יום חמישי, 4 באוגוסט 2016

Gesher Emet model for feminine Leadership 3

מודל גשר אמ"ת למנהיגות נשית
ראות למרחוק


המנהיגה הנשית מתאפיינת בענווה אמיצה יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה. מנהיגה נשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים. המנהיגות הנשית ייחודה ביכולת הכלה, ענווה ואותנטיות של המנהיגה.
מודל גשר אמ"ת להובלת תרבות ארגונית, נבנה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לשינוי הבין-דורי של העובדים. קיימים 6 גורמים אשר למנהיגה מובילה יש שליטה עליהם, ומשפיעים על המחויבות וההתפתחות מקצועית של העובד: 
גמישות
שייכות
ראות למרחוק
אחריות
מדדים
תגמול
ייחודה של המנהיגות הנשית על-פי מודל מב"ת MABAT הוא בשלושה תפקודים: 
·        מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת של כל הגורמים בו זמנית והיכולת לשלב ביניהם.
·        בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים ליצירת גמישות, שייכות ואחריות.
·        תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית להצגת הראות למרחוק, ודוגמה אישית דרך מדדים ותגמול.

פירוט הראות למרחוק:
גורם הראות למרחוק תלוי במידת המודעות העצמית של המנהיגה הנשית לאופן בו היא מתקשרת את מסריה לעובדים ומידת העמימות אשר נוצרת סביבה. כישורי המנהיגה הנשית גדולים יותר ביצירת בהירות התהליכים המתרחשים בארגון ומידת השקיפות שלהם לעובד.
למנהיגה הנשית יכולת טובה יותר לייצר ראיית על-כלל ארגונית ותקשור החזון בצורה ברורה לכל העובדים. כל שינוי או תהליך חדש מלווים בתכניות עבודה ברורות להשגתם. כל עובד חשוף אליהם, מעורב בהם. הגדרת תפקיד ותחומי אחריות ברורים לכל עובד ומקדמים את השגת המטרה.
המודעות העצמית לנושא הראות למרחוק מייצרת מעורבות ומקטינה עמימות. עמימות מייצרת תחושת תסכול, אי-ודאות. הראות למרחוק אמורה לבוא לידי ביטוי בעיקר בכל מה שקשור לקבלת החלטות בתחום הפיתוח העסקי: ספציפית לגבי העובד ולגבי הארגון בכלל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה