יום ראשון, 14 באוגוסט 2016

The Files Generation

מאפייני דור קבצי"ם

הדור שנולד לתוך המדיה הדיגיטלית, מכונה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, דור קבצי"ם, בזכות חמשת המאפיינים הבאים:
קהילה: תחושת שייכות למסגרת חברתית
בחירה: דרישת עצמאות וחופש לבחור בעצמו
צורך: חיפוש מענה לצורך פיזיולוגי, נפשי
ייחודי: בקשת פתרון בהתאמה אישית, חדשני
מיידי: ציפייה ליישום מיידי ללא דחיית סיפוקים

פירוט המאפיינים:
1.    קהילה: תחושת שייכות למסגרת חברתית
לדור הדיגיטלי קיים צורך עמוק ובסיסי להיות שייך ל"משהו גדול ממנו". צורך זה נותן מענה לתחושת אפסותו וחוסר חשיבותו של הפרט במערכת. הצורך בשייכות לקהילה היה קיים גם בדורות הקודמים, אך הוא התעצם בדור הנוכחי כתוצאה מריבוי הקהילות הווירטואליות שלהן הוא יכול להשתייך. יצירת שייכות לקהילה חברתית בכלל ולומדת בפרט, מעניינת אותו כשהיא תורמת לו באופן אישי, חברתי ומקצועי.
בארגונים עסקיים נתקלים בתופעה זו כשאיכות הקהילה, אליה הוא שייך, חשובה לעובד יותר מהקידום או מיציבות לאורך זמן.

2.    בחירה: דרישת עצמאות וחופש לבחור בעצמו
קונפליקט תלות-עצמאות מועצם במציאות הווירטואלית היום, מכיוון שהגבולות בין הבחירה האמיתית לבין הבחירה הווירטואלית היטשטשו. כדי לאפשר בחירה אמיתית יש לאפשר שקיפות. דור זה אינו טולרנטי לעמימות בכלל. העמימות נותנת לו תחושה של חוסר שליטה ופגיעה בחופש הבחירה שלו. ניתן להעצים את חופש הבחירה דרך שיתוף בהחלטה על: משימה ונושא, משך, שיטה, הרכב קבוצה, אופן הערכת תהליך ותוצר, תוצרי הלמידה, והמיקום.

3.    צורך: חיפוש מענה לצורך פיזיולוגי, נפשי
הדור הדיגיטלי הוא בעל מודעות גבוהה לצורך הפיסי והקוגניטיבי שלו. כל משימה או נושא למידה מומלץ שיהיו מחוברים לצורך, כך הם יתנו לו מענה ויבוצעו בצורה מיטבית. מענה סטנדרטי מייצר אצלו תחושת שעמום שאינו יכול לסבול. המדיה הדיגיטלית מספקת לו תעסוקה תמידית אינסופית, דרך הרשתות החברתיות והמשחקים הזמינים ברשת. דור זה אינו יודע איך להשתעמם. הדור "מחובר" מאד לצרכיו והסטנדרטים למילוי צרכיו רק עולים מדרגה בכל רגע. הוא מחפש ריגושים ואינו מסתפק במענה סטנדרטי לצרכיו.

4.    ייחודי: בקשת פתרון בהתאמה אישית, חדשני
החיפוש אחר זהות וירטואלית מעסיק את הדור הדיגיטלי. חשובה לו מאד הזהות הייחודית שלו, "הסטייל" האישי. לכן לא יסתפק ב"פתרון מדף", הוא רוצה פתרון חדשני, מענה ייחודי לצורך שלו, המבדיל ומייחד אותו מהשאר, אך עדין מקובל ומוכר על-ידי הקהילה שלו. הוא נמצא במרדף אינסופי אחר הכרה והוקרה ברשת החברתית. ישנה חשיבות גבוהה לאופן בו מתוקשרת לו ולסובבים אותו הייחודיות, היצירתיות והחדשנות בפתרון או ברעיון שהוצע לו. 

5.    מיידי: ציפייה ליישום מיידי ללא דחיית סיפוקים
הכול ברשת זמין ומגיע בדחיפה Push, לכן לדור הנוכחי אין את היכולת לדחות סיפוקים. המדיה הדיגיטלית מספקת לו ריגושים ותעסוקה תמידית אינסופית, במיוחד דרך הרשתות החברתיות והמשחקים הזמינים ברשת. דור זה אינו יודע כיצד לדחות סיפוקים. כל מאוויו הווירטואליים מתמלאים וזמינים מיידית ברשת. במידה והמענה אינו מיידי או אינו ניתן ליישום מיידי, הוא מאבד בו עניין ועובר לגירוי או לצורך הבא.
יש להתחשב באופיו ובטבעו המיוחד של הדור הדיגיטלי על-פי מודל קבצי"ם.
בספר משלי: "חנוך לנער על-פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" כל דור ומאפייניו. לכאורה אפשר לטעון שאם המנהל יחנך את הדור לפי דרכו שלו כמנהל מוביל ערכים, הדור לכשיזקין לא יסור מדרך זו. אך למעשה אם המנהל יחנך את הדור לפי נטיותיו "דרכו" ואופיו של הדור, לימים הדור לכשיהפוך למנהל ,ילך לאורו של משפט זה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה