יום שישי, 5 באוגוסט 2016

Sanhedrin model for learning community 1

מודל סנהדרי"ן לקהילת עמיתים לומדת


למידת מבוגרים על-פי הגישה האנתרופוגוגית Anthropogogy מבוססת על 5 הנחות יסוד.
הנחות היסוד של הגישה אנתרופוגוגית:
1.    האדם כלומד עצמאי: תפיסת האדם את עצמו כישות עצמאית. האדם רואה עצמו כמי שמכוון את עצמו מבחינה עצמית, בוחר מה ללמוד, כמה ואיך, תוך התייחסות למרכיבים רגשיים ונפשיים ולא רק קוגניטיביים והתנהגותיים. 
2.    הלמידה כמותאמת לצורכי האדם: עם הגיל מתחדדים צרכים אישיים של האדם. לכל אדם מאפיינים וצרכים משלו. הדרך המתאימה ביותר ללמידה היא למידה המותאמת לצרכי ולמאפייני האדם: בירור וניתוח צרכיו של האדם.
3.    הלמידה כמחדשת: בעידן הדיגיטלי בו קיימת זמינות כמעט מלאה של המידע ברשת, על הלמידה לחדש לאדם. האדם מגיע עם מטען של ניסיון חיים שהופך למקור משמעותי ללמידה, ויש צורך לחבר את הלמידה הנוכחית לידע ולניסיון הקודם שלו, ולא ללמדו דברים שהוא כבר יודע. 
4.    הלמידה כנותנת מענה מעשי: לאדם יש צורך ביישום מיידי של החומר, ולכן הלמידה תהיה יותר ממוקדת אם תיתן מענה לבעיה הדורשת פתרון בנושא מסוים. למידה אשר אינה ניתנת ליישום מיידי נתפסת כבזבוז זמן.
5.    הלמידה כמייצרת שייכות ל"משהו גדול יותר": לפרט כיום במאה ה-21, יש צורך בולט יותר להיות שייך לקהילה או מסגרת, העוזרים לו להגדיר את זהותו האישית והמקצועית.

בהתאם לגישה האנתרופוגוגית למידה משמעותית בקהילת עמיתים מתבססת על 3 עקרונות אמ"ת:
1. אוטונומיה (Autonomy) בחירה הנושא הנלמד והרכב המשתתפים על-ידי הקבוצה.
2. מומחיות (Mastery) הלומד הופך למומחה תוכן בעצמו או מביא את מומחיותו לקבוצה.  
3. תכלית (Purpose) יישום מיידי של הפתרון הנבחר על-ידי הלומד או הקבוצה תוך שיתוף בתוצאות.
"סנהדרין" היא מילה ביוונית (יוונית synedrion συνέδριον, לטינית synedrium) שפירושה "ישיבה ביחד"– הרכב, אסיפה, כינוס או מועצה.
ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, פיתח את המודל לאור צורך הקיים היום בארגונים עסקיים ובמערכת החינוך להובלת קהילות לומדות.
"המודל הוא המסר" ולכן כוחו בשפה האחידה ליצירת שגרת תרבות.

למודל סנהדרי"ן 7 שלבים:
סבב: כל משתתף מציע נושא או אירוע 
ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית דרך עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים 
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים: ממשיגים את תהליך למידה

3 העקרונות שזורים לכל אורך מודל סנהדרי"ן ומעצימים את תהליך הלמידה:
סבב: אוטונומיה בבחירת הנושא
ניתוח: אוטונומיה בתיאור ובניתוח
הבנה: מומחיות בניסוח שאלות ובירור המעמיק
דילמה: מומחיות בניסוח דילמה
ריבוי: מומחיות בפתרונות יצירתיים וחדשנים
יחיד: תכלית בבחירת הפתרון ויישומו
נוכחים: תכלית תהליך הלמידה בתרומתו למשתתפים
·        בשני השלבים הראשונים באה לידי ביטוי בעיקר האוטונומיה בבחירת הנושא ופירוט התיאור, בשלושה הבאים למידה מקצועית מתוך מומחיות ובשנים הנותרים: תכליתיות ביישום הנלמד.

כחלק מחיפוש הזהות האישית והמקצועית, הלומד היום רוצה להרגיש שייך לקבוצה או לקהילה, הנותנת לו תחושה של משהו הגדול ממנו. בעזרת המודל ניתן להוביל קהילות עמיתים לומדות. כוחו של המודל בתדירות מפגשי הקהילה ליצירת שגרת למידה. "הקהילה היא המסר" ולכן "השגרה היא התרבות".
·        פירוט המודל ואופן ביצועו בפוסט הבא.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה