבות רגשית, ויותר קל להפעיל את הבחירה לשים את אותו תלמיד ורגשותיו במרכז. כאשר חשים אמפתיה, יש להתגבר על הרגש שחשים כלפי אותו אדם כדי לעזור לו. גם את עובדי ההוראה ואנשי החינוך יש להכשיר לקראת מיומנות זו.
חמלה היא מעבר ל"אהבת את רעך כמוך", במצווה זו מוגדרת אמפתיה: ההזדהות והאהבה של האחר כאילו הוא אני, בחמלה אין שום היגיון או בחירה. זהו רגש ספונטני של התאחדות עם רגש האחר בכדי לעזור, לעשות משהו אקטיבי, ולשים אותו במרכז, לפני, לעשות משהו בשביל האחר בלי לחשוב על עצמי. להיות שם בשביל האחר, בצורה מוחלטת, תוך כמעט ביטול עצמי.

לא צריך לכבות "שנאת חינם", צריך לייצר דרך החמלה שגרת "אהבת חינם". האדמו"ר רבי ישראל הגר בעל "האהבת ישראל", הוסיף ואמר: "מוטב שאכשל מאה פעמים באהבת ישראל חינם, מאשר פעם אחת בשנאת ישראל חינם".  שגרת החמלה תהפוך אותנו לתרבות של "אהבת חינם". 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה