יום חמישי, 4 באוגוסט 2016

Gesher Emet model for feminine Leadership 6

מודל גשר אמ"ת למנהיגות נשית
תגמול


המנהיגה הנשית מתאפיינת בענווה אמיצה יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה. מנהיגה נשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים. המנהיגות הנשית ייחודה ביכולת הכלה, ענווה ואותנטיות של המנהיגה.
מודל גשר אמ"ת להובלת תרבות ארגונית, נבנה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לשינוי הבין-דורי של העובדים. קיימים 6 גורמים אשר למנהיגה מובילה יש שליטה עליהם, ומשפיעים על המחויבות וההתפתחות מקצועית של העובד: 
גמישות
שייכות
ראות למרחוק
אחריות
מדדים
תגמול
ייחודה של המנהיגות הנשית על-פי מודל מב"ת MABAT הוא בשלושה תפקודים: 
·        מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת של כל הגורמים בו זמנית והיכולת לשלב ביניהם.
·        בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים ליצירת גמישות, שייכות ואחריות.
·        תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית להצגת הראות למרחוק, ודוגמא אישית דרך מדדים ותגמול.

פירוט התגמול:
התגמול מבטא את עוצמת הקשר בין רמת ביצועים גבוהה לשבח והוקרה.
המנהיגה הנשית מייצרת תהליכי הערכה ושבח תוך הדגשת הערך לצוות או לארגון.
בזכות רגישותה של המנהיגה והמודעות העצמית הגבוהה שלה ההוקרה והעידוד שכיחים יותר מביקורת ומשוב שלילי. היכולת הבין-אישיות מאפשרת מתן משוב מדויק ומפורט המסביר ומדגים מהם הקריטריונים לביצועים טובים.
המנהיגה הנשית דואגת לחגיגת השגת יעדים של הפרט, הצוות והארגון ומעודדת משוב חיובי בצוות ובארגון.
בעקבות התהליך האנשים בארגון יודעים בדיוק מה מצופה מהם ועד כמה התרומה שלהם לארגון מוערכת. המשוב בארגון הוא מיידי, מדויק ובקשר ישיר לביצועים. התגמול הוא בצורת הכרה והוקרה, שבח, פרס או יוקרה, בהתאם לביצועי העובד ומידת העמידה ביעדים.
המנהיגה מייצרת תרבות של משוב עמיתים, משוב כדיאלוג בין מנהלים ולמנוהלים ומשוב 360 כתפישה.
הרגישות הבין-אישית והתוך-אישית מאפשרת לכל עובד לקבל יחס אישי, פיתוח אישי ומקצועי, הערכה מצד מנהליו והסובבים אותו, שבח אישי ופומבי, תגמול וכבוד.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה