יום חמישי, 9 במרץ 2017

TheMalchutha: Holism & Empathy

דמלכות"ה: כוליות ואמפתיה
 
מנהיגה מיישמת את כישוריה הבין-אישיים, את חמלתה וגישתה ההוליסטית הרחבה כדי לפתור בעיות חברתיות וסביבתיות. המנהיגה הנשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים, לכן ייחודה בכוליות וביכולת האמפתיהHolism & Empathy. בזכות החשיבה הרשתית והכוליות שלה, המנהיגה היא בעלת "תחושת בטן"- ודאות אינטואיטיבית Intuitive certainty.
המנהיגה הנשית על-פי מודל דמלכות"ה מתאפיינת בדרך רגישותית Compassionate road map, יכולת חשיבה רשתית Web-thinking, הובלת צוות בראייה הוליסטית, דרך יצירת לכידות משפחתית Familial team.


פירוט כוליות Holism ואמפתיה  Empathy
במרבית המקרים נקודת מבטה של המנהיגה הנשית רחבה יותר מזו של המנהיג הגבר. מנהיגה חושבת חשיבה הקשרית, הוליסטית. היא מגלה גמישות מנטלית רבה יותר, שיפוט עשיר בדמיון והיא אינטואיטיבית יותר תוך תכנון לטווח ארוך. נקודת ההשקפה שלה רחבה יותר, אוספת נתונים רבים יותר הקשורים לנושא תוך כוליות: קישור בין פרטים רבים יותר. בזמן קבלת החלטות היא שוקלת משתנים רבים יותר ורואה דרכים רבות יותר להמשך. היא משלבת, מכלילה ועושה סינתזה ואינטגרציה יותר מגברים. בזכות היכולת האמפתית הגבוהה שלה היא סבלנית וסובלנית יותר כלפי נתונים דו-משמעיים, ורואה בכל סוגיה גורמים מעורבים רבים יותר. למנהיגה חשיבה מערכתית הוליסטית המאפשרת להביט בשלם. המנהיגה רואה יחסי גומלין ולאו דווקא פרטים, היא מזהה מסגרת ודפוסים ולא תמונת מצב רגעית.
הנטייה של המנהיגה היא להתבונן בבעיות בהקשרן הרחב, להתרכז בסוגיה כולה ולא בחלקיה. דבר זה תורם רבות לתכנון ארוך טווח.
ראייה כולית או הוליסטית מקבלת החלטות על-סמך סך המרכיבים של הבעיה. נטייה זו קיימת בטבע בניסיון ליצור שלם שהוא גדול מסכום חלקיו, בצורה יצירתית.

האמפתיה Empathy, ἐμπάθεια היא הדרך הטבעית להבין בני-אדם. אצל המנהיגה הנשית מתקיים תהליך פסיכולוגי, רגשי-שכלי, שבו היא קולטת ומבינה את מצבו הנפשי של הזולת. היא מפתחת רגישות וקרבה כלפי הזולת כתגובה למצוקה אצל הזולת. היא מעבירה לזולת שהוא מובן-נפשית. למנהיגה יכולת להתחבר אל רגשותיו ואל עולמו הנפשי של האחר. היא מסוגלת להבין את התנהגותו של אדם דרך רגשותיו, והרגשות שלו משפיעים על רגשותיה. זוהי גישה חומלת, אישית והוליסטית: "היכולת לחוש את הזולת מבלי לוותר על העצמי".

·        הפילוסופית אדית שטיין הגדירה את האמפתיה כ"החוויה הכללית של תודעה זרה". חוויה זו נובעת מהחיבור בין הכוליות והאמפתיה אצל המנהיגה.
·        הפסיכולוג היינץ קוהוט הגדיר את האמפתיה כ"היכולת לחשוב ולהרגיש עצמך בחיים הפנימיים של אדם אחר". יכולת זו דורשת מודעות עצמית גבוהה.
·        הפסיכולוג מארשל רוזנברג הגדיר אמפתיה כיכולת להבין ולקבל מתוך הזדהות את הצורך של האחר, את המצב המציאותי שממלא או לא ממלא את הצורך, ואת הרגשות שמילוי או אי-מילוי זה מעורר, ללא שיפוט ופרשנות, ולבטא הבנה וקבלה זו כלפי האחר. בנוסף, רוזנברג הגדיר אמפתיה כצורך לקבל הבנה וקבלה כזו מהזולת ומהעצמי. מנהיגות נשים מביאות חמלה, סבלנות, מגע אישי, כישורים בין-אישיים, עניין בעבודת צוות, נטייה לחפש פתרונות הוליסטיים, ראיית המצב כשלמות אחת בעלת כיוונים חברתיים ופסיכולוגים.
למנהיגה ישנה נטייה לתת יחס אמפתי ואישי, לעבוד כחלק מצוות: קבוצת מומחים תאסוף נתונים על כמה היבטים וכך תוכל להוביל בדרך רבת-פנים.
מנהיגה נשית מודעת יותר Self-awareness לעצמה ולהכיל בקלות יתר את האחר, היא ענווה יותר Modesty ממנהיג גברי. גבר יכול לרכוש מאפיינים ייחודים אלה ולהפוך למנהיג על-פי מודל דמלכות"ה, אך אצל מנהיגה אישה הם קיימים בצורה טבעית יותר.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה