יום חמישי, 13 ביולי 2017

TheMalchutha: Liu Xiaobo Compassionate Road Map

דמלכות"ה: דרכו הרגישותית של ליו שיאובו
הדבר הראשון לו זקוקה מנהיג על-פי מודל דמלכות"ה, מודל למנהיגות נשית, הוא חזון רגישותי. חזון זה נועד בכדי לפתור בעיות בצורה ייחודית וחדשנית. דרך רגישותיCompassionate Road Map  נבנית על חזון רגישותי המגדיר "תמונת העתיד". ליו שיאובו Liu Xiaobo, זכה בפרס נובל לשלום ב-2010 על "מאבקו הממושך והלא-אלים למען זכויות אדם בסיסיות בסין ".הוא היה מתנגד למשטר הסיני ונכלא בעוון פעילותו הציבורית: "הסתה וחתירה תחת השלטון".
הדרך הרגישותית מבוססת על חזון רגישותי. החזון מגדיר את תמונת העתיד ומסביר לאנשים מדוע הם צריכים לשאוף לשינוי. כאשר מדובר על חזון רגישותי- Compassionate Vision, מבוסס חמלה, תמונת העתיד נותנת מענה לצורך ומצוקות הפרט והכלל. שיאובו, לשעבר מרצה לספרות, החל את דרכו הציבורית כמנהיג הפגנות בכיכר טיאנמן ב-1989. בהמשך נכלא לתקופת מאסר של 20 חודשים ומאוחר יותר ריצה שלוש שנים ב"מחנה עבודה לחינוך מחדש" של המשטר ובמעצרי בית. שיאובו הוא ממנהיגי ומנסחי "אמנה 08". המניפסט פורסם ב-10 לדצמבר 2008, במלאת 60 שנה להצהרת האו"ם על שוויון זכויות. המניפסט פורסם על ידי פעילים ואינטלקטואלים סינים הקורא לחופש ביטוי והנהגת שיטה רב-מפלגתית במדינה- הצהרה הקוראת לרפורמות במערכת הממשל הסיני. אחרי שלקח חלק בכתיבת העצומה שיאבו נכלא בשנת 2009 ל-11 שנים בעוון "הסתה וחתרנות נגד המדינה". המילה Compassion הוצגה על ידי בודהה, כיכולת לשים את טוב הלב במקום בו נמצא הכאב של האחר, ובכך לנתץ ולהשמיד את כאבו של האחר. החמלה מחבקת את המצוקה של האחר ומגוננת בצורה זו מפניה. לחמול זו היכולת לראות את צערו של האחר תוך שימוש בטוב לב. היכולת להביע רגשות היא תכונה מיוחדת של נשים. על-פי רוב גברים מביעים את רגשותיהם בצורה פחות ישירה, פחות פתוחה מנשים. בכל כתביו ועבודותיו של שיאובו החל מ-1989 ניתן לראות גבורה בלתי מתפשרת, מבוססת על סירוב לסגת אל מול סכנת רדיפה ודיכוי. הם מתאפיינים בהגנה על זכויות אדם, הומניזם, שלום וערכים אוניברסליים אחרים, ולבסוף, דבקות בפרקטיקה של דיאלוג רציונלי, בכדי להשיג פשרה ללא אלימות.

לדרך רגישותית 6 מאפיינים:
1.  Imaginable אפשר להעלותה על הדעת- מתארת פעילות או מציאות כפי שיראו בעתיד, ניתן לדמיינה כמציאות התנהגותית Habitual Vision.
2.  Attractive רצויה- מציגה אינטרסים מבוססי ערך וארוכי טווח, המייצרים לרוב האנשים עניין במצב.
3.  Attainable תיתכן- מציאותית וברת-השגה (בהתאם לאנשים, מדינה, משאבים וסביבה).
4.  Focused ממוקדת- ברורה דיו כדי לדרבן לפעולה ולהנחות קבלת החלטות על-פי סולם הערכים שנקבע.
5.  Flexible גמישה דיו- כדי לאפשר יוזמה אישית Personal Compassion.
6.  Easy to communicate קלה להפצה- אפשר להפיץ אותה ולעורר בה עניין בתוך 5 דקות.

שיאובו הועבר מבית הכלא לבית החולים בעיר שניאנג. בקהילה הבינלאומית ובארגוני זכויות האזרח דרשו לאחרונה מהממשל הסיני לשחרר את שיאבו על מנת שיקבל טיפול רפואי ראוי, אך הממשל הסיני – סירב. דרכו הרגישותית מתבססת על המצווה ״ואהבת את רעך כמוך״, במצווה זו מוגדרת אמפתיה: הזדהות ואהבה של האחר כאילו הוא אני, בדרך רגישותית אין שום היגיון או בחירה. חמלה היא רגש ספונטני של התאחדות עם רגש האחר בכדי לעזור, לעשות משהו אקטיבי, ולשים אותו במרכז, לפני, לעשות משהו בשביל האחר בלי לחשוב על עצמי. להיות שם בשביל האחר, בצורה מוחלטת, תוך כמעט ביטול עצמי.
שיאובו נפטר ב-13 ביולי 2017 בגיל 61, משום שבמתקן הכליאה בו שהה לא קיבל את הטיפול המתאים למחלתו הסופנית.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה