יום שישי, 7 ביולי 2017

Adaptive Learning in Swarm Learning Model

למידה אדפטיבית במודל למידת נחי"ל


למידה אדפטיבית  Adaptive Learningהיא למידה דינמית המתבססת על שלושת השלבים הקודמים במודל נחי"ל. הלמידה באקוסיסטם מחייבת גישה או תפישת למידה חדשה, אשר אינה פועלת על-פי מודלים או עקרונות. ניר גולן, איש לחינוך ומנהיגות פיתח את מודל למידת נחי"ל Swarm Learning Model למטרה זו.


פירוט מאפייני למידת נחי"ל:

נ
וכחות: Participating
חיפוש:
Searching
יצירה:
Naming
למידה אדפטיבית:
Adaptive learning

נוכחות: Participating
בשלב ה-Participating רוכש הלומד ניסיון אישי דרך נוכחות והשתתפות ב"זירת האירוע" GEMBA. הנוכחות המתמדת והמעורבות במהלך ההתרחשויות היא זו שמאפשרת באופן בסיסי את יכולת הלמידה באקוסיסטם. הלומד מהבין היכן לא ניתן ללמוד ולהשפיע, כלומר זיהוי זירות התרחשות שהן לא רלוונטיות, היכן שהניסיון ללמוד יפגע בלגיטימיות, וכפועל יוצא מכך גם באינטרסים של לומדים אחרים.

חיפוש: Searching
בשלב ה-Searching מוצא הלומד את העדפותיו האישיות: אילו מגמות ו"תופעות מתעוררות" (Emerging Phenomena) מהוות עבורו הזדמנות, ואילו מזוהות כאיום. פעילות חיפוש מעין זו חייבת להתבסס על זהויות Dobeing משותפות, המניעות לפעולה אוטונומית מצד אחד, אך משולבת מצד שני. זהות Dobeing משותפת מייצרת מרחב למידה משמעותי, בו הלומד נתרם מהשותפים לזהות ותורם להם מזהותו הייחודית. פעולת החיפוש מאפשרת לרתום את כל הגורמים על השונות ביניהם. מטרת הDobeing- היא להוביל ללמידה גם גורמים שאינם שותפים במערכה, לפעול באופן שמקדם את האינטרסים המערכתיים.

יצירה: Naming
בשלב ה-Naming הלומד ממשיג ומשיים את המגמות אותן זיהה ובוחר לחקור אותן. יצירה/ המשגה רלוונטית/ Naming (קריאת המגמות בשם) מייצרת היגיון, מסייעת באיתורן של המגמות ומאפשרת את מימוש ההזדמנויות ללמידה ואת ההימנעות מן האיומים המגולמים בהן. נוצר מנגנון חדש של למידה מייצרת מציאות. היכולת לאתר מגמות קשורה ישירות למעורבות בהתרחשויות ("להיות נוכח"). חשיבות מכרעת למאמץ ההמשגה המתואר מיוחסת לאותן "תופעות מתעוררות" (Emerging Phenomena) שאין להן עדיין שם, אך הן מאפיינות ומשפיעות על האקוסיסטם באופן קיצוני.

למידה הסתגלותית: Adaptive learning
בשלב הרביעי במודל, שלב הלמידה אדפטיבית, הלומד מתאים את הלמידה לפרופיל המתפתח שלו. הלמידה משויכת לתכני הלמידה על-פי עיסוק מועדף, תחומי עניין, שאיפות אישיות וצרכים אישיים וקהילתיים. הלומד בוחר נתיב למידה המבוסס על המשימות אותן ביצע, המגמות אותן זיהה ומושגי היסוד אותם שיים. למידת נחי"ל היא אדפטיבית: זיהוי של המגמה הנוכחית (שתתכן ותשתנה או תהפוך ללא רלוונטית תוך זמן קצר) שיומה/ Naming, והפיכתה למציאות חדשה באקוסיסטם. למידת נחי"ל מתאפיינת בחיבור הנוצר בו-זמנית בין הפרקטיקה לתיאוריה או בין האקדמיה לשדה.


סיכום
מודל למידת נחי"ל- נוכחות, חיפוש, יצירה, למידה אדפטיבית. החתירה המתמדת למעורבות וללמידה אדפטיבית על מנת לרתום ולהניע מגמות, היא אתגר חינוכי נרחב, שילבש צורות למידה שונות. ההגדרה החדשה ללמידה אדפטיבית על-פי מודל נחי"ל נובעת מהקשרה הרחב, כשלב הרביעי במודל נחי"ל.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה