יום חמישי, 4 באוגוסט 2016

Gesher Emet model for feminine Leadership 4

מודל גשר אמ"ת למנהיגות נשית
אחריות


המנהיגה הנשית מתאפיינת בענווה אמיצה יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה. מנהיגה נשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים. המנהיגות הנשית ייחודה ביכולת הכלה, ענווה ואותנטיות של המנהיגה.
מודל גשר אמ"ת להובלת תרבות ארגונית, נבנה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לשינוי הבין-דורי של העובדים. קיימים 6 גורמים אשר למנהיגה מובילה יש שליטה עליהם, ומשפיעים על המחויבות וההתפתחות מקצועית של העובד: 
גמישות
שייכות
ראות למרחוק
אחריות
מדדים
תגמול
ייחודה של המנהיגות הנשית על-פי מודל מב"ת MABAT הוא בשלושה תפקודים: 
·        מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת של כל הגורמים בו זמנית והיכולת לשלב ביניהם.
·        בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים ליצירת גמישות, שייכות ואחריות.
·        תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית להצגת הראות למרחוק, ודוגמה אישית דרך מדדים ותגמול.

פירוט האחריות:
נושא האחריות בארגון קשור למיומנויות הבין-אישיות אשר בהן משתמשת המנהיגה הנשית. הביטוי לאחריות הוא מידת שיקול דעת שמפעילים העובדים בביצוע המשימות. עד כמה העובדים בארגון לוקחים אחריות אישית על התהליכים המתרחשים בארגון ועל הפיתוח המקצועי שלהם.
תחושת האחריות מועצמת כאשר ברורה לעובד ההלימה בין צרכיו האישיים והמקצועיים ליעדי ומטרות הארגון. הדבר דורש יכולת רגישות, הכלה ואמפתיה לצורכי העובד תוך הצגת הקשר בין צרכיו והמשימות אותן הוא נדרש לבצע. בדרך זו המשימות מבוצעות על הצד הטוב ביותר בצורה אמיצה, תוך חישוב סיכונים.
העובד בעל יכולת לקחת אחריות: Response – ability על הנעשה בארגון, דרך הגדלת מעגל ההשפעה שלו: העשרת בנק הכלים שברשותו.
ככל שהמנהיגה בצורה אמפתית תראה לעובד שהדברים שהוא עושה תורמים מיידית או משמעותית לארגון, ליעדיו ולסובבים אותו, הוא ייקח אחריות גדולה יותר על מעשיו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה