יום שלישי, 11 ביולי 2017

Dobeing in Swarm Learning

התגלות לב במודל נחי"ל  :Dobeing

הגשמת התגלות לב- Dobeing יכולה לבוא לידי ביטוי רק תוך סיפוק התשוקות העמוקות של האדם. אדם צריך להיות מודע לתשוקותיו, יכולותיו וייחודו, בהיותם המניע והאמצעי למימוש עצמי והתגלות לב- Dobeing.
משלי פרק יח
ב  לא-יחפוץ כסיל, בתבונה:    כי, אם-בהתגלות ליבו.

הִתגַלוּת לֵב גילוי לב, סיפור דברים (בלי להסתיר דבר): הִתגַלוּת לב לרוב גוררת הִתגַלות לב של אדם נוסף. לכל אדם אהבה פנימית שהיא מסותרת, היינו שאינה מתגלה כרגש ברור אלא רק כמין תחושת שייכות פנימית לאין סוף, אולם כדי לגלות אותה יש לנקוט לפעמים באמצעים חיצוניים, על מנת להגיע לרגש אהבה גלוי המסוגל לחולל מעשים כבירים כמו מוכנות למסור נפש ממש. המונח Dobeing המגדיר מימוש התגלות לב: Doing the Being הוטבע על-ידי ניר גולן, איש חינוך ומנהיגות. הלמידה באקוסיסטם מחייבת גישה או תפישת למידה חדשה, אשר אינה פועלת על-פי מודלים או עקרונות. גולן, פיתח את מודל למידת נחי"ל Swarm Learning Model למטרה זו.פירוט מאפייני למידת נחי"ל:

נוכחות: Participating
חיפוש: Searching
יצירה: Naming
למידה אדפטיבית: Adaptive learning

בשלב החיפוש-Searching מוצא הלומד את העדפותיו האישיות: אילו מגמות ו"תופעות מתעוררות" (Emerging Phenomena) מהוות עבורו הזדמנות, ואילו מזוהות כאיום. פעילות חיפוש מעין זו חייבת להתבסס על התגלות לב- Dobeing משותפת, המניעה לפעולה אוטונומית מצד אחד, אך משולבת מצד שני. התגלות לב- Dobeing משותפת מייצרת מרחב למידה משמעותי, בו הלומד נתרם מהשותפים לזהות ותורם להם מזהותו הייחודית. פעולת החיפוש מאפשרת לרתום את כל הגורמים על השונות ביניהם. מטרת התגלות לב- Dobeing היא להוביל ללמידה גם גורמים שאינם שותפים במערכה, לפעול באופן שמקדם את האינטרסים המערכתיים.
התגלות לב- Dobeing היא תהליך שבו מביא האדם את עצמו לידי מימוש של העצמי בזמן ובמרחב מוגדרים וסופיים ולשם מטרות מוגדרות.
המימוש העצמי מכיל בתוכו את היצירה העצמית: תהליך ההוכחה שהעצמי כשלעצמו איננו "ממשי" באופן השלם, ועליו לעבור תהליכי התגלות לב- Dobeing אשר בסיומם הוא יגיע למימוש עצמי. המימוש העצמי נפרד מתהליך הגשמת השאיפות של העצמי, מפני שלפעילויות של העצמי, החותר לקראת מימושו, יש מטרה שהיא מעבר לתהליך זה. הפעילויות הללו כשלעצמן מהוות בסיס להגדרתו ולהיווצרותו של מצב הווייתי (אונטולוגי) חדש התגלות לב- Dobeing.

המונח התגלות לב- Dobeing מאחד את שני המונחיםDoing  & Being, ומגדיר אותם כמימוש ההוויה העצמית דרך זיהוי שלושה מעגלים:
תשוקות Passion
יכולות Capabilities
ייחוד Uniqueness
החלק המשותף לשלושתם, הוא מימוש התגלות לב- Dobeing.
שלושת המעגלים יכולים להישאר רק בתחום ההוויה הBeing, אך ניתן לממשם ולהעבירם לDoing. מעבר זה מההוויה לעשייה, הוא מימוש ההוויה העצמית.
תפקיד מערכת החינוך לזמן לתלמידים, החל מגיל הגן, התנסויות בדיאלוג למימוש הוויית עצמם. התגלות לב- Dobeing ניתן להשיג דרך דיאלוג אמיתי וכן בין שני אנשים: "כששני אנשים מתייחסים אחד לשני בצורה אותנטית ואנושית, אלוהים הוא ה"חשמל" ששורה ביניהם."/ מרטין בובר.
משלי פרק יח
טו  לב נבון, יקנה-דעת;    ואוזן חכמים, תבקש-דעת.
לב של אדם נבון עוסק כל הזמן במחשבות הקונות )מייצרות) מידע ורעיונות חדשים;
ואוזן של אנשים חכמים מבקשת (מחפשת) כל הזמן להקשיב וללמוד מידע מאחרים.
הפסוקים מלמדים אותנו להבחין בכישרונות הייחודיים לכל תלמיד: יש תלמידים שלומדים ע"י קליטת מידע מבחוץ, ולכן הם משתמשים בכלי הדיבור והשמיעה; ויש תלמידים שלומדים ע"י מחשבה והסקת מסקנות, ולכן הם משתמשים בעיקר בלב.
התגלות לב- Dobeing היא בחירה או שאיפה ומצטיירת כבעלת אופי התפתחותי. היא מורכבת ממכלול האפשרויות העומדות לרשות הפרט ומיכולות המימוש שלהן. הפרט, בעל יכולת מימוש ההוויה העצמית, שואף להגשמה עצמית משום שהוא בעל מודעות עצמית כישות נפרדת, ומשום ששאיפותיו נובעות מתוך תובנה פנימית והן בעלות ערך בעבורו. חינוך להתגלות לב- Dobeing עוסק במימוש התשוקות, היכולות והערך המוסף הייחודי של הלומד בחברה: הקניית מיומנויות של תקשורת בין ותוך-אישית דרך יצירת תרבות דיבור ושיח, פיתוח אינטליגנציה רגשית ושליטה עצמית דרך דחיית סיפוקים. חשיבה אוטונומית וביקורתית, ומחויבות ערכית עליונה לכבוד האדם וחירותו.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה