יום חמישי, 4 באוגוסט 2016

Gesher Emet model for feminine Leadership 1

מודל גשר אמ"ת למנהיגות נשית
גמישות

המנהיגה הנשית מתאפיינת בענווה אמיצה יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה. מנהיגה נשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים. המנהיגות הנשית ייחודה ביכולת הכלה, ענווה ואותנטיות של המנהיגה.
מודל גשר אמ"ת להובלת תרבות ארגונית, נבנה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לשינוי הבין-דורי של העובדים. קיימים 6 גורמים אשר למנהיגה מובילה יש שליטה עליהם, ומשפיעים על המחויבות וההתפתחות מקצועית של העובד: 
גמישות
שייכות
ראות למרחוק
אחריות
מדדים
תגמול
ייחודה של המנהיגות הנשית על-פי מודל מב"ת MABAT הוא בשלושה תפקודים: 
·        מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת של כל הגורמים בו זמנית והיכולת לשלב ביניהם.
·        בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים ליצירת גמישות, שייכות ואחריות.
·        תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית להצגת הראות למרחוק, ודוגמה אישית דרך מדדים ותגמול.

פירוט הגמישות:
הגמישות היא תולדה של כמות האילוצים בארגון, מידת הסחבת והביורוקרטיה, הנתפשים כלא הכרחית. מצד שני נמדדת הגמישות כמידת יכולת התאמת המנהיגה את תנאי הארגון ונהליו לרובד האישי והמקצועי של העובד. הגמישות היא על פי צורכי העובד והמציאות המשתנה בשטח. כישורי המנהיגה ביכולת ההכלה והאמפתיה לצורכי העובד תורמים להצלחתה.
מאפייני העובד על-פי הגישה האנתרופוגוגית Anthropogogy הם:
·        מכוון עצמו
·        מענה לצורך
·        חדשנות
·        יישום מיידי
·        שייכות לקהילה
מאפיינים אלה דורשים גמישות רבה מהמנהיגה. מנהיגה נשית בעלת יכולת גמישה גבוהה יותר בגלל מאפיינים אישיותיים השונים מהמנהיג הגברי.
הגמישות הכרחית לארגון או סביבה המעודדים יזמות. בגמישות לא קיימים כללים, נהלים ומדיניות שאינם הכרחיים, או נתפשים ככאלו על-ידי העובדים. כשהגמישות גבוה רעיונות חדשים מתקבלים בקלות. גם אם לא נדרש מאמץ רב מהמנהיגה לבצע התאמת התנאים או הנוהל לצורכי העובד, יש לתקשר לעובד את הגמישות אשר בוצעה במיוחד בשבילו כמאמץ, בכדי שלא יקבל אותה כמובנת מאליה.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה