יום רביעי, 8 במרץ 2017

TheMalchutha: Feminine Leadership model

דמלכות"ה: מודל למנהיגות נשית


מודל דמלכות"ה למנהיגות נשית מאגד בתוכו את שבעת הכישורים והמאפיינים הייחודים למנהיגות הנשית. דמלכותה TheMalchutha היא מילה הלקוחה מתוך המושג ההלכתי בתחום המשפט העברי "דינא דמלכותה דינא". תרגומה מהשפה הארמית הוא: מלכות.
ספירת מלכות בתורת הקבלה מהווה מקור השראה לניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, אשר פיתח את מודל דמלכות"ה למנהיגות נשית בכלל ובחינוך בפרט:
דרך רגישותית
מחשבה רשתית
לכידות משפחתית
כוליות ואמפתיה
ודאות אינטואיטיבית
תוך-אישית וענווה
התמדה בפרטים

מלכות Malchuth היא הספירה העשירית בתורת הקבלה. המלכות מקבלת את האור מכל תשע הספירות, ומתחלקת לעשרה חלקים. עשרת חלקי המלכות הם כל העולמות ומה שנמצא בהם.
מלכות (דוד המלך) הקרויה גם "שכינה", משולה לנקביות. היא קולטת מה"יסוד" את שהואצל ומעבירה אותו לתוך העולם הממשי. בספירת המלכות הכל מתקשה ומקבל צורה גשמית. במלכות נמצא העולם בו אנו חיים.
פירוט 10 הספירות ותהליך יצירת המלכות בכל אחת מהן:
1.    הדחף מתחיל בכתר
2.    הרעיון לבנייתו נהגה בחכמה
3.    הוא מופעל בבינה
4.    מתוכנן בחסד
5.    מעוצב בגבורה
6.    מתאפשר בתפארת
7.    מוכן כטיוטה בנצח
8.    מוערך בהוד
9.    חומריו נאספו ביסוד
10. הוא יבנה במלכות

המנהיגה הנשית על-פי מודל דמלכות"ה מתאפיינת בדרך רגישותית Compassionate road map, יכולת חשיבה רשתית Web-thinking, הובלת צוות דרך יצירת לכידות משפחתית Familial team. המנהיגה הנשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים וגלובליים, לכן ייחודה בכוליות וביכולת האמפתיה Holism & Empathy. בזכות החשיבה הרשתית והכוליות שלה, המנהיגה היא בעלת "תחושת בטן"- ודאות אינטואיטיבית Intuitive certainty. מנהיגה נשית מודעת יותר Self-awareness לעצמה ולכן היא ענווה יותר Modesty ממנהיג גברי. לאורך כל הדרך היא מובילה בדבקות והתמדה בפרטים הקטנים Detailed persistence. גבר יכול לרכוש מאפיינים ייחודים אלה ולהפוך למנהיג על-פי מודל דמלכות"ה, אך אצל מנהיגה אישה הם קיימים בצורה טבעית יותר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה