יום שלישי, 23 באוגוסט 2016

Teaching the Files generation

ללמד את דור הקבצי"ם


הדור שנולד לתוך המדיה הדיגיטלית, מכונה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, דור קבצי"ם, בזכות חמשת המאפיינים הבאים:
·        קהילה: תחושת שייכות למסגרת חברתית
·        בחירה: דרישת עצמאות וחופש לבחור בעצמו
·        צורך: חיפוש מענה לצורך פיזיולוגי, נפשי
·        ייחודי: בקשת פתרון בהתאמה אישית, חדשני
·        מיידי: ציפייה ליישום מיידי ללא דחיית סיפוקים
חמשת המאפיינים מחייבים גישה תרבותית אחרת לנושא הלמידה. הלמידה הופכת להיות למידת קבצי"ם לא רק מבחינת המדיה הדיגיטלית אלא כתפישה לימודית חדשה. למידת קבצי"ם מתבססת על שימוש בחמשת המאפיינים בו-זמנית.

פירוט המאפיינים ואופן ביטויים בלמידה:
1.    קהילה: תחושת שייכות למסגרת חברתית
כחלק מחיפוש הזהות האישית והמקצועית, הלומד בדור קבצי"ם מנסה להגדיר את עצמו דרך שייכות למסגרת, לקבוצה או לקהילה לומדת. לדור הקבצי"ם קיים צורך עמוק ובסיסי להיות שייך ל"משהו גדול ממנו". צורך זה נותן מענה לתחושת אפסותו וחוסר חשיבותו של הפרט במערכת. הצורך בשייכות לקהילה היה קיים גם בדורות הקודמים, אך הוא התעצם בדור הנוכחי כתוצאה מריבוי הקהילות הווירטואליות שלהן הוא יכול להשתייך. יצירת שייכות לקהילה חברתית בכלל ולומדת בפרט, מעניינת אותו כשהיא תורמת לו באופן אישי, חברתי ומקצועי, ובעיקר עוזרת לו להגדיר את עצמו.

2.    בחירה: דרישת עצמאות וחופש לבחור בעצמו
הלומד בדור הקבצי"ם תופש את עצמו כישות עצמאית אוטונומית. הוא רואה עצמו כמי שמכוון את עצמו מבחינה עצמית, בוחר מה ללמוד, כמה ואיך. קונפליקט תלות-עצמאות מועצם במציאות הווירטואלית היום, מכיוון שהגבולות בין הבחירה האמיתית לבין הבחירה הווירטואלית היטשטשו.
כדי לאפשר בחירה אמיתית יש לאפשר שקיפות. דור זה אינו טולרנטי לעמימות. העמימות נותנת לו תחושה של חוסר שליטה ופגיעה בחופש הבחירה שלו. ניתן להעצים את חופש הבחירה דרך שיתוף בהחלטה על: משימה ונושא, משך, שיטה, הרכב קבוצה, אופן הערכת תהליך ותוצר, תוצרי הלמידה, והמיקום.
תפקיד המלמד אינו לתת תשובות מוכנות לשאלות שנקבעו מראש, אלא לסייע ללומד לגלות בעצמו את השאלות החשובות ואת התשובות. דרך השאלות יקטן קונפליקט תלות-עצמאות אצל הלומד ותהיינה פחות התנגדויות ללמידה.

3.    צורך: חיפוש מענה לצורך פיזיולוגי, נפשי
הלומד בדור הקבצי"ם מוכן ללמידה רק כאשר הוא זקוק לה, או שהיא קשורה למשימותיו ולתפקודו היומיומי והחברתי. הוא רואה בלמידה כמשרתת מטרות בתהליך התפתחותו האישית.
הדור הדיגיטלי הוא בעל מודעות גבוהה לצורך הפיסי והקוגניטיבי שלו. כל משימה או נושא למידה מומלץ שיהיו מחוברים לצורך, כך הם יתנו לו מענה ויבוצעו בצורה מיטבית. מענה סטנדרטי מייצר אצלו תחושת שעמום שאינו יכול לסבול. המדיה הדיגיטלית מספקת לו תעסוקה תמידית אינסופית, דרך הרשתות החברתיות והמשחקים הזמינים ברשת. דור זה אינו יודע איך להשתעמם. הדור "מחובר" מאד לצרכיו והסטנדרטים למילוי צרכיו רק עולים מדרגה בכל רגע. הוא מחפש ריגושים ואינו מסתפק במענה סטנדרטי לצרכיו. הדרך המתאימה ביותר ללמידה היא למידה המותאמת לצרכי ולמאפייני הלומד: בירור וניתוח צרכיו של האדם תוך התייחסות למרכיבים רגשיים ונפשיים ולא רק קוגניטיביים והתנהגותיים.

4.    ייחודי: בקשת פתרון בהתאמה אישית, חדשני
בעידן הדיגיטלי בו קיימת זמינות כמעט מלאה של המידע ברשת, על הלמידה לחדש ללומד. הלומד מגיע עם מטען של ניסיון חיים שהופך למקור משמעותי ללמידה, ויש צורך לחבר את הלמידה הנוכחית לידע ולניסיון הקודם שלו. הוא נמצא במרדף אינסופי אחר הכרה והוקרה ברשת החברתית. ישנה חשיבות גבוהה לאופן בו הלמידה מתקשרת לו ולסובבים את הייחודיות, היצירתיות והחדשנות בפתרון או ברעיון שהוצע לו. יש לברר את הידע המוקדם של הלומד והניסיון הקודם שלו על מנת לחבר את הלמידה לניסיונו ולא ללמדו דברים שהוא כבר יודע. בעידן הדיגיטלי בו קיימת זמינות כמעט מלאה של המידע ברשת, על המלמד לחדש ללומד.
החיפוש אחר זהות וירטואלית מעסיק את הדור הקבצי"ם הדיגיטלי. חשובה לו מאד הזהות הייחודית שלו, הסטייל האישי. לכן לא יסתפק ב"פתרון קיים", הוא רוצה פתרון חדשני, מענה ייחודי לצורך שלו, המבדיל ומייחד אותו מהשאר, אך עדין מקובל ומוכר על-ידי הקהילה שלו.

5.    מיידי: ציפייה ליישום מיידי ללא דחיית סיפוקים
המניע העיקרי ללמידת הדור הוא פתרון בעיות וסקרנות. הכול זמין ברשת ומגיע בדחיפה Push, לכן לדור הנוכחי אין את היכולת לדחות סיפוקים. המדיה הדיגיטלית מספקת לו ריגושים ותעסוקה תמידית אינסופית, במיוחד דרך הרשתות החברתיות והמשחקים הזמינים ברשת. דור זה אינו יודע כיצד לדחות סיפוקים. כל מאוויו הווירטואליים מתמלאים וזמינים ברשת מיידית. במידה והמענה אינו מיידי או אינו ניתן ליישום מיידי, הוא מאבד בו עניין ועובר לגירוי או לצורך הבא. ללומד יש צורך ביישום מיידי של החומר, ולכן הלמידה תהיה יותר ממוקדת אם תיתן מענה לבעיה הדורשת פתרון בנושא מסוים והופכת לתגובה מיידית Immediate Replay. למידה אשר אינה ניתנת ליישום מיידי נתפסת כבזבוז זמן.

למידת קבצי"ם המשלבת בו-זמנית את חמשת המאפיינים, תהיה יעילה ומשמעותית יותר ללומד. מומלץ לקשר את הלמידה לחיפוש הזהות האישית, המקצועית והייחודית של הלומד. הלומד בדור הקבצי"ם רוצה להרגיש שייך לקבוצה או לקהילה, הנותנת לו תחושה של "משהו הגדול ממנו". הוא רוצה לשלוט בתהליך הלמידה ולהוביל אותו על-פי צרכיו. הוא מחפש למידה ייחודית הניתנת ליישום מיידי. בעזרת המודל ניתן להוביל קהילות עמיתים לומדות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה