יום שבת, 4 במרץ 2017

Sanhedrin Model for learning community

מחוון למודל סנהדרי"ן לקהילה לומדת 


למודל סנהדרי"ן 7 שלבים:
סבב: כל משתתף מציע נושא או אירוע 
ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית דרך עקרונות מתנגשים
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים 
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה
נוכחים: ממשיגים את תהליך למידה

הלמידה במעגל סנהדרי"ן היא שוויונית כך שכל משתתף הוא במעמד כפול של לומד ומלמד. בזכות שיתוף וחיבור הידע, הכישורים, היכולות והניסיון האישי של כלל חברי הקהילה נוצרות תובנות ודרכים ליישומן. מודל סנהדרי"ן מקדם את כישורי המנהיגות החינוכית של השותפים לתהליך ומשמש ככלי ניהולי חינוכי, להובלת תהליכי למידה ולטיוב איכות ההוראה.


בכדי להעריך את איכות תהליך הלמידה בקהילה זוהו בכל שלב במודל תכולתו וערכיו:

·        סבב: כל משתתף מציע נושא או אירוע. קיימת מעורבות השותפים בשלב הצגת הנושאים.
o       הערכים הם: רלוונטיות, אותנטיות והקשבה לאחר.

·        ניתוח: ניתוח הנושא או האירוע הנבחר. מעורבות כל השותפים דרך הכנת שאלות אינפורמטיביות, להעמקת הידע וההכרות עם הנושא.
o       הערכים הם: קבלת האחר והשונה ללא שיפוט או פרשנות. 

·        הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה. מעורבות כל השותפים דרך שאילת שאלות אינפורמטיביות, להעמקת הידע וההכרות עם הנושא.
o       הערכים הם: שמירה על כבוד האדם תוך הרתמות למענו.

·        דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית דרך עקרונות מתנגשים. הגדרת הערך כדילמה, והדילמה כהתנגשות של שני ערכי ליבה או יותר.
o       הערכים הם: כבוד האדם וחירותו בבחירת ערכיו והתנהגותו.

·        ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים. רלוונטיות ומעורבות מקסימום שותפים.
o       הערכים הם: זולתנות, יצירתיות וייחודיות.

·        יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה. היחיד בוחר, מתעד ומדווח בפעם הבאה.
o       הערכים הם: הכרת תודה לשותפים בתהליך הלמידה.

·        נוכחים: ממשיגים את תהליך למידה. כל השותפים מבצעים רפלקציה אישית תוך מודעות עצמית, יכולת המשגה גבוהה, על תהליך הלמידה.
o       הערכים הם: אותנטיות וביטחון בקבוצה.

כוחה של קהילה לומדת נמדד ביכולתה להתמיד בתהליך הסנהדרי"ן לאורך זמן. מודל סנהדרי"ן מאפשר לפרט לבטא את משמעותו, במרחב המשמעותי לו: "להוסיף ערך לקהילה מוערכת". מכיוון שטבורו של המודל היא הדילמה בה נפגשים לפחות שני ערכים בו זמנית, הפרט תורם את משמעותו למרחב הלמידה לאורך כל שלבי המודל. כל השותפים לתהליך "נראים" לכל אורכו: בשלב הסבב הוא תורם את ניסיונו, בשלב הניתוח במידה ומתאר בעצמו את האירוע או הנושא, בשלב ההבנה כשהוא מקשיב ושואל שאלות עומק והבהרה, עוזר בניסוח ודיוק הדילמה, מציע פתרונות, בוחר, מיישם ומתעד במידה והוא בעל האירוע או הנושא, ומשתף ברפלקציה בשלב הנוכחים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה