יום חמישי, 4 באוגוסט 2016

Gesher Emet model for feminine Leadership 2

מודל גשר אמ"ת למנהיגות נשית
שייכות


המנהיגה הנשית מתאפיינת בענווה אמיצה יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה. מנהיגה נשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים גלובליים. המנהיגות הנשית ייחודה ביכולת הכלה, ענווה ואותנטיות של המנהיגה.
מודל גשר אמ"ת להובלת תרבות ארגונית, נבנה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כמענה לשינוי הבין-דורי של העובדים. קיימים 6 גורמים אשר למנהיגה מובילה יש שליטה עליהם, ומשפיעים על המחויבות וההתפתחות מקצועית של העובד: 
גמישות
שייכות
ראות למרחוק
אחריות
מדדים
תגמול
ייחודה של המנהיגות הנשית על-פי מודל מב"ת MABAT הוא בשלושה תפקודים: 
·        מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת של כל הגורמים בו זמנית והיכולת לשלב ביניהם.
·        בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים ליצירת גמישות, שייכות ואחריות.
·        תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית להצגת הראות למרחוק, ודוגמה אישית דרך מדדים ותגמול.

פירוט השייכות:
תחושת השייכות קשורה לתפקוד הבין-אישי של המנהיגה בו היא מצטיינת על-פני המנהיג הגברי. תחושת השייכות באה לידי ביטוי במידת שיתוף הפעולה של העובדים: ככל שעובד חש כי היחס אליו בארגון הוא אישי יותר וכי הוא מקבל תשומת לב מלאה מהמנהל הישיר שלו מההנהלה הבכירה, הוא חש שייכות גבוהה יותר לארגון.
תחושת השותפות מועצמת בסיטואציות של הצלחה. ככל שהעובד יחוש שייך יותר למסגרת בה הוא נמצא: צוות, ארגון הוא יהיה מחויב לארגון ולהתפתחות המקצועית שלו. על המנהיגה לייצר גאוות יחידה, לחבר את העובד לערכיה, ערכי הצוות והארגון. יש לתקשר את הערכים ולתת להם כותרות כדי שהעובד יוכל לחזור עליהם כמנטרה המעצימה את תחושת השייכות. מומלץ גם לנהל ויזואלית את נושא השייכות דרך עיצוב סביבת העבודה בהתאם. כל אירוע מגבש או שגרות ניהול המייצרות לכידות, יחזקו את תחושת השייכות לאורך זמן.

יתרונה של המנהיגות הנשית ביצירת תחושת שייכות של העובד למקום העבודה, לצוות בו הוא נמצא ולארגון, המשפיעה על מידת המחויבות שלו ועל ביצועיו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה