יום רביעי, 8 במרץ 2017

TheMalchutha: Compassionate Road Map 2

   דמלכות"ה: דרך רגישותית 2

המנהיגה הנשית על-פי מודל דמלכות"ה מתאפיינת בדרך רגישותית Compassionate road map . 
כאשר מדובר על חזון רגישותי- Compassionate Vision, חזון מבוסס חמלה, מפת הדרכים נותנת מענה לצורך ומצוקות הפרט והכלל. החזון הרגישותי מסביר לאנשים מדוע הם צריכים לשאוף לשינוי בדרך רגישותית זו. חזון רגישותי מניע את האנשים דרך ערכים. חזון רגישותי, מטפח תקווה ומוטיבציה, מקנה לאנשים סיבה קוסמית שכדאי להילחם למענה.

6 עקרונות מנהיגות נשית על-פי מודל דמלכות"ה :
         המנהיגה מפתחת מודעות לרגשות האחר, ואולי אף מזדהה עימם. היא מייצרת דרך רגישותית כדי להוציא את האחר ממצוקתו.
         כדי להיות שותפה רגשית יש צורך קודם כל במודעות עצמית גבוהה, ביכולת הקשבה והכלה, ביכולת ניתוח וזיהוי וביכולת המשגה.
         החמלה מכילה בתוכה את המודעות לרגשות האחר אך אינה נשארת שם. היא אינה מחייבת אמפתיה או הזדהות. היא כן מחייבת חיבור לרגשות האחר או ברובד אינטלקטואלי או ברובד רוחני יותר.
         המנהיגה מפתחת את היכולת לזהות ולדייק את צורך האחר לדרך רגישותית. חמלה כשותפות רגשית שמה במרכז את פתרון הבעיות, את זיהוי הצורך ומתן המענה.
         המנהיגה בונה בשיתוף צוות מוביל את הדרך הרגישותית האמורה לתת מענה לצורך או לפתרון הבעיה.
         המנהיגה מובילה את הצוות ואת הסובבים אותה דרך הקשבה, דאגה וחמלה.
דרך רגישותית היא תנאי הכרחי להיות מנהיגה נשית המהווה דוגמה אישית.
דרך רגישותית מתבססת על המצווה ״ואהבת את רעך כמוך״, במצווה זו מוגדרת אמפתיה: הזדהות ואהבה של האחר כאילו הוא אני, בדרך רגישותית אין שום היגיון או בחירה. חמלה היא רגש ספונטני של התאחדות עם רגש האחר בכדי לעזור, לעשות משהו אקטיבי, ולשים אותו במרכז, לפני, לעשות משהו בשביל האחר בלי לחשוב על עצמי. להיות שם בשביל האחר, בצורה מוחלטת, תוך כמעט ביטול עצמי.
הדרך הרגישותית משרתת שלוש מטרות חשובות:
1.    מבהירה את הכיוון הכללי של הפתרון והמענה לצורך, כתוצאה מתהליך חמלה מוגדר, כמוביל שינוי.
2.    מדרבנת אנשים לזהות את הערכים האישיים שלהם עליהם מבוסס החזון, ונקיטת פעולה בכיוון הפתרון והמענה לצורך (גם אם הצעדים הראשונים כואבים מבחינה אישית ולא משרתים את האנשים בטווח הקצר).
3.    מסייעת בתיאום הפעולות של אנשים שונים בצורה מהירה ויעילה, תוך הצמדות לסולם ערכים מאד מדויק.
מנהיגה נשית בהבדל ממנהיג גבר, רואה את המונהגים כקבוצת פרטים, בעלי רגשות, ומתחשבת בהם. היא בעלת יכולת אמפתיה והכלה גבוהה יותר ביחס למנהיג ולכן בונה חזון מבוסס חמלה: חזון רגישותי. המנהיג רואה את קבוצת הפרטים כמערכת, ככפופים, כמקור כוח. הוא ינסה לעבוד על פי חוקי וכללי המערכת/ הארגון/ או המדינה. מנהיגה תהיה מושפעת הרבה פחות משיקולי המערכת/ המדינה ויותר תושפע ממצב הרוח של הפרטים, מתחושותיהם, רגשותיהם, חששותיהם ופחדיהם. היא תנהיג דרך שיתוף והכלה.
·        אצל נשים התפתחו אבולוציונית ההבעה הרגשית והיכולת לחמול. אצל נשים קיימת התנהגות המוכרת בשם "התאמה רגשית"- היכולת להכיר בתחושותיו של התינוק, לאשר חיצונית את הרגשתו תוך "חיקוי" התנהגותו, והתאמת מצב הרוח של האם לזה של תינוקה. אמהות אשרת הפגינו "התאמה רגשית" גבוהה יותר, גידלו ילדים מאוזנים יותר. הילדים הללו חיו יותר מאחרים- ובהדרגה, באמצעות הברירה הטבעית, ניתנה עדיפות לנשים בעלות יכולת טובה יותר להביע עצב, צער, אמפתיה, חמלה ורגשות טיפוח אחרים.
·        יתרון גנטי-אבולוציוני-תרבותי זה מהווה בסיס איתן למנהיגה הנשית לעצב לעצמה חזון מבוסס חמלה לפתרון בעיות, או מתן מענה לצורך או למצוקות הסובבים אותה. היא מוערכת יותר על-ידי הסובבים אותה, ולכן הובלתם קלה יותר.
·        מונהגים רבים יותר מחפשים כיום את היחס האישי המסורתי מהמנהיגה שלהם. הם מצפים כי המנהיגה תקשיב יותר למצוקותיהם, תביע דאגה וחמלה.

לדרך רגישותית 6 מאפיינים:
1.  Imaginable אפשר להעלותה על הדעת- מתארת פעילות או ארגון כפי שיראו בעתיד, ניתן לדמיינה כמציאות התנהגותית Habitual Vision.
2.  Attractive רצויה- מציגה אינטרסים מבוססי ערך וארוכי טווח, המייצרים לרוב האנשים עניין במצב.
3.  Attainable תיתכן- מציאותית וברת-השגה (בהתאם לאנשים, ארגון, משאבים וסביבה).
4.  Focused ממוקדת- ברורה דיו כדי לדרבן לפעולה ולהנחות קבלת החלטות על-פי סולם הערכים שנקבע.
5.  Flexible גמישה דיו- כדי לאפשר יוזמה אישית Personal Compassion.
6.  Easy to communicate קלה להפצה- אפשר להפיץ אותה ולעורר בה עניין בתוך 5 דקות.


הפצת הדרך הרגישותית- על הדרך הרגישותית להיות בהירה ופשוטה. התקשורת פועלת במיטבה כשהיא ישירה ופשוטה ומבוססת על שלבי תהליך החמלה, עד כדי כך שתהיה מובנת על כלל האנשים. חיזוק המסר באמצעות מנהיגות על-ידי דוגמה אישית הכרחי. חשוב להקפיד על קיום תקשורת דו-סטרית תוך שיקוף רגשות וערכים: בני אדם יתנו הסכמתם לדרך הרגישותית רק לאחר שניתנה להם הזדמנות להתמודד עמה ולקרוא עליה תיגר. 
המנהיגה הנשית על-פי מודל דמלכות"ה מתאפיינת ביכולת חשיבה רשתית Web-thinking, הובלת צוות דרך יצירת לכידות משפחתית Familial team. המנהיגה הנשית מכילה יותר, קשובה יותר לצרכים האישיים, תוך ראיה כוללת של מגמות ותהליכים ארציים גלובליים, לכן ייחודה בכוליות וביכולת האמפתיה Holism & Empathy.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה