יום רביעי, 5 ביולי 2017

Dobeing concept: Sensory, Emotional and Intellectual searching

קונספט :Dobeing חיפוש תחושתי, רגשי ומחשבתי


קונספט Dobeing נוצר כחלק מפיתוח מודל למידת נחי"ל  Swarm Learning
על-ידי ניר גולן, איש חינוך ומנהיגות. קונספט Dobeing מתבסס על ההנחה שאדם יכול להימצא תמיד בשני מצבים במהלך חייו  Doingאו .Being הוא נע ממצב אחד למשנהו בהתאם לסגנון ואורח חייו כאדם. זיהוי המצבים בשלבים השונים של חייו, הכרחי להובלת תהליך למידת נחי"ל. גולן שילב בין Being ו- Doing  למונח אחד משותף :Dobeing  משמעותו היא מימוש ההוויה של האדם. 


להיות במצב של Doing משמעו להיות במצב של עשייה: לנקוט בפעולה כלשהי בצורה יזומה. במצב זה האדם מבצע פעולה מסוימת בכדי להשיג מטרה כלשהי. זהו מצב בו נקודת המבט פונה החוצה. המצב מחייב אותו לאינטראקציה עם הסביבה ואנשים אחרים בכדי להגשים את רצונו. הוא מזיז את הפוקוס שלו מעצמו אל הסביבה שבה הוא נמצא ולגורמים חיצוניים. מצב זה קשור יותר לעתיד (שהרי האדם רוצה לגרום למשהו שכרגע עוד לא קיים, לקרות) והוא מונע על ידי חשיבה מעשית המתורגמת להתנהגויות. מצב Being הוא מצב בו עוצר האדם ושוהה בהווייתו. העצירה מאפשרת לו להגדיר לעצמו את זהותו, ערכיו, חזונו ותפקידו בחיים. הוא מודע למחשבותיו, תחושותיו ורגשותיו. גולן מציע להשתמש במונח תּוֹדָעָה: consciousness, בנוסף למודעות, המבדילה ומייחדת את האדם על-פני האינטליגנציה המלאכותית.

פירוט שלושת רובדי המודעות על-פי קונספט ה-Dobeing:

הרובד התחושתי מקבל גירויים מאברי החישה בגוף ומתייחס לתחושות כמו: רעב, צמא, כאב, קור, חום, עייפות, מין וכו׳. רוב התחושות ניתנות למיקום פיסי בגוף האדם, הן תוצאה של עיבוד גירויים חיצוניים ופנימיים הנקלטים דרך אברי החישה השונים, המפוזרים בכל רקמות הגוף. עיקר עיסוק האדם במילוי צרכים אלו ליצירת הנאה ועונג. הוא מתענג דרך ערוצי החושים השונים על חוויות הקשורות במילוי הצרכים: אכילה, שתייה, שינה, מגע, סקס ומשחקים מענגים אחרים.

הרובד הרגשי מתייחס בבסיסו לרגש האהבה, הצורך הראשוני הוא להיות נאהב ומשם מתגלגלים רגשות כמו כעס, שנאה, קנאה, שמחה, עצב ועוד. האדם עסוק במילוי צרכים רגשיים אלו דרך חיפוש אחר כבוד, כוח חברתי ושררה אותם הוא מתרגם לאהבה. כאשר הוא מרגיש נאהב הוא מרגיש בטוח בעצמו ובסובבים אותו. קיימת אבחנה ברורה למשל בין הצורך במגע: צורך גופני תחושתי לבין הצורך באהבה: לאהוב ולהיות נאהב, צורך רגשי. התייחסות אישית לאדם תוך גילויי חיבה והערכה מילוליים מעוררים אצלו את רגש האהבה.

ברובד המחשבתי האינטלקטואלי, נשאלות כל הזמן שאלות ומבוצע חיפוש אחר המשמעות. המניע העיקרי של רובד זה היא הסקרנות והצורך ללמוד ולדעת. עיקר הפעילות ברובד האינטלקטואלי מתקיימת במוח הגדול והיא באה לידי ביטוי במחשבות מילוליות או חזותיות.

קונספט ה-Dobeing  מחבר בין המודעות לעשייה, מאפשר לאדם לראות דברים מנקודות מבט Dobeing חדשות. הוא מתמקד בהווה ומאפשר לבנות תובנות חדשות בשלבNaming  בלמידת נחי"ל.

השילוב והמינון בין שלושת רובדי Dobeing הוא קריטי בעיצוב דמותו של האדם:
·          אדם תחושתי יתעסק יותר בתאוות הגוף, בתשוקותיו (עונג עילאי). החיפוש אחר עונג עילאי הופך למטרת חייו. ככל שהחיפוש גובר, סף הריגוש עולה ונוצר אתגר גדול יותר ומושקעים יותר מאמץ ומשאבים להעלות את סף הריגוש.
·          אדם רגשי יתעסק יותר בצורך להיות מוערך ונאהב, בביצועיו (שיפור יכולותיו). אדם נאהב ונערץ ייזכר לאורך זמן עד כי ייתפש כנצחי בעייני ההמון. הוא מתעסק באופן הנצחתו כאל-מותי.
·          אדם מחשבתי יתעסק בחיפוש אחר משמעות קיומו, בייחודיותו (ערך מוסף). הבנת האמת מקרבת אותו לתפישתו והבנתו את האלוהות. הוא שואף להיות אלוהי בהבנת המציאות והיכולת לשלוט בה

חינוך מבוסס למידת נחי"ל לפי קונספט Dobeing עוסק במימוש התשוקות, היכולות והערך המוסף הייחודי של הלומד לקהילה: הקניית מיומנויות של תקשורת בין ותוך-אישית דרך יצירת תרבות דיבור ושיח, פיתוח אינטליגנציה רגשית ושליטה עצמית דרך דחיית סיפוקים. חשיבה אוטונומית וביקורתית, ומחויבות ערכית עליונה לכבוד האדם וחירותו.
מימוש הוויה עצמית Dobeing הוא בחירה או שאיפה, ומצטייר כבעל אופי התפתחותי. היא מורכבת ממכלול האפשרויות העומדות לרשות הפרט ומיכולות המימוש שלהן. הפרט, בעל יכולת מימוש ההוויה העצמית, שואף להגשמה עצמית משום שהוא בעל מודעות עצמית כישות נפרדת, ומשום ששאיפותיו נובעות מתוך תובנה פנימית והן בעלות ערך בעבורו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה