יום שבת, 11 במרץ 2017

TheMalchutha: Feminine Leadership model

דמלכות"ה: מודל למנהיגות נשית


דמלכותה (TheMalchutha) היא מילה הלקוחה מתוך המושג ההלכתי בתחום המשפט העברי "דינא דמלכותה דינא", שתרגומה מהשפה הארמית הוא: מלכות.
מלכות (Malchuth) היא הספירה העשירית בתורת הקבלה. מלכות (דוד המלך) הקרויה גם "שכינה", משולה לנקביות, והיא קולטת מה"יסוד" את שהואצל, ומעבירה אותו לתוך העולם הממשי. ספירת המלכות מקבלת את האור מכל תשע הספירות האחרות, ומתחלקת לעשרה חלקים. כל עשרת חלקי המלכות הם העולמות וכל מה שנמצא בהם. כאן הכל מתקשה ומקבל צורה גשמית. העולם בו אנו חיים נמצא במלכות. זוהי הספירה היחידה בה עץ הדעת תוקע את שורשיו. 
ספירת מלכות היוותה מקור השראה לניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, בפיתוח מודל דמלכות"ה למנהיגות נשית: 
דרך רגישותית Compassionate road map
מחשבה רשתית Web-thinking
לכידות משפחתית Familial team
כוליות ואמפתיה Holism & Empathy
ודאות אינטואיטיבית Intuitive certainty
תוך-אישית Self-awareness וענווה  Modesty
התמדה בפרטים  Detailed Persistence

מודל דמלכות"ה מורכב משבעת המאפיינים הייחודים למנהיגות נשית:
דרך רגישותית ((Compassionate road map 
הנובעת ממחשבה רשתית ((Web-thinking
         והובלת צוות דרך יצירת לכידות משפחתית (Familial team).
המנהיגה הנשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים, לכן ייחודה של המנהיגות הנשית בראייה הכולית שלה וביכולת ההכלה והאמפתיה (Holism & Empathy).
מנהיגה נשית היא בעלת "תחושת בטן"- 
ודאות אינטואיטיבית ((Intuitive certainty
היא ענווה (Modesty) יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה (Self-awareness). לאורך כל הדרך היא מובילה תוך דבקות והתמדה בפרטים הקטנים Detailed Persistence)).
גבר יכול לרכוש מאפיינים ייחודים אלה ולהפוך למנהיג על-פי מודל דמלכות"ה, אך אצל מנהיגה הם קיימים בצורה טבעית יותר.פירוט תרשים מודל דמלכות"ה:

בשלושת קצוות המודל קיימות 3 תכונות ייסוד המאפיינות את המנהיגות הנשית:
·        מחשבה רשתית המחברת את כל הנקודות ומייצרת ראיית-על (מטה-קוגניציה).
·        כוליות אמפאטית כרגישות בין-אישית להכלת האחר כשלם ופיתוחו.
·        תוך-אישית המייצרת מודעות עצמית גבוהה ותפישת עצמי בצורה ענווה.

הדרך הרגישותית היא תהליך אינטגרציה של מחשבה רשתית, כוליות אמפאטית ומודעות עצמית תוך-אישית המייצרת ענווה. הדרך הרגישותית הופכת 
לHabitual Vision- חזון שהופך להרגל, דרך לכידות משפחתית, ודאות אינטואיטיבית והתמדה בפרטים.
החיבור בין מחשבה רשתית וכוליות אמפאטית מייצר לכידות המשפחתית: יצירת אווירה משפחתית בין המונהגים המבוססת על תקשורת בינאישית מיטבית, שייכות ולקיחת אחריות משותפת. הובלת צוות מונהגים בראיית-על מעבר לפרטים, תוך התייחסות לכל אחד מן הפרטים כשלם, בצורה מכילה וסבלנית.
החיבור בין הכוליות האמפאטית והמודעות התוך-אישית מייצר ודאות אינטואיטיבית: ביטחון ביכולת לחוש את הסיטואציה או המצב מעבר לעובדות ולפרטים, תוך הסתכלות רחבה לטווח הארוך, "ראיית הנולד".
החיבור בין התוך-אישית והמחשבה הרשתית מייצר התמדה בפרטים: דבקות במטרה או במשימה בצורה פרקטית, תוך ירידה לפרטים והתמדה עד לשלמות הביצוע.

מנהיגות נשית על-פי מודל דמלכות"ה מבוססת על מחשבה רשתית המייצרת דרך רגישותית, המונעת מוודאות אינטואיטיבית. הכוליות האמפאטית מייצרת דרך רגישותית המיושמת דרך התמדה בפרטים. למנהיגה הנשית ישנה מודעות עצמית תוך-אישית גבוהה וענווה, המסייעת ליישם את הדרך הרגישותית בלכידות משפחתית.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה